La creació i presentació d'un treball acadèmic requereix el coneixement previ de diverses informacions facilitades pel propi centre docent: terminis de matriculació i d'entrega, normativa acadèmica, borsa de treballs, premis atorgats, etc.:

En l'àmbit d'aquestes titulacions, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als següents Màsters Oficials:

Enviaments recents

 • Estudi per a la millora de les andanes de l'estació d'ADIF de Tarragona 

  Mora Albareda, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-12)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb: Renfe Operadora
  El treball tracta de fer un estudi tant a nivell de disseny com a nivell d’accessibilitat de la desmillorada estació de trens de Tarragona ciutat, tenint en compte normatives i senyalització vigents referents a ...
 • Acondicionamiento de un motor AFPM para el uso en moto eléctrica de competición 

  Canto Silvestre, Oscar; Guzmán Ribera, Oriol; Morató Inglada, Sergi; Sendra Rovira, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb: Gesnogas / Realitzat a/amb: Codmar
  El acondicionamiento de un motor AFPM para el uso en moto eléctrica de competición, consiste en adoptar todas las acciones necesarias para adaptar un motor eléctrico con todas las partes implicadas, tales como baterías, ...
 • Disseny d'un motor síncron amb imants de rotor interior per motocicleta elèctrica 

  Cabané Franquet, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-11)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En aquest projecte es realitza el disseny d’un motor síncron amb imants de rotor interior per propulsar una motocicleta elèctrica (d’unes determi-nades especificacions) a través d’una transmissió mecànica. El motor tindrà ...
 • Rediseño pasos de rueda del Renault Twizy y diseño del molde para su fabricación 

  De la Calle Prat, Didac (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-12)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El siguiente trabajo, pretende arrastrar al lector por todo el proceso de diseño que se necesita para llevar a cabo una pieza de automóvil. Esta pieza de automóvil es el paso de rueda del Renault Twizy, un coche eléctrico ...
 • Kit didàctic FunLab 

  Argelich Aixalà, Anna; Ferrando Estadella, Ricard; Gilabert Cáceres, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-25)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Realitzat a/amb: FunLab
  Aquest projecte té com a objectiu principal desenvolupar un kit didàctic modular per a infants i adolescents on el contingut didàctic està format per conceptes bàsics de programació, electrònica, robòtica i música. Aquest ...
 • Mecánica orbital para un viaje interestelar utilizando velas solares 

  Rocas Alonso, Marc; Mendez Heredero, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-14)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Es sabido que el espacio es y será objeto de estudios e investigaciones para responder algunas de las preguntas más antiguas de la humanidad. El propósito inicial del trabajo surgió del planteamiento sobre la viabilidad ...
 • Sistema domótico modular 

  Segarra Lara, Pol; Ferrando Orcajo, Héctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-15)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Nuestro proyecto consiste en el diseño y montaje de un prototipo de sistema domótico modular. Este sistema se basará en un nodo de sensores, que contendrá todos los sensores y tomará medidas de los estados de dichos sensores. ...
 • Diseño de un microconvertidor de potencia fotovoltaico para un sistema de riego automático 

  Iñiguez Amigot, Jose Ignacio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-11)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  La limitación de la disponibilidad del agua, como recurso natural vital, así como la necesidad de utilización de las energías renovables de manera eficiente; son condicionantes que se imponen en el diseño de sistemas de ...
 • Gestió de places de pàrquing en un entorn Smart City 

  Hernández Balagué, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-12)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Este proyecto ha nacido con el propósito de lograr una mejor gestión de las plazas de aparcamiento de las ciudades y conseguir que los usuarios saquen mejor provecho de éstas. Para la realización de ésta empresa se ...
 • Diseño de un sistema de supervisión de procesos mediante técnicas de integración digital (Videowall) 

  Ojeda Garcia, Juan Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-12)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb: Amaris
  En este proyecto, se ha desarrollado un sistema audiovisual de monitoreo y supervisión del proceso productivo de una planta de fabricación de automóviles, la tercera más importante de España. El software del sistema que ...

Mostra'n més