Ara es mostren els items 1-12 de 458

 • Disseny d’una instal·lació d’energia solar fotovoltaica al sector primari 

  Solé Ruiz, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  Gallmens Scp
  El treball de final de grau que es presenta a continuació, té com a finalitat proporcionar un estalvi energètic a una empresa del sector primari, en concret es tracta de l’explotació avícola ubicada al terme municipal de ...
 • Projecte d’ampliació i declaració d’impacte ambiental de la pedrera “Sant Vicenç” 

  Marquès Royo, Judit (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En el present treball es descriu la descripció del projecte de restauració i la proposta d’ampliació de l'activitat extractiva de d'extracció de roca calcària ornamental de concessió C anomenada "Sant Vicenç", situada als ...
 • Aplicació per demanar hora i consultar l'historial 

  Ibarra Valero, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El projecte tracta d’un aplicació programada en Java per dispositius mòbils, en concret els dispositius que utilitzen el sistema operatiu Android. S’ha triat aquest sistema per ser un dels que més fàcil accés es pot disposar ...
 • Càlcul, disseny, anàlisi i fabricació d'un sistema de suspensió per a un Formula Student 

  Marmi Soria, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest projecte pretén documentar tot el que ha suposat dur a terme el disseny, l’anàlisi i la fabricació del components que integra el sistema de suspensió del DYN-02, el segon vehicle que l’equip de Formula Student que ...
 • Diseño de una matriz de embutición 

  Martínez Quirós, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Este proyecto tiene como finalidad el proceso de diseño y proyección de una serie de matrices de embutición y corte para la producción de piezas de chapa de acero al cromo-níquel. Durante el diseño de esta matriz, se ...
 • Identificació de la wolframita a partir de pixels mitjançant Machine Learning 

  Abril Soler, Toni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Cada vegada més, es persegueix aconseguir millores d’eficiència i l’abaratiment de qualsevol tasca a realitzar dins d’una empresa, amb l’objectiu de ser més competitiu al mercat i sobretot, anar per davant a la teva ...
 • Quarry mining 

  Adán Fernández, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  This project is a theoria and empirical summary of a real gravel mine. We use the theorical methods of the quarry knowledge, to describe a real gravel pit. This is the base of the first part of the project, where we describe: ...
 • Casc per a personal de serveis d'emergència controlat per veu 

  Boada Torre-Marín, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte ha pretès la creació d’un prototip d’equip de protecció individual que permeti la interacció amb diferents actuadors mitjançant un control per veu, facilitant i fent més segures les accions del portador en ...
 • Presencia de indio y germanio en esfalerita de depósitos minerales de Cataluña 

  Villarino Vicente, Cecilia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El creciente aumento del desarrollo de las nuevas tecnologías hace que se necesiten investigar nuevos materiales para su fabricación. La mayoría de estos materiales están compuestos de elementos que son escasos en la corteza ...
 • Uso y aplicaciones de drones en minería 

  Sánchez García, Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Los drones son una tecnología actual y en pleno desarrollo con múltiples aplicaciones pero ¿conocemos todas las posibilidades que nos ofrecen dentro de la minería? Este proyecto pretende dar respuesta a esta pregunta y ...
 • Hidrogeología del sistema kárstico de las Cuevas del Toll 

  Fuertes Córdoba, Montse (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Las cuevas kársticas del Toll se localizan en el municipio de Moià. Este complejo lo integran cuatro cavernas y una sima que se formaron durante el periodo del Plioceno en el Cuaternario. Como cueva principal se encuentra ...
 • Prototipo para el control remoto de la calidad de las aguas continentales a través de los microorganismos 

  Cantos García, Roberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Para empezar de alguna manera el resumen, se puede decir que el título del proyecto es el mejor resumen del trabajo, “control de la calidad del agua a través de los microorganismos”, del cual se irá haciendo mención varias ...