Recent Submissions

 • Diseño de una subestación eléctrica 110/25 kV 

  Marro Lobato, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el presente proyecto se ha considerado diseñar una subestación eléctrica de niveles de tensión 110/25 kV ya que en la zona hay una gran variedad de pequeños pueblos con posibilidad de crecimiento a nivel industrial y ...
 • Projecte executiu de les instal·lacions elèctriques, contra incendis i climatització d'un pavelló esportiu 

  Gómez Imbernón, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L’objecte del present projecte és el disseny de les instal·lacions, partint del projecte d’arquitectura, d’un pavelló poliesportiu situat a Badalona. El projecte d’instal·lacions de l’equipament es composa de memòria, ...
 • Anàlisi de l'impacte del Real Decret 413/2014 en les instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant fonts renovables 

  Béjar Mas, Jofre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El juny de 2014 es va aprovar el RD 413/2014 que regula la retribució de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica mitjançant fonts d’energia renovables. Aquest substituïa al Real Decret 661/2007 que havia regit ...
 • Tractive system simulation of a Formula Student Car 

  Villegas Vidal, Alvar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte s’analitza el comportament estàtic d’un sistema de tracció elèctrica complert per a un cotxe de Formula Student. Mitjançant la eina Simulink del programa Matlab, es realitzen una sèrie de simulacions en ...
 • Estudio de descargas atmosféricas en redes aéreas de distribución 

  Sanz López-Menchero, Germán (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Les descàrregues atmosfèriques són la causa de la majoria de deficiències en les línies aèries de distribució. Cada deficiència que es produeix en una línea a partir d’una descàrrega atmosfèrica és un problema tant per ...
 • Instalación de una vivienda unifamiliar con energías alternativas 

  García Caparrós, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest treball es realitza el projecte d'un habitatge unifamiliar a quatre vents, situada en la localitat de Moià. L'objectiu del projecte és dissenyar un habitatge el més eficient possible a partir de l'aprofitament ...
 • Implementació de criteris d'optimització energètica en un local de pública concurrència (INS la Pineda) contemplant l'ús d'energia solar 

  Manrique Carda, Simón (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’optimització dels recursos energètics és de vital importància en aquelles regions, com en el cas de Catalunya i Espanya, on la dependència energètica exterior és molt elevada. Un canvi en els hàbits de consum i la ...
 • Proyecto de una instalación elèctrica edificio de viviendas, local comercial, garaje y trasteros 

  Pastor Montalbán, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present Projecte Final de carrera consta de la instal·lació elèctrica d’un edifici d’habitatges que té 4 plantes amb tres habitatges per planta. L’edifici també constarà amb un garatge per a 10 cotxes amb els seus ...
 • Diseño de un sistema de gestión de cargas destinado al vehículo eléctrico 

  Martínez Rodríguez, Carlos; Moreno Sepena, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present treball de final de Grau d’Enginyeria Elèctrica, realitzat a la “Escola Uni-versitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB)” té com a títol “SISTEMA DE GESTIÓN DE CARGAS DESTINADO AL VEHÍCULO ...
 • Instal·lacions d'un supermercat d'alimentació 

  Llasat Villalbí, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte estudia i defineix les diferents instal·lacions d'un Supermercat d'alimentació, del qual es tenen definits els plànols prèviament. Les diferents instal·lacions són: instal·lació elèctrica, instal·lació ...

View more