Enviaments recents

 • Proyecto de instalación eléctrica de una nave industrial 

  Gómez Fernández, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El següent projecte consisteix en l’estudi d’una instal·lació elèctrica a una nau industrial. Per poder fer una previsió de les instal·lacions necessàries es tindran en compte la maquinaria amb la que treballarà l’empresa ...
 • Estudi de viabilitat d'un n.ZEB 

  Reyes Berrocal, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En el present projecte és té com objectiu dissenyar un edifici Nearly Zero Energy Building “nZEB” i estudiar-ne la seva viabilitat. Es defineix l’estructura del edifici així com les seves instal·lacions per tal de reduir ...
 • Instalación eléctrica y domótica de un edificio de oficinas 

  González Avalos, Renato Francesco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En el presente proyecto final de grado se realiza el diseño de la instalación eléctrica y domótica para un edificio de oficinas destinado al sector administrativo. Para la realización de la instalación domótica se ha ...
 • Desarrollo de una aplicación en LabView para la monitorización y registro de los datos de producción energética de la instalación fotovoltaica de la EUETIB 

  Águila Pérez, Salvador (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En aquest projecte s’explica el desenvolupament d’una aplicació que permeti monitorar les dades de producció energètica de l'instal·lació solar fotovoltaica present en la EUETIB. La aplicació permetrà a l'usuari visualitzar ...
 • Evaluation of cell balancing methods of two serial supercapacitors applied to LED Matrix devices 

  Montes Domec, Mari Carmen (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Next project analyse the behaviour of two supercapacitors in series connected to a load, in this case, a LED Matrix, to supply the extra current needed when the power supply is not enough. The series connection of the ...
 • Proyecto de las instalaciones de un centro educativo 

  López Garrido, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Este trabajo de final de grado tiene como finalidad la elaboración del diseño, calculo y valoración de costes de las diferentes instalaciones a realizar dentro de una nueva edificación ubicada en la calle Pallars nº291 ...
 • Proyecto de las instalaciones de una nave industrial 

  Muhammad Tahir, Anwar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El present projecte s’ha redactat amb la finalitat de realitzar les instal·lacions principals d’una nau industrial dedicada a l’envasat i emmagatzematge d’olives de taula, situada en el polígon industrial de la Pedrosa, ...
 • Optimització d’un motor de Reluctància 

  Garrós Aristizábal, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En el present treball es realitza la optimització d’un motor asíncron - síncron de reluctància. A partir d’uns primers dissenys es realitza una sèrie d’anàlisis i modificacions que permeten al motor engegar directament al ...
 • Disseny d'una microxarxa amb suport fotovoltaic per a un espai de pública concurrència 

  Masallera Errante, Lluc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El present treball aborda el disseny d’una microxarxa per a un espai de pública concurrència amb l’energia fotovoltaica com a principal font de generació. El context de la realització d’aquest és dur a terme un treball ...
 • Simulation and optimization of an HVDC network connecting offshore windfarms with the mainland 

  Falgueras Farrerons, Nil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest projecte s’ha creat un algoritme capaç de simular una xarxa HVDC connectant parcs eòlics marins amb punts consumidors. Aquesta simulació té en compte el model analític en que es fonamenten les xarxes HVDC. La ...

Mostra'n més