Recent Submissions

 • Estudio de la evolución del concepto de eficiencia energética y de su aplicación en los edificios 

  Zaro Campaner, Ana Isabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest document té com a objectiu estudiar els canvis elèctrics i fotomètrics que sofreix un LED en funció de la font d’alimentació. El tipus de LED en el qual es focalitza l’estudi és el LED blanc d’alta potència. S’han ...
 • Estudi de les correlacions entre les emissions de CO2 i els vectors energètics 

  Aguilar Pérez, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En els últims anys el canvi climàtic ha deixat de ser una hipòtesi i ha passat a ser un fet. Les emissions de diòxid de carboni entre altres gasos han provocat que la concentració atmosfèrica de gasos d’efecte hivernacle ...
 • Comportament dels carburs cimentats enfront la corrosió 

  Egea Fornas, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La presència dels carburs cimentats en la industria ha agafat força al llarg del segle XX gràcies a les qualitats mecàniques que aporta. Compost per una fase ceràmica que aporta duresa, i una fase metàl·lica (o lligand) ...
 • Solar inverters: description, simulation model improvement proposal and market analysis 

  Werckmeister, Nicolás (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
 • Projecte d'implantació d'una central onamotriu 

  Ferreiro López, Silvia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present document té com a objectiu realitzar un disseny preliminar d‟una central onamotriu a Espanya, a partir del qual s‟estudiarà la viabilitat d‟implantació de la mateixa. Atenent a diferents aspectes, s‟escollirà ...
 • Projecte de les instal·lacions d'un restaurant amb aparcament subterrani 

  Blanch Valero, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L’objecte del present treball de fi de grau és la realització d’un projecte d’instal·lacions en un restaurant amb aparcament subterrani de nova construcció situat al Maresme. L'objectiu és el compliment de la normativa ...
 • Sistema per la gestió òptima energètica en instal·lacions de pública concurrència amb suport fotovoltaic 

  Puig Casteràs, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  La forta dependència energètica, dels locals de pública concurrència amb el subministrament de la xarxa elèctrica de transport i distribució, provoca una sèrie de conseqüències tècniques i econòmiques. D’aquesta manera, ...
 • Modelització i avaluació energètica d'un edifici amb Openstudio 

  Gil Morral, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest document es presenta la metodologia per a realitzar una avaluació energètica en un edifici existent mitjançant OpenStudio i Energy+ amb l’ajuda d’AIGUASOL. L’edifici a estudiar és un edifici d’oficines de ...
 • Estudi energètic d'un centre de processament de dades 

  Solà i Gallardo, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest document tracta sobre l’estudi termodinàmic a nivell energètic d’un model de rack en un centre de processament de dades (CPD). Gràcies a la dinàmica de fluids computacional (CFD) s’ha virtualitzat una mostra del ...
 • Aplicació mòbil pel control del consum elèctric 

  Prat Vera, Josep Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte té com a objectiu dissenyar una aplicació mòbil capaç de monitoritzar el consum elèctric d’un habitatge i així ser una eina per millorar l’eficiència energètica amb un cost reduït. Per aconseguir-ho ...

View more