Enviaments recents

 • Diseño y simulación del módulo de captación de energía en una planta termosolar 

  Martínez Pérez, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquet projecte es centra en el disseny d’un mòdul de captació d’energia d’una central termosolar de col·lectors cilindre-parabòlics i la simulació de diferents fluids de transferència de calor al llarg d’un llaç del camp ...
 • Disseny de materials compostos ceràmics mitjançant impressió 3D 

  López Lázaro, Javier; Ribas Sánchez, Josep Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  La zircònia és un material que es troba en alça en diversos sectors industrials degut a les interessants propietats mecàniques així com la seva estabilitat química i biocompatibilitat. La dificultat a l’hora de fabricar ...
 • Obtenció de cel·les solars fotovoltaiques d'halurs organoplúmbics per reciclatge de bateries de plom residuals 

  Prieto Sánchez, Artur (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
 • Extrusion process improvement for automotive plastic pipes 

  López Díaz, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El proyecto trata de la automatización de una línea de extrusión de tubo liso de poliamida, utilizado en automoción para conducir o transportar fluidos. La automatización se realizará mediante la instalación de sensores ...
 • Diseño y verificación del sistema de control de temperatura y evacuación de humos mediante la aplicación de modelos informáticos de simulación 

  Bracero Rodríguez, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El humo es uno de los principales factores de mayor riesgo que puede ocasionar pérdidas de vidas en caso de incendio en cualquier tipo de situación, establecimiento, etc. Por ello es altamente importante diseñar un sistema ...
 • Adequació a la normativa vigent de les instal·lacions de la Fàbrica del Sol 

  Borràs Martínez, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El present Treball de Fi de Grau consisteix en la redacció d’un projecte executiu, el qual té com a objectiu l’adequació i millora de les instal·lacions de la Fàbrica del Sol, edifici d’estil modernista de caràcter demostratiu ...
 • Recycan 

  Pagès Masias, Miquel; Palomera Erra, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  RecyCan és un projecte que pretén fomentar el reciclatge de llaunes d’alumini, vinculant-ho a la promoció del comerç local i la inclusió social. En aquest projecte s’ha realitzat el disseny i prototip de la màquina que ...
 • Modelització per elements finits del comportament mecànic dels Stents 

  Siñol Pérez, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Els Stents són petites malles cilíndriques que impedeixen obturacions dels vasos sanguinis des de l’interior. Des del grup de Biomaterials, Biomecànica i Enginyeria de Teixits de la Universitat s’està promovent la producció ...
 • Disseny d'un xassís de motocicleta elèctrica comú per conceptes de diversos segments 

  Illa Capellas, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte consisteix en el disseny d’un xassís de motocicleta que ha de poder ser usat sense modificacions en cinc segments diferents de motocicleta, clarament justificats. Cadascun d’aquests segments aporta unes ...
 • Disseny i implantació en automoció d'una llanda fabricada mitjançant tecnologia d'impressió 3D per a metalls 

  Molina Blázquez, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El present treball es basa en l'estudi de viabilitat d'un procés alternatiu de fabricació per peces d'automòbil, en concret per a les llantes. Es compararan els costos amb el procés que actualment s'utilitza per fabricar ...

Mostra'n més