La creació i presentació d'un treball acadèmic requereix el coneixement previ de diverses informacions facilitades pel propi centre docent: terminis de matriculació i d'entrega, normativa acadèmica, borsa de treballs, premis atorgats, etc.:

En l'àmbit d'aquestes titulacions, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als següents Màsters Oficials:

Recent Submissions

 • Màquina rotativa muntatge pintallavis 

  Torres Cortes, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte ve donat per la construcció d’una nova planta a França per part de la multinacional Alcan Riotinto. Al ser una planta totalment nova, no disposaven de cap tipus de maquinària amb el que va esser necessari ...
 • La gestió intel·ligent d’aigua aplicada al municipi de Manlleu 

  Montero Parra, Judit (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L’objectiu principal d’aquest treball és estudiar la gestió dels diferents sistemes de distribució d’aigua al municipi de Manlleu i plantejar una sèrie de millores per optimitzar el consum d’aigua. En primer lloc es situa ...
 • Eficiència en il·luminació urbana 

  Segués Porta, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte anomenat eficiència energètica en il·luminació urbana, parteix de la deficient il·luminació que ens trobem en carrers de ciutats com en el nostre cas de la Ctra. de Vic i la Ctra. Cardona de Manresa. Quan ...
 • Disseny d'un magatzem de gra 

  Closa Soler, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El següent projecte té com a objecte la definició de les obres necessàries per a la projecció i el disseny d’un magatzem de gra de tipus nau amb estructura metàl·lica. S’ha triat aquest ús ja que el terreny on es projecta ...
 • Maqueta placa fotovoltaica de seguiment de la llum 

  Garriga Alarcón, Glòria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El projecte es basa en la demostració de la captació d’energia d’una placa fotovoltaica policristalina, la qual segueix la llum gràcies a dos servomotors controlats a través del microcontrolador Arduino UNO. El projecte ...
 • L'habitatge sostenible 

  Fortes Muñoz, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Amb aquest projecte és pretén presentar de forma senzilla i entenedora quins són els passos que cal seguir per a la realització d’un habitatge que consumeixi molt poc i que extregui la poca energia que necessita per funcionar ...
 • Gestió i administració de xarxa via SNMP 

  Tuneu Díaz, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte final de grau aprofundeix en la branca de les comunicacions del grau en Sistemes TIC, concretament s’enquadra en el temari que seguiria l’assignatura de Xarxes de Comunicacions. L’objectiu principal ...
 • Disseny d'un sistema de tracció i guia per a un sistema salvaescales 

  Barbero Hinojosa, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La finalitat d’aquest projecte és la de dissenyar un sistema de tracció per a un sistema salva escales poc convencional. Aquest projecte està vinculat a un altre, el qual tracta del disseny d’unes escales articulades amb ...
 • Maqueta demostrativa de les TIC 

  Comas Codina, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present treball es buscar a demostrar la integració de les tres disciplines que conformen les TIC o Tecnologies de la Informació i la Comunicació, les telecomunicacions, la informàtica i la electrònica, culminant ...
 • Smart lighting 

  Subirana Fidone, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest document es presenten totes les eines necessàries per a desenvolupar un sistema amb la capacitat de controlar i monitorar un sistema d'il·luminació intel·ligent a partir d'elements capaços de comunicar-se entre ells ...

View more