La creació i presentació d'un treball acadèmic requereix el coneixement previ de diverses informacions facilitades pel propi centre docent: terminis de matriculació i d'entrega, normativa acadèmica, borsa de treballs, premis atorgats, etc.:

En l'àmbit d'aquestes titulacions, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als següents Màsters Oficials:

També podeu consultar els projectes finals presentats als dobles Màsters Oficials oferts per l’ETSEIB:

Finalment, també podeu consultar els projectes finals presentats als programes de mobilitat oferts per l’ETSEIB:

Enviaments recents

 • Estudio de la fluídica asociada a la optimización de un sistema de análisis por inyección secuencial (SIA) 

  Nuñez Muñoz, Jose Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  A partir de trabajos previos donde se desarrolló e implementó un prototipo de sistema de análisis de inyección secuencial (SIA) que permite la automatización de la preparación de conjuntos de patrones de múltiples ...
 • Scrape Off Layer turbulence and flow velocity measurements with the Li-beam diagnostic 

  Rodriguez Serra, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  This work studies the behavior of the plasma in the outer part of the vessel, where the magnetic field lines are no longer closed, this part in called scrape off layer. The machine studied is the experimental fusion ...
 • Millora de la capacitat d’emmagatzematge en un magatzem distribuïdor logístic farmacèutic d’alta rotació 

  Pifarré Mont, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En el present projecte s’analitzen 3 propostes diferents per a millorar l’ocupació dels contenidors d’emmagatzematge d’un magatzem distribuïdor de producte farmacèutic. L’estudi es centrarà en un magatzem real d’alta ...
 • Millora de la gestió d’una empresa de Robòtica 

  Parralejo Blánquez, Neus (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Estudi de millora de l’aparcament a Barcelona en base als pàrquings privats 

  Sala Castells, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En aquest estudi es realitza un anàlisis de l’estat actual de l’aparcament en la ciutat de Barcelona, amb la fi de millorar la situació a base d’optimitzar els recursos actuals. Amb aquest propòsit en ment, s’ha documentat ...
 • Climatización del Ayuntamiento de Centelles 

  Rastrojo Alvarez, Mercedes (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Este proyecto consiste en la descripción, cálculo y diseño de la instalación térmica y de ventilación del Ayuntamiento de Centelles cumpliendo con todos los requisitos legales de rendimiento energético y de confort de ...
 • Estudio para la expansión productiva y de ventas de una PYME del sector de las mamparas de oficina 

  Gutiérrez Fernández, Gabriel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Disseny i procés de fabricació d’una màquina omplidora d’envasos Bag in Box 

  Manobens Mora, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  La comercialització de líquids envasats en format Bag in Box ha pres una gran rellevància en els darrers anys arreu del món, especialment pels avantatges que presenta en la conservació de líquids de tipus alimentari i ...
 • Impacto ambiental del uso de la bicicleta en Barcelona 

  Feuerbach Achtel, Robert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Barcelona apuesta por la bicicleta como medio de transporte preferente, junto a los desplazamientos a pie y transporte público, en detrimento del transporte privado (principalmente el coche). Las administraciones públicas ...
 • Estratègia de reducció d’inventaris en una multinacional del sector químic 

  Nogué Ylla, Joaquim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El projecte final de carrera Estratègia de reducció d’inventaris en una multinacional del sector químic pretén implementar una millora en la política de gestió d’inventaris de l’empresa Henkel. En el mercat actual, és ...

Mostra'n més