Enviaments recents

 • Proyecto de eficiencia energética de las instalaciones de un parador 

  Di Lella Pinilla, Piero (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-10)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El proyecto tiene como objeto el diseño, cálculo y dimensionamiento de las instalaciones de protección contra incendios, de iluminación, de ventilación, eléctrica y de fontanería de un parador turístico ubicado en la ...
 • Anàlisi i optimització dels sistemes de producció de fred de l'Hospital de Mollet 

  Conde López, Almudena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01-10)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  Fundació Sanitària de Mollet
  En aquest projecte es realitza un anàlisi dels sistemes de producció de fred de l’Hospital de Mollet, amb l’objectiu de desenvolupar vàries propostes de millora als problemes detectats que puguin repercutir en una millor ...
 • Disseny d’un sistema d’Energy Harvesting 

  Lloret Roca, Sergi; Nueno Guitart, Júlia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest projecte es duu a terme l’estudi dels generadors termoelèctrics, dispositius que transformen la calor en energia elèctrica, per aplicacions d’Energy Harvesting. Per una banda s’estudia i es caracteritza el ...
 • Estudio de la evolución del concepto de eficiencia energética y de su aplicación en los edificios 

  León Miguélez, Eva (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest treball presenta un estudi analític de l’evolució en termes legislatius del concepte de eficiència energètica al sector de l’edificació a Espanya. Es centra, principalment, a l’anàlisi i l’avaluació de l’efectivitat ...
 • Programa d'avaluació de la sostenibilitat en edificis 

  Lacasta Roig, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Quan es vol realitzar una avaluació energètica d’un edifici, existeixen una sèrie de normatives i metodologies de càlcul a seguir. La manera més ràpida de dur-les a terme és mitjançant una eina informàtica. Aquest projecte ...
 • Contribution to the remuneration of regulated activities in Spanish Electricity Sector. Focusing on Renewable Energies 

  Montalà Palau, Montserrat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En aquest projecte s’ha realitzat un profund anàlisis de la legislació espanyola que regula les centrals elèctriques d’energies renovables. El principal objectiu d’aquest document és analitzar com els canvis més recents ...
 • Disseny i càlcul de les instal·lacions d'un hotel 

  Vinent Coll, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El present projecte determina la creació d’unes instal·lacions eficients d’il·luminació, protecció contra incendis, fontaneria, sanejament, captació solar i ventilació d’un edifici que passa de ser un bloc de vivendes a ...
 • Estudi sobre emissions contaminants en el sector del transport pesat per carretera en la Comunitat Europea 

  Batista Boldú, Sara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El mitjà més utilitzat en el transport de mercaderies a la Comunitat Europea és el transport terrestre per carretera, i alhora, el que més contribueix a les emissions contaminants. En les últimes dècades, el deteriorament ...
 • Diagnóstico ambiental municipal de Vielha e Mijaran 

  Pereiro Olaizola, Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  L'objectiu d'aquest Treball de Fi de Grau és el de dur a terme un diagnòstic ambiental municipal. Aquest, es realitzarà dins el marc de l'Agenda 21, una eina que té la finalitat de fomentar el desenvolupament sostenible ...
 • Estudi del potencial de generació distribuïda en els sectors industrial i domèstic de la ciutat de Rubí 

  Wyneken Gonzalez, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Davant del problema de l’esgotament dels recursos fòssils, l’ajuntament de Rubí desenvolupa un projecte estratègic anomenat Rubí Brilla, que treballa per millorar l’eficiència energètica i impulsar l’ús d’energies ...

Mostra'n més