La creació i presentació d'un treball acadèmic requereix el coneixement previ de diverses informacions facilitades pel propi centre docent: terminis de matriculació i d'entrega, normativa acadèmica, borsa de treballs, premis atorgats, etc.:

En l'àmbit d'aquestes titulacions, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als següents Màsters Oficials:

Recent Submissions

 • Localización on-line de plazas de aparcamiento en un entorno urbano 

  Rojo González, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-27)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Proyecto de localización on-line de plazas de aparcamiento en un entorno urbano con desarrollo de aplicación de gestión en entorno web, aplicación móvil en Android y aplicación servidor de gestión de clientes.
 • Aplicación web para la gestión de ligas de fútbol de empresa 

  Rubio Aguayo, Felipe (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-30)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El proyecto presentado consiste en la implementación de una aplicación web para la gestión de ligas de futbol en empresas.
 • Implementación de MIFARE4Mobile 2.1.1 Host Interface 

  Gómez Jiménez, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-05)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
  Implementació del mòdul de gestió remota Host Interface 2.1.1 en micro-controladors segurs dins del marc de MIFARE4Mobile. Aquest mòdul permet la gestió d'aplicacions de transport MIFARE en telèfons mòbils que disposen de NFC.
 • Resolució de la correferència usant aprenentatge discriminatiu amb estructures latents 

  Pujantell Traserra, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-20)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Projecte orientat a la recerca en el qual s'implementa un sistema d'anàlisi automàtica de la coreferència amb tècniques d'aprenentatge automàtic supervisat (a partir d'un corpus d'exemples).
 • Transició a mòbil i NFC. Viatges més còmodes i segurs amb l'estàndard obert CIPURSE 

  Patiño Piedra, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-21)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Transició a mòbil i NFC. Viatges més còmodes i segurs amb l'estàndard obert CIPURSE. 

  Cañelles Bofarull, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-21)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
  Desarrollo de una aplicación Java Card según el estádar de Cipurse, diseñado para el transporte público. La aplicación Java Card ha sido complementada con una aplicación móvil y una aplicación de PC.
 • Seguridad Informática: aplicación de bloqueo para la prevención de Shoulder Surfing 

  Torres Barrantes, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-27)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Estudio de los mecanismos de seguridad en Android, las principales extensiones que resuelven situaciones no contempladas por los creadores de este sistema y los principales métodos usados para la sustracción de información ...
 • Aplicació web sobre DHIS2-HII per a la gestió de casos de violència de gènere a la regió d'inhambane, Moçambic 

  Carbó Descamps, Olga (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Aplicació web basada en la plataforma DHIS2 que ajudarà a millorar l'assistència sanitària i legal a les víctimes de violència de gènere a Inhambane. A través de l'aplicació, els diferents agents que intervenen en els ...
 • Xarxa Social d'oferta de Serveis professionals: Desenvolupament aplicació web 

  Sala Soler, Olga (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-16)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
  The main aim of the project is to create a system that offers a meeting point for clients looking for specific services and those professionals offering them. In this project I cover the analysis and implementation of the ...
 • Aplicació web sobre DHIS2-HII per a la regió d'inhambane, Moçambic 

  Serret Redondo, Jonatan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Este proyecto consistirá en expandir las funcionalidades de DHIS2, mediante la modificación y ampliación de una aplicación externa ya comenzada por otro estudiante de la FIB en su respectivo TFG. Blai Samitier desarrollo ...

View more