Recent Submissions

 • Estudio de la bomba y el eyector de un sistema de vacío en un autoclave 

  Casas Gil, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Els esterilitzadors son els sistemes encarregats de realitzar el procés de esterilització. Aquest procés s’utilitza per prevenir les infeccions eradicant la causa d’aquestes infeccions. Aquest estudi es centra en l’optimització ...
 • Detección de eventos transitorios en señales de origen cerebral 

  Argüelles Mallén, Esther (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el present projecte es realitza el disseny d’un nou algoritme capaç de detectar automàticament esdeveniments transitoris presents en senyals d’origen cerebral, obtinguts mitjançant el registre electroencefalogràfic ...
 • Processing of the electroencephalogram as a measure of the depth of anaesthesia 

  Garcia Castellote, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En els darrers anys, els monitors de profunditat anestèsica han estat implementats progressivament a la pràctica clínica. Basats en l’anàlisi de l’electroencefalograma (EEG), aquests monitors proporcionen un índex que ajuda ...
 • Pla d'equipament i instal·lacions d'un bloc quirúrgic 

  Molina Serrano, Alicia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Un bloc quirúrgic i un quiròfan són dos espais d’important rellevància dintre d’un hospital. Tant en aspectes de disseny i construcció, com en equipament i la seva ubicació. El quiròfan és l’espai d’un hospital on metges, ...
 • Identificació i caracterització de l'entorn així com dels requeriments d'intal·lació i condicionants d'us de l'equipament electromèdic present en un quiròfan d'otorinolaringologia 

  Alventosa Arenas, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Tot quiròfan té una sèrie de parts bàsiques així com l’instrumental que s’utilitza a la majoria de les operacions (considerant el 95% com a la majoria), com podria ésser la taula d’operacions, el cubell de la brossa, un ...
 • Tecnologia i biomecànica aplicada a l'esport d'alt rendiment 

  Recio Vaqué, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  La tecnologia cada dia està més present dins del camp de l’esport, tenint més rellevància en clubs i empreses destinades al alt rendiment esportiu, però també cada cop més dins el futbol base. Aquí a Europa, el futbol es ...
 • Cephalometry of upper airways using mandibular advancement devices in obstructive sleep apnea 

  Navarro Rodríguez, Mª del Mar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El principal objectiu del present projecte ha consistit en veure quina és la correlació existent entre la morfologia de les vies aèries superiors (concretament la faringe) i la utilització del dispositiu d’avanç mandibular ...
 • Gestión del equipamiento hospitalario en hospital universitario Vall d'Hebron 

  Medrano Vicente, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte s'ha desenvolupat a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, que està duent a terme la reestructuració i renovació del bloc quirúrgic de l'àrea general. Per tant, l'objectiu principal d'aquest projecte és ...
 • Mejora del proceso de seguimiento de la abstinencia de tabaco mediante el uso de tecnologías móviles 

  Estudillo Serrano, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El tabaquisme, és una malaltia addictiva crònica amb possibilitat de tractament, actualment continua essent una de les principals problemàtiques en l’àmbit de la salut mundial. És la causa més freqüent de mort prematura ...
 • Caracterització dels components dels panells tècnics de quiròfan. Homogeneïtzació i simplificació 

  Kim Im, Yu-Han (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Actualment, els quiròfans estan gestionats per panells tècnics. Aquest projecte es basa en la caracterització, simplificació i homogeneïtzació d’aquests panells a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. La caracterització ...

View more