El Grau en Enginyeria de la Construcció passa a denominar-se Grau en Enginyeria d’Obres Públiques, per mandat de sentència judicial i amb efectes en el curs 2014/2015 per a les persones titulades a partir de la data de la sentència.

Recent Submissions

View more