Recent Submissions

 • Caracterització microestructural i mecànica de multicapes base zircònia per impressió 3D 

  Moreno Fina, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Durant els darrers 20 anys, el món de la impressió 3D està evolucionant de manera exponencial. Aquesta evolució, es tradueix en una millora de les tècniques ja conegudes i modificacions d’aquestes, degut a la incorporació ...
 • Disseny i fabricació d'un carregador per una bordonadora 

  Calero Rodríguez, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Els documents que es presenten a continuació formen part del procés de disseny i control de fabricació d’un carregador per automatitzar una bordonadora. Els documents que es presenten a continuació formen part del procés ...
 • Línea flexible per al muntatge de material en sèrie adaptada per a minusvàlids 

  Bou Riu, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-15)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Dintre d’aquest projecte trobaran tot un seguit de càlculs i suposicions per a millorar un procés productiu d’un cas concret real que es dóna a una empresa de fabricació de peces per mecanitzat. Un cop realitzat l’estudi ...
 • Disseny d'un braç d'excavadora 

  Giménez Grau, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-15)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Diseño de una célula de soldadura MAG robotizada 

  Mundet Pallí, Narcís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Desenvolupament d'una aplicació de gestió de riscos laborals 

  Soler Mas, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu principal d’aquest projecte és desenvolupar una aplicació per a dispositius mòbils que permeti fer ús del mètode PSQCAT -21 COPSOQ, l’adaptació catalana del mètode CopSoq (Copenhagen Psychosocial Questionnaire), ...
 • Diseño de una central de producción de calor mediante biomasa 

  Barraza Macho, David Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Una casa espanyola consumeix a l'any 9.922 quilowatts-hora (kWh), que equivalen a 0,85 tones de petroli. Els habitatges unifamiliars dupliquen la despesa d'energia (15.513 kWh com a mitjana anual). La principal despesa ...
 • Cálculo de un sondeo ecológico y dispositivo de ensayo para el sistema 

  Ramos Valls, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el següent projecte s'estudia el rendiment d'un dispositiu naval de fondeig d'embarcacions lleugeres, boies, instrumentació per a recollida de dades científiques i altres estructures que descansen en el fons marí. La ...
 • Tractament dels residus procedents de la neteja viària 

  Reche Lamolla, Isaac (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Actualment, al nostre país, els residus que provenen de la neteja viària es porten directament a l'abocador sense fer-ne possible una valorització mitjançant el coneixement dels materials que els formen i les seves ...
 • Diseño de un carrito con sistema de trituración para la recogida de residuos urbanos 

  Martín Hernández, Adrián; Tellez Mompo, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte té el seu origen en l'estiu de 2012 quan tots dos components del grup vam treballar com a operaris en l'empresa CLD. En aquest estiu ens vam adonar que els operaris havien de pujar per carrers d'inclinació ...

View more