Recent Submissions

 • Design and simulation of a supervisor algoritghm for a HVDC network 

  Paulet Alòs, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte té com a objectiu la creació d’un algoritme que optimitzi els resultats d’una simulació del control d’una xarxa MTDC i convertir aquesta recreació en un procés automàtic. Una vegada aquest algoritme hagi ...
 • Disseny d'una sèrie de motors síncrons d'imants permanents 

  Marco Llamas, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte presenta el disseny d’una sèrie de motors síncrons de imants permanents. Mitjançant una sèrie existent ja produïda s’ha estudiat la seva modificació amb l’objectiu de reduir el parell de Cogging. Per ...
 • Instal·lacions d'electricitat, aigua i contra incendis per un pavelló poliesportiu 

  Domínguez Jiménez, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Mitjançant el present projecte es descriuen les instal·lacions elèctriques i mecàniques d’un poliesportiu, des del seu dimensionat fins la seva execució, per a que es puguin desenvolupar les activitats pròpies del complexe. ...
 • Desarrollo de una aplicación en Matlab para la evaluación de algoritmos MPPT y GMPPT 

  Micolau Subirón, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present projecte s’ha desenvolupat una aplicació per la avaluació de algoritmes MPPT y GMPPT utilitzant el programa MATLAB SIMULINK. L’aplicació que permet la simulació d’un sistema fotovoltaic senzill, compost per ...
 • Optimització d'una línia d'envasat a la indústria química 

  Bartra Gual de Torrella, Agustí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Energy efficiency and IoTs 

  Català Mercadal, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte consisteix amb la realització de l’anàlisi de consums energètics en l’àmbit d’una casa ja existent. Es pretén realitzar la substitució de sistemes actuals de la manera més eficient possible i introduint ...
 • Estudio del control de la tracción de un vehículo eléctrico 

  Suitino Donoso, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte s´analitza el comportament dinàmic del sistema de tracció d´un vehicle elèctric de batería (BEV). Mitjançant la eina Simulink i altres paquets inclosos al programa MATLAB, es desenvolupen una sèrie de ...
 • Instal·lació elèctrica i contra incendis d'una nau industrial 

  Puig Parés, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el present projecte s’estableixen els requisits mínims i els criteris necessaris per tal de dimensionar i dissenyar, d’acord amb tot el marc normatiu vigent en l’actualitat, la instal·lació elèctrica i contra incendis ...
 • Instalación eléctrica de un local destinado a la restauración 

  Moreno Cotado, Marcos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte té l'objectiu d'establir els criteris i requisits mínims per al disseny de la instal·lació elèctrica completa controlada en part amb un sistema domòtic, sistemes de protecció contra incendis i climatització ...
 • Aplicacions de polímers conductors al desenvolupament de bateries de base orgànica 

  Cambra Obach, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el següent projecte s’han estudiat diversos compostos formats a partir del monòmer EDOT (3,4-etiledioxitiofè) juntament amb l’adició d’un ceràmic, l’alúmina (Al2O3). L’estudi s’ha basat en els efectes morfològics i ...

View more