Algunes informacions relacionades amb la creació i presentació d'un treball acadèmic (terminis de matriculació i d'entrega, normativa acadèmica, borsa de treballs, etc.) es poden consultar a:

En l'àmbit d'aquestes titulacions, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als següents Màsters Oficials:

Enviaments recents

 • Instalación en un edificio de oficinas 

  Oromí Seijo, Arturo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El presente proyecto teórico trata de trabajar sobre la elaboración de unos diseños de un edificio de oficinas de 5 plantas situado en Barcelona en las que tendrá 85 trabajadores y en las que se dotará al edificio de una ...
 • Improving the design of virtual reality headsets applying an ergonomic guideline 

  Mariani Susanne, Catalina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-03)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Associació d’Interacció Persona-Ordinador (AIPO)
  L’objectiu d’aquest projecte és estudiar l’ergonomia d’ulleres de Realitat Virtual (VR) de baix cost i millorar els seus punts febles. Una Guia de Disseny Ergonòmic ha sigut creada per facilitar l’avaluació de dissenys ...
 • Implementació de l’eina pel diagnòstic del grau de visió 

  Llopis Blanco, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte és centra en la implementació d’una nova eina per realitzar el diagnòstic del nivell de visió d’una persona sobre un entorn Android. Tenint com a objectiu principal fer la correcta adaptació d’ambdues ...
 • Hort urbà modular per la conscienciació d'estudiants d'educació primària 

  Moral Domínguez, Francesc del; Garriga Torrecillas, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El projecte es centra en el disseny i desenvolupament d'un producte destinat a donar a conèixer als nens l'origen i l'evolució de molts dels aliments que arriben a taula, buscant reconnectar la societat infantil urbana amb ...
 • Estudio, diseño y desarrollo de una maqueta para la promoción de estudios universitarios en EPSEVG 

  Sousa Vidal, Alejandro; Clavero Carrascull, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-23)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El siguiente proyecto consiste en el análisis de los intereses tecnológicos de los estudiantes que van a comenzar una formación universitaria con la finalidad de desarrollar una maqueta que refleje el carácter multidisciplinar ...
 • Estudio para el rediseño del aula de Formación de la Biblioteca 

  Gómez Rodríguez, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En la siguiente memoria se presentan los resultados y el proceso de diseño para la Biblioteca EPSEVG, teniendo como objetivo darle otro enfoque al espacio de la Biblioteca para adaptarlo a las necesidades de los usuarios ...
 • Estudi i disseny d'un túnel de vent orientat a la docència per la realització d'assaigs en perfils aerodinàmics 

  Inglés Molina, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest projecte s’ha dissenyat un túnel de vent de mides reduïdes enfocat a la docència. Aquest túnel permet realitzar experiments aerodinàmics de mesura de forces amb models a escala impresos amb impressores 3D. Per ...
 • Estudi de viabilitat i desenvolupament d'un sistema alternatiu de generació d'energia 

  Armengol Nicolàs, Mònica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest comunicat es presenten els resultats del projecte “Estudi de viabilitat i desenvolupament d’un sistema alternatiu de generació d’Energia”, desenvolupat per Mònica Armengol I Nicolàs. L’objectiu d’aquest projecte ...
 • Dynamic control of breathing blend for professional diving 

  Terrades Andreu, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-10)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  The human body accumulates inert gasses when exposed to higher pressures than environmental pressure, which in a decrement of the pressure, or decompression, will expand and form bubbles inside several body tissues. The ...
 • Diseño mecánico y estructural de un aerogenerador para el uso doméstico 

  Macias Soria, Xavier; Sanchís Magallón, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En este trabajo se ha realizado el diseño mecánico y estructural de un molino eólico de media escala para una posterior implantación en el tejado del edificio principal de la UPC de Vilanova i la Geltrú para utilizarlo en ...
 • Disseny d’una marquesina fotovoltaica per l’aparcament de RENFE de Vilanova i la Geltrú 

  Cascante Cirici, Pau; Mestres Garcia, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-13)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  La implantació del vehicle elèctric a Europa és actualment un dels objectius energètics principals a assolir i, mitjançant grans inversions en aquest sector, està previst que augmenti fins al punt d’ocupar més de la meitat ...
 • Disseny d'un utillatge i programació per l'optimització en el control d'un procés de fabricació per un arbre de lleves 

  Alarcón Fernández, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10-26)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  L’objectiu del present projecte, per una banda, es donar a conèixer a l’usuari que és l’àmbit de la qualitat, concretament, que és l’àmbit del control dimensional, les principals empreses que fan referencia a aquest sector ...

Mostra'n més