Recent Submissions

 • Diseño y construcción de ruedas de perfil para bicicleta de carretera y triatlón 

  Liz Madrid, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Introducció: El següent projecte te l’objectiu d’agrupar les fases de disseny i fabricació d’una roda de bicicleta de fibra de carboni. S’han utilitzat mètodes numèrics per realitzar simulacions en els camps estructurals ...
 • Mejora de las prestaciones mecánicas de un brazo robótico 

  Frappant Bas, Alícia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest és un projecte que tracta sobre el disseny i optimització de les prestacions del braç robòtic d’un robot humanoide. S’explicarà en aquest projecte la presa de contacte amb el problema de disseny a resoldre, les ...
 • Estudi de les condicions d'obtenció de lámina d'alumini per molturació de pols gruixuda i determinació de les seves propietats 

  Velasco Ayguasanosa, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Mitjançant la tècnica de molta mecànica es pot reduir la mida de gra dels materials policristal·lins fins ben bé mida nanomètrica, produint una variació en el comportament mecànic del material. En el present projecte es ...
 • Disseny i prototipatge d'un drone 

  Casellas López, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present treball de fi de grau té com a objectiu principal realitzar el disseny d'un quadricòpter utilitzant software CAD i construir-ne un prototip per mitjà de la tècnica de prototipatge ràpid d'impressió 3D coneguda ...
 • Disseny mecànic d'una cadira de rodes robòtica amb superació d'obstacles 

  Carrió Martínez, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu del present projecte “Disseny d’una cadira de rodes robòtica amb superació d’obstacles” és dissenyar amb software CAD en 3D una cadira de rodes amb els mecanismes suficients per tal de que pugui superar obstacles ...
 • Disseny del sistema d'elevació d'un carretó elevador elèctric de 1800 kg de càrrega 

  Dios Muñoz de Morales, Aleix de (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present projecte es realitza l‟estudi i el disseny d‟un carretó elevador elèctric amb perfil triple. Un cop es donen a conèixer les característiques bàsiques del carretó, es proposa realitzar càlculs estructurals ...
 • Millores de hardware i software a impressores 3D de sobretaula 

  Salmerón Cuesta, Gabriel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-27)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte tracta sobre el disseny, construcció i posta en marxa d’un sistema de fabricació basat en un robot cartesià. Servirà per optar al títol de Grau en enginyeria mecànica per la EUETIB i les disciplines ...
 • Simulació d'una turbina-bomba amb CFD 

  González Fuentes, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte es durà a terme l’estudi d’una turbina/bomba francis, de la central hidràulica de Sallente (Pallars Jussà, Lleida), utilitzant les eines del programa CFD (Computational Fluid Dynamics). S’utilitzarà un ...
 • Dimensionament de l'administració pública 

  Obiols Serra, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
 • Proyecto de un almacén autoportante para paletización 

  Ruiz Lara, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present document exposa el projecte d’un magatzem autoportant per paletització, el qual consistirà en una zona d’emmagatzematge per albergar europalets de 1000kg i una zona d’expedicions amb molls de carrega per la ...

View more