Recent Submissions

 • Estudio CFD del flujo turbulento alrededor de álabes de turbomáquinas con modelo TRANS SST 

  García Villanueva, Amanda (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte es porta a terme amb l’objectiu de realitzar el calibratge del model de turbulència TRANS SST mitjançant mètodes basats en la simulació de fluids computacional en un perfil hidrodinàmic concret. Estudiant ...
 • Estudi de bombes dosificadores 

  Arderiu Calvo-Alemany, Amadeu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el present document es descriuen el disseny i construcció d’un banc de proves, i el posterior estudi d’unes vàlvules antiretorn. Aquestes vàlvules formen part de diferents models de bombes dosificadores de l’empresa ...
 • Estudi, anàlisi i propostes pròpies en relació a la crisi energètica que viu la humanitat en l'inici del segle XXI 

  Bartolomé Escudero, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La societat actual precisa de grans quantitats d’energia per al seu manteniment i desenvolupament. Aquesta energia s’obté de recursos ja disponibles a la natura, especialment dels anomenats recursos no renovables. Entre ...
 • Disseny d'un envàs termoeficient per aliments 

  Coma Segalés, Mariona; Graells Alonso, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Els canvis de l’estil de vida, la pressa i els compromisos laborals, influeix en els costums alimentaris de la societat. Un gran percentatge de persones fa, almenys, un àpat diari fora de casa, i això implica a vegades un ...
 • Estudio y parametrización de un generador termoeléctrico 

  Rof Ballús, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball s'estudia la possibilitat d'utilitzar un element termoelèctric (ETE), com és una cèl·lula Peltier, per a la generació d'energia elèctrica. L’ETE actuarà com un recuperador de calor. Per a tal propòsit, ...
 • Diseño de máquina para ensayo de fatiga de soldadura por puntos 

  Fernández Santos, Yago (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Avui en dia l’industria utilitza tots els coneixements que ha adquirit durant molts anys. Un dels aspectes a tenir més en compte és el dels materials i les seves propietats mecàniques. Per això es fan esforços importants ...
 • Estudio del comportamiento acústico del silenciador de un compresor hermético 

  Mellado Zambrano, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Aquest projecte es centra en l’anàlisi i l’estudi del comportament acústic lineal aplicat al silenciador d’un compressor hermètic. Per a aquesta tasca es pretén utilitzar el mètode d’elements finits, que ofereix precisió ...
 • Caracterización de scaffolds construidos con 3D printing mediante simulación computacional 

  Aguilar Gual, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present projecte s’ha realitzat un estudi de CFD en scaffolds dissenyats en impressores 3D y que s’utilitzen en biorreactors de perfusió. Per realitzar aquest estudi s’han empleat dos tipus de programes de ...
 • Metal hydride state of charge estimator. Development and experimental validation of the hydrogen storage system model 

  Busqué Somacarrera, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El gran augment en la demanda energètica i la reducció de les fonts d’energia fòssil disponibles han fet que sigui important desenvolupar una nova tècnica per a emmagatzemar energia, sent l’hidrogen una bona alternativa ...
 • Estudi de l'efecte de la vora de sortida en un perfil hidrodinàmic Donaldson 

  Marrugat Sans, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el següent projecte de final de grau s’estudia l’efecte de l’angle de la vora de sortida en perfils hidrodinàmics, en aquest cas amb sortida tipus Donaldson, mitjançant la mecànica de fluids computacional. Es tenen ...

View more