Recent Submissions

 • Gestión de la eficiencia energética de una microrred en un edificio de oficinas 

  Cruz Pérez, Víctor de; Sánchez Picciotti, Jorge H. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest document es presenta la metodologia a realitzar per a l'estudi de l'eficiència energètica en un edifici a partir de l'ús de les energies renovables. Per a això, primer de tot es detalla el procés a seguir per ...
 • Instalación eléctrica en la vía pública 

  González Merchán, Alejo Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest Treball Final de Grau es desenvolupa la millora de l’enllumenat exterior del polígon industrial de la Zona Franca. S’estudien diferents tipus de tecnologies d’enllumenat exterior i els sistemes d’estalvo d’energia ...
 • Auditoría ambiental municipal: Sant Fost de Campsentelles 

  Ramírez Martínez, Juan Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present document és un Treball de Final de Grau que es basa en el programa de l’Agenda Local 21. Aquest deriva del Programa 21, el qual consisteix a promoure el desenvolupament sostenible ambiental mitjançant una auditoria ...
 • Instalación eléctrica de una nave industrial dedicada a la venta, reparación mecánica, pintura y exposición de automóviles 

  Ralda Albiol, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte s'ha dissenyat la instal·lació elèctrica i contra incendis de una nau industrial situada a Tortosa dedicada a la venta, reparació mecànica, pintura i exposició d'automòbils. S'han previst les necessitats ...
 • L'adaptació al canvi climàtic. Des de les bases científiques fins als casos d'estudi. El Delta de l'Ebre 

  Orengo Roig, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El canvi climàtic està afectant en molts aspectes a la Terra. Des de les modificacions terrenals, com ara el desglaç dels pols o l’erosió de les costes i coralls, fins a les modificacions que pateixen els ecosistemes; ...
 • Diseño de un motor síncrono de imanes permanentes con puesta en marcha directa a red 

  Hoyos Suarez, Paul Richard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El projecte consisteix en el disseny d'un motor síncron amb engegada directa a xarxa. En primer lloc es parteix amb una potència, velocitat, freqüència i tensió d'alimentació a la xarxa. Es realitza uns càlculs analítics ...
 • Evaluación del uso de análisis de componentes principales ACP en la descripción de células linfoides neoplásicas 

  Giménez Pajares, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest proyecte compleix l'objectiu de demostrar la utilitat del mètode d'anàlisis de components principals PCA per a la selecció de descriptors d'alt valor i la reducció de descriptors redundants en probelmas multivariables ...
 • Estudi de la selectivitat de proteccions en una xarxa de distribució 

  Juncà Robles, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Propostes de millora en el sistema de la telegestió amb smart meters a una empresa distribuïdora 

  Agueras Gómez, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present treball té com a objectiu millorar el sistema de telegestió de l’empresa distribuïdora Electra Caldense, integrant les dades proporcionades pels esdeveniments dels comptadors digitals. A més a més, es pretén fer ...
 • Industria de la madera 

  Barrás Poyatos, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte té com a objectiu crear una indústria de la fusta dedicada a fabricar mobles, a més de disposar d'un espai per a la venda en el mateix edifici. Així mateix, es descriu el procés de producció que s'ha ...

View more