Enviaments recents

 • Proyecto de instalaciones para una clínica dental 

  Pajares Rodríguez, Tamara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Projecte d’una instal·lació domòtica per un habitatge unifamiliar 

  Masriera Garcia, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Anàlisi i verificació de la segregació dels consums elèctrics de l'Hospital de Mollet per compliment ISO 50001 

  Preter Morell, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Automatització d'un procés de fabricació d'apòsits 

  Calvo Baron, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest treball de fi de grau té per objectiu el dimensionament de la instal·lació elèctrica d’una indústria de fabricació d’apòsits. El treball comença amb una presentació de l’objecte i abast del projecte, continua amb ...
 • Estudio del alumbrado público de una pequeña población 

  Anell Espar, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest treball s’analitzarà la instal·lació d’enllumenat exterior d’un municipi petit, i es farà un inventari actualitzat del conjunt de punts de llum existents. Realitzat aquest anàlisis es procedirà a identificar ...
 • Alternativas para la electrificación de zonas rurales 

  García de Vinuesa Bauzá, Blanca (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Els coneguts beneficis tècnics, soci-econòmics i ambientals que aporta l'electrificació són el motor d’aquest treball on s'han analitzat diferents alternatives per proporcionar energia elèctrica als qui no disposen d'ella. ...
 • Instal·lació elèctrica i automatització d'una planta de tractament de carbó 

  Picas Prat, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest treball consisteix en el càlcul i disseny d’una instal·lació elèctrica industrial, concretament d’una planta de tractament de carbó i els seus serveis auxiliars. Es dimensiona tota la instal·lació elèctrica: ...
 • Estudi de viabilitat d'una microxarxa a les Illes Galápagos 

  Vives i Serrano, Edgar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Les illes remotes d’arreu del món es situen a l’avantguarda de la transició cap a un futur de sostenibilitat energètica. Davant l’augment dels preus del combustible, la disminució de la seguretat energètica i la preocupació ...
 • Power generation using grid-connected photovoltaic system 

  Bonet Arbós, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En aquest treball ens centrem en l'estudi d'una instal·lació fotovoltaica (sistema FV) que permet el subministrament d'energia neta. S'alimenta també de la connexió a la xarxa quan la irradiació no és suficient per ...
 • Design and simulation of a supervisor algoritghm for a HVDC network 

  Paulet Alòs, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte té com a objectiu la creació d’un algoritme que optimitzi els resultats d’una simulació del control d’una xarxa MTDC i convertir aquesta recreació en un procés automàtic. Una vegada aquest algoritme hagi ...

Mostra'n més