Enviaments recents

 • Estudi i disseny de calderes de recuperació de tubs d'aigua a partir dels gasos d'escapament d'una turbina de gas 

  Tarragona Gallés, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-03)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte té com a finalitat l’estudi del disseny teòric d’una caldera de recuperació de tubs d’aigua horitzontals i de circulació forçada emprada per generar vapor a partir dels gasos d’escapament d’una turbina ...
 • Fluid flow and heat transfer simulation of an electro hydraulic actuator 

  Oehler Couso, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya / Technische Universität Wien, 2016)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Every technological system has to be improved and developed with time to stay competitive in the market. These means anticipate and solvent every possible problem that can appear in a mechanical system and propose new ...
 • Estudi d’un sistema per reduir la contaminació de les pastilles de fre dels automòbils 

  Ferrer Salvany, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En el present projecte es realitza un estudi sobre la trajectòria que prenen les partícules de les pastilles de frens dels automòbils quan es desprenen en el procés de frenada, mitjançant programes de càlcul numèric basats ...
 • Reaprofitament de l’energia dels gasos d’escapament d’un motor tèrmic de 10 kW, per a carregar bateries 

  Corcuera Gimeno, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-03)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El projecte que es presenta en aquest document recull l’estudi per al reaprofitament de l’energia dels gasos d’escapament d’un motor tèrmic i la construcció de diferents dispositius capaços de reaprofitar aquesta energia. ...
 • Business plan de airstripe.com 

  García Carnicero, Jonathan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Este proyecto de final de carrera tiene como objetivo evaluar la puesta en marcha y viabilidad de negocio de una aerolínea social, que basa sus operaciones en internet. El proyecto, denominado Airstripe, tiene como ...
 • Entwicklung eines Systems zur Vermeidung obstruktiver Schlafapnoe 

  Falcón Rodríguez, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya / Technische Universität München, 2015)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Responsabilitat Social Corporativa en les PIMES catalanes 

  Golanó Baix, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Realitzat a/amb: 
  Els canvis socials, el canvi climàtic i la lluita pels drets humans són alguns dels fets que impulsen a les empreses a incorporar, cada vegada més, pràctiques responsables dins les seves activitats. Actualment, la ...
 • Energy efficiency evaluation of a hybrid energy system: Analiz 

  Regás Peña, Pablo de (Universitat Politècnica de Catalunya / Sveučilište Splitu, 2015)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  This paper deals with the analysis of a specific hybrid energy system (HYS) from an overall energy efficiency aspect and also from an economical aspect. The hybrid energy system was purposely assembled from standard, market ...
 • Disseny i implementació d'una llibreria Java per la simulació de sistemes de control lineals 

  Blanch Costa, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-03)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El present projecte final de carrera té per objecte el disseny i implementació d’una llibreria Java per la simulació de sistemes de control lineals. El desenvolupament de laboratoris virtuals i remots implica la necessitat ...
 • Evaluación de una nueva red de distribución de accesorios en una empresa nacional 

  Piñol Brugué, Alexandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat

Mostra'n més