Recent Submissions

 • Realització de xarxes neuronals bioinspirades amb FPGA 

  Roca Gervilla, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Els generadors de patrons centrals (Central Pattern Generators en anglés) són un tipus de xarxa neuronal capaç de produir diferents patrons rítmics, modulables en funció d'un nombre reduït de paràmetres. Aquest projecte ...
 • Supervisión y control de un proceso industrial de calidad 

  Suero Corral, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
 • Aplicaciones demostrativas de robótica y visión 

  Martínez Moran, Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El propósito de este proyecto es diseñar e implementar una demostración de visión artificial y robótica para mostrarla el día de jornada de puertas abiertas de la EUETIB. Se pretende ilustrar a las jóvenes generaciones una ...
 • Controlador de procesos con autoajuste de parámetros PID 

  Pérez Gil, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte es porten a terme totes i cadascunes de les etapes necessàries per la realització d’un controlador de processos. Des de la anàlisis diversos controlador existents en el mercat y la comparació de diferents ...
 • Ondulador reversible a red para aerogenerador de baja tensión 

  García Paños, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-15)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte es desenvolupa un ondulador sinusoïdal de 1.2kW de injecció a xarxa per el àmbit de les energies renovables. El sistema es connectarà a un aerogenerador de imants permanents, trifàsic, de baixa tensió ...
 • Diseño y desarrollo de un sistema de gestión de flotas integrado en el vehículo 

  Pijuan Tolosa, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-01)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte es basa en el disseny i implementació d’un mòdul telemàtic per la gestió de flotes basat en la seguretat per a camions. S’ha desenvolupat dins del context d’una empresa, i es basa en la realització d’una ...
 • Diseño y creación de una página web para gestión de reservas 

  Pérez Casanova, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-14)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte profunditzarem en el món de la programació PHP i HTML de la mà del standard de WordPress per a la creació i disseny de un plugin per a la gestió de reserves. Aquest plugin s’implementarà en la página ...
 • Aplicación para asociar imagen-sonido-palabra en un proceso de recuperación cognitiva 

  Rodríguez Torres, Alfredo; Salinas Canelles, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Automatic palletizer 

  Álvarez Amaya, Mar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
 • Diseño y construcción de un sistema de levitación magnética 

  Valls Pagespetit, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el present projecte es realitza i documenta el disseny i construcció d'un sistema de levitació magnètica. El treball consta essencialment de dues parts: el disseny del hardware i el disseny del software. Es realitzarà ...

View more