Recent Submissions

 • Instalación de un edificio de viviendas con soporte solar térmico 

  Arqués Arqués, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  A continuació es mostra el projecte d'instal·∙lació d'un edifici d'habitatges amb suport solar tèrmic. Aquest projecte inclou la instal·∙lació contra incendis a més de les indicacions necessàrie ...
 • Estudi per a la implementació de la normativa legal vigent d'eficiència energètica 

  Pich i Roselló, Ariana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  La Unió Europea té la necessitat de fer front a quatre reptes a nivell energètic: l’elevada dependència d’importacions energètiques, l’encariment dels recursos energètics, la necessitat de mitigar el canvi climàtic i ...
 • Sistema de generació híbrida renovable per a bombeig d'aigua 

  Pacheco Ventura, Moisès (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present treball tracta una de les aplicacions en creixement de la generació fotovoltaica, el bombeig d’aigua. En col·laboració amb el grup CITCEA i la ONG “Misión y Desarrollo para Goundi”, es desenvolupa un estudi sobre ...
 • Auditoria energètica d'un centre d'educació 

  Lo Tartaro, Cecilia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El problema energètic i mediambiental que hi ha mundialment, com a conseqüència de la necessitat de mitigar el canvi climàtic, i d'un horitzó proper i finit dels combustibles fòssils, ha desencadenat la constant necessitat ...
 • New business models for the electric vehicle charging infrastructure 

  Trias Planella, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte pretén entendre i preveure el desenvolupament del vehicle elèctric i les oportunitats de negoci que s’estan generant al voltant de la seva gradual implementació en el mercat, especialment d’aquells ...
 • Estudi CFD del flux turbulent al voltant d'àleps de turbomàquines amb model SAS 

  Vilardell Rigau, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Els models matemàtics descriuen amb la màxima precisió possible un sistema per mitjà del llenguatge matemàtic. Els models de turbulència són aquells que volen llegir i predir el comportament d’un fluid, normalment turbulent. ...
 • Elaboració d'un model conceptual per a territoris socialment responsables 

  Montobbio Pérez, Irene (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball es treballarà el camp de la Responsabilitat Social Empresarial i el camp dels Territoris Socialment Responsables. Per això, presentarem els dos camps donant-ne exemples i donant-ne definicions així com ...
 • Aprovechamiento de la energía de la huella de paso en personas y transportes 

  Campodarve Montero, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte estudia la viabilitat tècnica i econòmica d‘instal·lar una tecnologia innovadora en un entorn físic existent. Inicialment, es realitza un estudi teòric ampli de l‘energia ambiental i de l‘energia del cos ...
 • Disseny d'un sistema d'emmagatzematge d'energia fent ús de nitrogen líquid a partir d'una font renovable 

  Esteban Sanahuja, Albert; Laguna Benet, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest document presenta un projecte d’innovació dins de l’àmbit energètic. Consisteix en el disseny d’un sistema d’emmagatzematge d’energia mitjançat nitrogen líquid, emprant una font renovable per a la generació. La ...
 • Implantación de un sistema de calidad en una empresa 

  Sánchez González, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el següent treball es planteja desenvolupar un sistema de gestió de la qualitat en una empresa, concretament a una empresa d’enginyeria en el qual el seu treball serà subministrar els serveis d’inspeccions tècniques ...

View more