Recent Submissions

 • Instal·lació elèctrica i automatització d'una planta de tractament de carbó 

  Picas Prat, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball consisteix en el càlcul i disseny d’una instal·lació elèctrica industrial, concretament d’una planta de tractament de carbó i els seus serveis auxiliars. Es dimensiona tota la instal·lació elèctrica: ...
 • Estudi de viabilitat d'una microxarxa a les Illes Galápagos 

  Vives i Serrano, Edgar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Les illes remotes d’arreu del món es situen a l’avantguarda de la transició cap a un futur de sostenibilitat energètica. Davant l’augment dels preus del combustible, la disminució de la seguretat energètica i la preocupació ...
 • Power generation using grid-connected photovoltaic system 

  Bonet Arbós, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest treball ens centrem en l'estudi d'una instal·lació fotovoltaica (sistema FV) que permet el subministrament d'energia neta. S'alimenta també de la connexió a la xarxa quan la irradiació no és suficient per ...
 • Design and simulation of a supervisor algoritghm for a HVDC network 

  Paulet Alòs, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte té com a objectiu la creació d’un algoritme que optimitzi els resultats d’una simulació del control d’una xarxa MTDC i convertir aquesta recreació en un procés automàtic. Una vegada aquest algoritme hagi ...
 • Disseny d'una sèrie de motors síncrons d'imants permanents 

  Marco Llamas, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte presenta el disseny d’una sèrie de motors síncrons de imants permanents. Mitjançant una sèrie existent ja produïda s’ha estudiat la seva modificació amb l’objectiu de reduir el parell de Cogging. Per ...
 • Instal·lacions d'electricitat, aigua i contra incendis per un pavelló poliesportiu 

  Domínguez Jiménez, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Mitjançant el present projecte es descriuen les instal·lacions elèctriques i mecàniques d’un poliesportiu, des del seu dimensionat fins la seva execució, per a que es puguin desenvolupar les activitats pròpies del complexe. ...
 • Desarrollo de una aplicación en Matlab para la evaluación de algoritmos MPPT y GMPPT 

  Micolau Subirón, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present projecte s’ha desenvolupat una aplicació per la avaluació de algoritmes MPPT y GMPPT utilitzant el programa MATLAB SIMULINK. L’aplicació que permet la simulació d’un sistema fotovoltaic senzill, compost per ...
 • Optimització d'una línia d'envasat a la indústria química 

  Bartra Gual de Torrella, Agustí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Energy efficiency and IoTs 

  Català Mercadal, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte consisteix amb la realització de l’anàlisi de consums energètics en l’àmbit d’una casa ja existent. Es pretén realitzar la substitució de sistemes actuals de la manera més eficient possible i introduint ...
 • Estudio del control de la tracción de un vehículo eléctrico 

  Suitino Donoso, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte s´analitza el comportament dinàmic del sistema de tracció d´un vehicle elèctric de batería (BEV). Mitjançant la eina Simulink i altres paquets inclosos al programa MATLAB, es desenvolupen una sèrie de ...

View more