La creació i presentació d'un treball acadèmic requereix el coneixement previ de diverses informacions facilitades pel propi centre docent: terminis de matriculació i d'entrega, normativa acadèmica, borsa de treballs, premis atorgats, etc.:

En l'àmbit d'aquestes titulacions, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als següents Màsters Oficials:

Recent Submissions

 • Aplicatiu Android que integrarà l'actual módul de manteniment del producte Fama/AFM 

  Segarra Roda, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-01)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Aquest projecte tracta del disseny i desenvolupament d'una aplicació Android que permet sincronitzar-se amb una aplicació web ja existent. Aquesta aplicació Web és un gestor de manteniment i l'objectiu principal del projecte ...
 • Análisis e implantación de sistema de recuperación en casos de desastre y teletrabajo en Gesdocument y Gestión, S.A.U 

  Quesada Navarro, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
  Proyecto basado en la implantación de recovery system en la empresa Gesdocument
 • Roda de cognoms 

  Dominguez Arias, Meritxell (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-28)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Roda de cognoms és un projecte que preten donar una eina web per a què els genealogistes socis de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària puguin compartir les seves recerques ...
 • Memòria : el meu rebost 

  Junquera Fidalgo, Isabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-28)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte al que fa referència aquesta memòria forma part d’un projecte més ampli. L’esmentat projecte ha estat desenvolupat per dues persones on cadascuna d’elles ha desenvolupat una aplicació en particular amb una ...
 • Magazine configurable 

  De Juan Melgar, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-29)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
  Diseño e implementación de una plataforma editorial utilizando el gestor de contenidos Wordpress como plataforma de desarrollo. Se trata de estudiar a fondo el CMS para poder desarrollar las ampliaciones necesarias de forma ...
 • Estrategia de marketing online de Inlab 

  Pardo Muñoz, Ma.Del Mar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-27)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Diseño plataforma virtual para escritorios remotos 

  Ardanuy Mingarro, José Pascual (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Se trata de una implementación de una solución VDI basada en VMWARE. Esta propuesta se centra en el desarrollo de una plataforma de virtualización sobre un entorno real estudiando las tecnologías disponibles, la configuración ...
 • Plataforma web de banc del temps 

  Sales Pino, Josep Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Desenvolupament d'una plataforma intel·ligent composada de client web que permet gestionar, dins un Banc del Temps, peticions de voluntariat i ofertes de voluntaris.
 • Client BitTorrent intel·ligent 

  Torné Carné, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L'objectiu més elemental que el projecte persegueix es basa en el desenvolupament d'un client BitTorrent complert i totalment funcional. A més, juntament amb aquest objectiu primari, volem desenvolupar un conjunt de ...
 • Diseño de una aplicación web para algoritmos de satellite scheduling. 

  García Penela, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Disseny d'una aplicació web per a algorismes de Satellite Scheduling.

View more