Recent Submissions

 • Gestió i dimensionament de la Recàrrega Elèctrica d’una Flota de Vehicles 

  Pujol Martínez, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte pretén mostrar els avantatges dels vehicles elèctrics en front els convencionals en una flota de 17 vehicles de la Diputació de Barcelona. En primer lloc, s’analitza l’estat de l’art de les diferents ...
 • Dimensionament d'un sistema fotovoltaic controlat per plataforma Arduino 

  Luque Vera, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El objetivo principal de este proyecto final de grado es el dimensionado de un sistema solar fotovoltaico de una vivienda aislada de la red eléctrica. Este dimensionado se realiza principalmente en un modelo teórico, a ...
 • Implementació de criteris d'optimització energètica en vivenda unifamiliar contemplant l'ús d'energia solar 

  Galofré Gras, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte defineix uns criteris d'optimització energètica per qualsevol vivenda unifamiliar. Començarà per explicar els diferents tipus d'energia renovable i la situació energètica a nivell mundial i estatal. En ...
 • Análisis del potencial de ahorro energético en una empresa distribuidora de tuberías 

  Roca Saura, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte sorgeix de la necessitat que tenen les empreses d’abaratir els processos d’elaboració i serveis que ofereixen. En l’àmbit dels recursos energètics, aquests estalvis s’aconsegueixen prenent mesures de reducció ...
 • Diagnòstic ambiental municipal. Cas pràctic 

  Tutusaus Company, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest Treball de Fi de Grau s’ha realitzat un estudi municipal contemplat a dins del Programa 21, el qual té l’objectiu de promoure el desenvolupament sostenible. En aquest estudi s’ha treballat el procés de diagnosi ...
 • Estudi i modelització d'un motor striling amb dymola 

  Juvanteny Planagumà, Nil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu d’aquest projecte es l’estudi, disseny ,simulació i optimització d’un motor Stirling utilitzant el software Dymola. Aquest software permet infinitat d’opcions de treball: disseny, implementació del model, ...
 • Aportació a la gestió energètica amb energies renovables 

  Almenar Molina, Irene; Rodríguez Font, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  El present Treball de Fi de Grau exposa una sèrie de models matemàtics per gestionar sistemes de generació elèctrica renovable distribuïda i sistemes d’emmagatzematge distribuït en una xarxa de distribució on hi ha també ...
 • Rediseño de la cadena de suministro de un conjunto de productos 

  Mónaco Albanell, Jose (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  El present treball realitza el redisseny d’una cadena de subministrament amb l’objectiu d’adequar-la a la situació actual del mercat, reduir costos i fer-la més responsable i robusta. S’ha realitzat el projecte a l’empresa ...
 • Gasificador de biomasa de pequeña potencia 

  Xu Chen, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte presenta eines per la simulació per un gasificador downdraft de biomassa. El projecte tracta 2 parts diferenciades.En primer lloc un model desenvolupat en Matlab® que no té en compte la geometría del ...
 • Estudio y desarrollo del software y el hardware de un sistema de posicionamiento de paneles solares para una instalación fotovoltaica 

  Salinas Voltà, Joaquim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte, s’ha desenvolupat el software i el hardware per a realitzar un seguidor solar, un dispositiu que té la funció de posicionar panells fotovoltaics de forma que els raigs solars arribin a aquests ...

View more