Enviaments recents

 • Monitorización de un sistema fotovoltaico mediante un microcontrolador 

  Camí Barranco, José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El siguiente proyecto tiene como intención realizar la monitorización de un sistema eléctrico. Concretamente se quiere aplicar el proyecto de monitorización al futuro sistema fotovoltaico que se instalará en la UPC, ...
 • Diseño de una serie de transformadores de tensión para medida 

  Maestre Santamaría, Rosa M. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El presente estudio, establece un modelo de diseño de un transformador monofásico de tensión para medida. Este modelo se desarrollará dependiendo de las características del transformador, como número de espiras de los ...
 • Viabilitat econòmica de millores d'eficiència energètica, aplicades a edificis de serveis 

  Aubach Altés, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  L'eficiència energètica pretén reduir el consum d'energia d’un bé, d’un servei o d’un procés productiu mantenint el confort i la qualitat. Té altres beneficis com la reducció de la contaminació, l’allargament de la vida ...
 • Disseny d'una microxarxa amb generació renovable 

  Durich Serra, Ruben (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El present projecte pretén abordar l’estudi dels costs de generació d’energia elèctrica renovable de la tecnologia solar-fotovoltaica per tal de formar part del disseny d’una microxarxa de generació d’energia elèctrica. Durant ...
 • Aportación al estudio de instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica 

  Segura Dávila, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El passat mes d'octubre del 2015 es va aprovar, sense consens tècnic ni polític, el Reial Decret 900/2015, el qual regula per primera vegada les condicions tècniques i econòmiques de les modalitats de subministre d'energia ...
 • Disseny d’una sèrie de motors de baixa velocitat i parell elevat 

  Arranz Bernal, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El present projecte té com a principal objectiu el disseny d’una sèrie formada per nou motors de baixa velocitat i elevat parell, coneguts com Direct Drive o Motors Torque. Aquests motors seran d’una tipologia de màquina ...
 • Reposición de suministro en redes de distribución 

  Toapanta Váldez, Jimmy Christian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Hoy en día y debido al crecimiento exponencial de las redes de distribución, además de la incorporación de las fuentes de energía distribuida, la complejidad de la calidad del servicio en las redes de distribución ha ...
 • Sistemas de señalización y seguridad feroviaria en el tramo de alta velocidad Barcelona-Lleida 

  Fernández García, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Els sistemes de senyalització i seguretat tenen un gran pes en la tecnologia actual, ja que sense ells no es podria assegurar una bona regulació i viabilitat de tot el conjunt de sistemes. Aquesta idea també apareix al ...
 • Diseño de la instalación de un hospital 

  Otero Casas, Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El objeto del presente proyecto pretende establecer y describir las condiciones técnicas y legales para realizar la Instalación Eléctrica de un recinto hospitalario con la finalidad de ofrecer a los consumidores unas ...
 • Modelo de automatización eficiente de una red de distribución en media tensión 

  Lafoz Liñán, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El presente proyecto establece un modelo progresivo de instalación de elementos telecontrolados en una red de distribución en media tensión con el objetivo de mejorar la calidad de suministro eléctrico, siendo la reducción ...
 • Estudi de telegestió aplicat al consum d'energia elèctrica 

  Puigdevall Ducasi, Adriana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-14)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El projecte s’ubica en l’entorn i infraestructura de telegestió i telemesura actual, explicant com es distribueix i quina funció té cada sector. L’objectiu principal consisteix en fer una comparativa sobre la implementació ...
 • Proyecto de instalaciones de un centro comercial 

  Martínez Gaspar, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En aquest treball de final de grau es realitza el projecte de les instal·lacions d’un centre comercial, com són: les instal·lacions elèctriques, de contra incendis i de ventilació. Per a la seva realització, es parteix ...

Mostra'n més