Recent Submissions

 • Automatització d'un vehicle industrial AGV 

  Riera León, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest treball tracta de l’automatització d’un vehicle industrial, anomenat sovint dins la industrial AGV (automated guided vehicle). La tasca que es du a terme en aquest projecte és elaborar els esquemes elèctrics de la ...
 • Sistema de control basado en microcontrolador: velocímetro 

  Martínez Rodríguez, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En la sociedad actual, el ser humano vive con la necesidad de desplazarse diariamente, ya sea por motivos laborales o simplemente lúdicos. Son muchos pues, los vehículos empleados para la causa (automóviles, trenes, c ...
 • Diseño y control de un sistema electromecánico inestable de dos grados de libertad: aplicación al caso de un péndulo invertido 

  Molis Merino, Eugenio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En este proyecto, se ha realizado el diseño y el control de un sistema electromecánico inestable de dos grados de libertad. Aplicación al caso de un péndulo invertido, un sistema no lineal e inestable controlado mediante ...
 • Variador de freqüència per a un petit motor altern trifàsic asíncron 

  Buenestado Pérez, Joan Pere; Cadens Roca, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte consisteix en el disseny i realització d’un prototip electrònic de potència que acompleixi la funció de variador de freqüència per a controlar la velocitat i el canvi de sentit d’un petit motor asíncron ...
 • Indoor positioning system para la EUETIB 

  Alonso Lopez, Ricardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest treball consisteix en la realització d’una aplicació per a dispositius mòbils Android la qual determina la localització en interiors del dispositiu mitjançant la xarxa Wi-Fi de la que disposa l’edifici. En aquest ...
 • Estabilización y mejora del vuelo de un cuadricóptero 

  Molina Romero, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Projecte amb l’objectiu de millorar la estabilitat en vol d’un quadricopter, que és un vehicle volador que consta de quatre hèlixs rotatives que possibiliten els seus moviments i l’enlairament vertical. Dins del projecte ...
 • Control digital de fuentes de alimentación conmutadas 

  Moral i Casadó, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El presente documento consiste en la memoria escrita del desarrollo del Proyecto de Final de Grado. Consiste en diseño, montaje y desarrollo de un circuito reductor de tensión, controlado por un microcontrolador y a su ...
 • Linea acabado pastillas de freno 

  Lameiro Terrazas, Josep Ignasi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L'objectiu d'aquest projecte l'automatització d'una línia de producció d´acabats de pastilles de fre. Les pastilles de fre necessiten un anti soroll, per evitar sorolls molestos i seguretat quant frena el cotxe, a demes ...
 • Carga electrónica programable D.C. 

  Gutiérrez Díaz, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte constructiu, presenta les fases de desenvolupament, fabricació, producció i comercialització d'un instrumental electrònic que pot ser presentat com l'antagonista natural d'una font d'alimentació. Una ...
 • Solució domòtica d'ajuda a persones amb discapacitats 

  Almato Peral, Oscar; Raméntol Banchs, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte consisteix en el disseny, desenvolupament i implantació d’un sistema de gestió domòtica d’ajuda a persones discapacitades, que ofereix el control de les funcionalitats mitjançant la veu i una aplicació ...

View more