Recent Submissions

 • Iluminación, climatización y contra incendio de una nave industrial dedicada a la logística 

  Báguena Cabanes, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el present projecte es durà a terme la instal·lació elèctrica (instal·lacions de força, instal·lacions d’il·luminació i instal·lació elèctrica dels equips de climatització) i la instal·lació contra incendis d’una nau ...
 • Desenvolupament d'una aplicació web per a selecció de motors 

  Ribas Fernández, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball de fi de grau (TFG) consisteix sobre el desenvolupament d’una aplicació web per a poder seleccionar motors elèctrics a partir d’una inserció de dades i amb la ajuda dels catàlegs dels motors que té la ...
 • Sistema eléctrico aislado con energías renovables 

  Sixto Garcia, Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte es busca fer un estudi de flux de carrega de la xarxa en estat estacionari, des de una generació d’energia solar fotovoltaica. En l’estudi s’estudiarà les variacions de tensió en cadascun de les fases ...
 • Instalación eléctrica y contra incendios de una nave industrial 

  Cruz Cantalejo, Manel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El objeto del presente proyecto es el de exponer delante los Organismos Competentes que la instalación que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por el reglamento vigente, con la finalidad de obtener ...
 • Modelat i control d'un sistema de propulsió sense cadena de transmissió d'una bicicleta elèctrica 

  Martínez Páez, Melani (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball titulat modelat i control d’un sistema de propulsió sense cadena de transmissió d’una bicicleta elèctrica, consisteix en el disseny d’uns algoritmes de control que s’implementaran junt al altres dispositius ...
 • Diseño de una subestación eléctrica 110/25 kV 

  Marro Lobato, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el presente proyecto se ha considerado diseñar una subestación eléctrica de niveles de tensión 110/25 kV ya que en la zona hay una gran variedad de pequeños pueblos con posibilidad de crecimiento a nivel industrial y ...
 • Projecte executiu de les instal·lacions elèctriques, contra incendis i climatització d'un pavelló esportiu 

  Gómez Imbernón, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L’objecte del present projecte és el disseny de les instal·lacions, partint del projecte d’arquitectura, d’un pavelló poliesportiu situat a Badalona. El projecte d’instal·lacions de l’equipament es composa de memòria, ...
 • Anàlisi de l'impacte del Real Decret 413/2014 en les instal·lacions de producció d'energia elèctrica mitjançant fonts renovables 

  Béjar Mas, Jofre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El juny de 2014 es va aprovar el RD 413/2014 que regula la retribució de les instal·lacions de producció d’energia elèctrica mitjançant fonts d’energia renovables. Aquest substituïa al Real Decret 661/2007 que havia regit ...
 • Tractive system simulation of a Formula Student Car 

  Villegas Vidal, Alvar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte s’analitza el comportament estàtic d’un sistema de tracció elèctrica complert per a un cotxe de Formula Student. Mitjançant la eina Simulink del programa Matlab, es realitzen una sèrie de simulacions en ...
 • Estudio de descargas atmosféricas en redes aéreas de distribución 

  Sanz López-Menchero, Germán (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Les descàrregues atmosfèriques són la causa de la majoria de deficiències en les línies aèries de distribució. Cada deficiència que es produeix en una línea a partir d’una descàrrega atmosfèrica és un problema tant per ...

View more