Recent Submissions

 • Estudi de l'efecte del corrent elèctric polsant sobre les propietats mecàniques d'aliatges d'alumini 

  Pozuelo Montfort, Alexandre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball s'ha realitzat un estudi sobre l'efecte que provoca el corrent elèctric polsant en les propietats mecàniques d'un alumini AW1050 H14, mitjançant assajos de microtracció. Prèviament als assajos, partint ...
 • Estudi sobre el perfil de les moles de rectificat 

  Espinosa Amoretti, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest treball es pretén a partir de coneixements teòrics obtinguts mitjançant recerca d'informació, primer de tot establir una metodologia eficaç i vàlida per caracteritzar amb mes profunditat dintre del que resulti ...
 • Estudio fluidodinámico de un agitador de turbina 

  Martos Sánchez, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Als temps que corren, i amb l’aparició de tantes noves tecnologies, és imprescindible no menysprear cap ni una d’aquestes. Per això, i gracies al conveni entre l’empresa ITC i l’Escola Universitària d’Enginyeria Técnica ...
 • Disseny d'un mecanisme d'emmagatzematge de bicicletes 

  Sans Torres, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present treball tracta sobre el disseny d’un mecanisme d’emmagatzematge de bicicletes, alternatiu als existents en el mercat actual. L’objectiu principal és arribar a una solució que permeti dipositar una bicicleta dins ...
 • Estudi d'un ventilador centrífug en 3D 

  Tahiri Cheeba, Mohamed (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  S’han realitzat diverses simulacions numèriques en un ventilador centrífug, amb un rodet d'àleps inclinats enrere. Amb l’objectiu d’analitzar i estudiar el comportament del fluid a l’interior del ventilador, s’ha utilitzat ...
 • Disseny, fabricació i muntatge d'una impressora FDM plegable 

  Garcia Cerdà, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L'objectiu principal d'aquest projecte és cobrir la necessitat de crear una impressora de fàcil transport amb una sèrie de requisits en quant a volum de màquina, volum d'impressió i qualitat d'impressió que milloraran la ...
 • Simulación y diseño del modelo de captación de energía en una planta termosolar con Solidworks 

  Moreno Soriano, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objecte del present treball es analitzar el funcionament d’una central solar termoelèctrica amb un sistema de captació amb concentradors cilíndrics parabòlics amb el propòsit de simular, mitjançant el programa Solidworks, ...
 • Disseny d'un molí de vent per a generació d'energia en locals o habitatges 

  Mateu Lloveras, Jordi; Navarro Sotés, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte té com a objectiu el disseny d'un mini molí de vent per a generació d'energia en locals o habitatges. Per a dur-lo a terme, primerament s'ha fet un estudi previ per a documentar-se bé sobre el tema, en segon ...
 • Disseny d'un quadre de bicicleta amb doble suspensió 

  Busquets Sáez, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte tracta sobre el disseny i validació d’un quadre de bicicleta de muntanya amb doble suspensió per a la pràctica del cross country de competició. L’objectiu principal és aconseguir el sistema més eficient ...
 • Caracterización biomecánica del hueso de oveja 

  Reig Gallardo, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present estudi té com a propòsit l’elaboració d’una metodologia de treball que permeti descriure i caracteritzar les propietats biomecàniques de l’os d’ovella. L’ús del model animal oví és molt utilitzat en la ...

View more