Recent Submissions

 • Integració del vehicle elèctric i energies renovables a la xarxa 

  Cañameras Jarque, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present projecte es posa en pràctica una metodologia per a modelitzar el comportament d’una xarxa de distribució de mitja tensió amb demanda únicament residencial, generació fotovoltaica distribuïda i demanda de ...
 • Projecte d'instal·lació d'una caldera de biomassa per una escola i una llar d'infants a St. Cugat Sesgarrigues 

  Peix Codina, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el present projecte s’ha dissenyat la instal·lació d’una xarxa de calor soterrada amb caldera de biomassa per a l’escola, llar d’infants i zona esportiva de Sant Cugat Sesgarrigues (Alt Penedès). Aquesta instal·lació ...
 • Disseny del sistema energètic d'una granja mitjançant energies renovables 

  Oliva Segués, Jordi Luís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte descriu el disseny del sistema energètic d'una granja mitjançant energies renovables. Aquesta granja esta formada per tres sistemes individuals: la masia, la granja o explotació i el sistema de bombeig ...
 • Characterization of voltage loss for proton exchange membrane fuel cell 

  Elia, Gaia'd (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Les piles de combustible són, cada dia més, una alternativa als clàssics vectors energètics. La utilització de l’hidrogen com a font energètica suposa una important reducció d’emissions i costos, tot i que la tecnologia ...
 • Gestió i dimensionament de la Recàrrega Elèctrica d’una Flota de Vehicles 

  Pujol Martínez, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte pretén mostrar els avantatges dels vehicles elèctrics en front els convencionals en una flota de 17 vehicles de la Diputació de Barcelona. En primer lloc, s’analitza l’estat de l’art de les diferents ...
 • Dimensionament d'un sistema fotovoltaic controlat per plataforma Arduino 

  Luque Vera, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El objetivo principal de este proyecto final de grado es el dimensionado de un sistema solar fotovoltaico de una vivienda aislada de la red eléctrica. Este dimensionado se realiza principalmente en un modelo teórico, a ...
 • Implementació de criteris d'optimització energètica en vivenda unifamiliar contemplant l'ús d'energia solar 

  Galofré Gras, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte defineix uns criteris d'optimització energètica per qualsevol vivenda unifamiliar. Començarà per explicar els diferents tipus d'energia renovable i la situació energètica a nivell mundial i estatal. En ...
 • Análisis del potencial de ahorro energético en una empresa distribuidora de tuberías 

  Roca Saura, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte sorgeix de la necessitat que tenen les empreses d’abaratir els processos d’elaboració i serveis que ofereixen. En l’àmbit dels recursos energètics, aquests estalvis s’aconsegueixen prenent mesures de reducció ...
 • Diagnòstic ambiental municipal. Cas pràctic 

  Tutusaus Company, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest Treball de Fi de Grau s’ha realitzat un estudi municipal contemplat a dins del Programa 21, el qual té l’objectiu de promoure el desenvolupament sostenible. En aquest estudi s’ha treballat el procés de diagnosi ...
 • Estudi i modelització d'un motor striling amb dymola 

  Juvanteny Planagumà, Nil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu d’aquest projecte es l’estudi, disseny ,simulació i optimització d’un motor Stirling utilitzant el software Dymola. Aquest software permet infinitat d’opcions de treball: disseny, implementació del model, ...

View more