Enviaments recents

 • Instalación párking con puntos de recarga 

  Castillo Vegas, Flavio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El present projecte té com a objectiu el dimensionamient d’una instal·lació solar fotovoltaica encarregada del suministrament d’un conjunt d’estacions de servei per a la recàrrega de vehícles eficients. La intenció és ...
 • Gestión de la micro-red eléctrica de una casa conectada a red y con generación fotovoltaica 

  Vadillo Espinosa, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  L‘evolució de l‘actual model energètic cap a un més eficient i ecològic és un dels grans reptes a afrontar per la humanitat en el present segle. Les micro-xarxes, la gestió energètica i la generació renovable a petita ...
 • Relacions entre l’empresa privada i la UPC. Anàlisi del cas Endesa 

  Lago Rodríguez, Telma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El present Treball de Fi de Grau d’Enginyeria de l’Energia és un projecte de Aprenentatge i Servei realitzat amb Enginyeria Sense Fronteres que pretén aportar una mica de llum sobre les relacions existents entre l’empresa ...
 • Disseny d'un sistema de gestió d'energia per a una vivenda unifamiliar 

  Aragonès Tena, Guifré (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El canvi climàtic és una realitat cada cop més acceptada, malgrat això és difícil generar en la població una actitud activa al respecte. És important seguir innovant i generar eines que puguin arribar al màxim de persones ...
 • SunUp! Creació d'una aplicació Android per a obtenir el potencial fotovoltaic de qualsevol parcel·la 

  Solé Grau, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-15)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El present projecte té com a objectiu dissenyar una primera versió d’una aplicació mòbil. El nom que s’ha elegit per aquesta és SunUp! i el seu objectiu és facilitar els procés de crear una estimació del potencial fotovoltaic ...
 • Dimensionado de los sistemas de una vivienda unifamiliar basada en el autoconsumo 

  Dolz Ripollés, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En el present projecte s’han dimensionat algunes de les instal·lacions que hi ha en un habitatge unifamiliar estàndard. Els sistemes escollits són els següents: la instal·lació solar fotovoltaica, la instal·lació solar ...
 • Disseny d'un volant d'inèrcia a la xarxa per tal de garantir la seguretat elèctrica d'un polígon industrial 

  Rivero i Ullastres, Alícia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest document pertany a la memòria del treball de fi de grau per a l’obtenció del graduat en Enginyeria de l’Energia a la Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica de Barcelona (EUETIB) al juny del 2016. L’objectiu ...
 • Optimización de la operación de plantas fotovoltaicas híbridas aisladas 

  Galceran Feixas, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En este proyecto se presenta la formulación, implementación y validación de un algoritmo de optimización de la operación de una microred eléctrica aislada. Una microred es un conjunto de generadores distribuidos controlables ...
 • Diseño de aplicaciones 3D para realidad virtual aplicada a modelos biomedicos reconstruidos a partir de tomografias 

  Banderas Alcázar, Miguel Angel; Rodríguez Fernández, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En el projecte que es presenta a continuació s’ha desenvolupat una eina de treball que permet visualitzar imatges mèdiques en tres dimensions. Mitjançant l’ús de Realitat Virtual es pretén aportar informació més exacta y ...
 • Suministros de emergencia para la ayuda humanitaria 

  Pueyo Estevam, José Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En este proyecto se desarrolla una herramienta informática para la evaluación de daños en situaciones de emergencia que requieran la intervención y el apoyo de la ayuda humanitaria. Esta herramienta tiene como objetivo ser ...

Mostra'n més