La creació i presentació d'un treball acadèmic requereix el coneixement previ de diverses informacions facilitades pel propi centre docent: terminis de matriculació i d'entrega, normativa acadèmica, borsa de treballs, premis atorgats, etc.:

En l'àmbit d'aquestes titulacions, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als següents Màsters Oficials:

Enviaments recents

 • Modelización y simulación del comportamiento mecánico de los materiales textiles 

  Balboa Vilalta, Iñaki (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  Centre Tecnològic de Manresa
 • Estudi i posta a punt d'una planta pilot d'un reactor continu tubular 

  Pabán Sierra, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  L’objectiu d’aquest treball de final de grau consisteix en la posta a punt i l’estudi d’una planta pilot d’un reactor tubular per a utilitzar com a pràctica docent dins de l’assignatura d’Experimentació en Enginyeria ...
 • Sensorització d'un establiment i obtenció de les dades a través de l'entorn web. 

  Llordella i Vilaró, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El canvi constant i la capacitat de modernitzar-nos està essent imprescindible en l'era actual. Per aquest motiu, i aprofitant el fet de tenir un negoci familiar amb procés de modernització, s'han estudiat les mancances ...
 • Industrialization of a fine blanking part 

  Bueno Solano, Alfredo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  The project scope is to define what fine blanking technology is, and how it works. Prepare a technical feasibility study before quote the part to our customer in order to know if we are capable to produce the parts in an ...
 • Maqueta per a l’estudi de la viabilitat d’energies renovables 

  Lagén Morancho, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte es basa en el disseny d’una maqueta autònoma per ajudar a decidir la viabilitat d’una instal·lació d’energies renovables en una ubicació concreta. El projecte es focalitza en l’estudi de l’energia eòlica i ...
 • Estudi de la composició química de la planta conocephalum conicum de la Conca del Mediterrani 

  Hidalgo Martín, Belén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest projecte es descriu l’estudi realitzat per a la determinació dels compostos presents en l’hepàtica Conocephalum conicum i la quantificació d’aquests, fent servir una anàlisi de cromatografia de gasos acoblada amb ...
 • Projecte executiu de substitució d'una instal·lació d'enllumenat públic d'una urbanització a Monistrol de Montserrat 

  López Miralles, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Ens trobem dins del projecte executiu de la substitució i renovació de la instal·lació d’enllumenat públic, de la urbanització La Batanera de Monistrol de Montserrat, la qual després d’uns quants anys i per motius que tot ...
 • Interacción gráfica en Servicios de Android 

  Struth Izquierdo, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Lo común y tradicional en las aplicaciones de SmartPhone es interactuar con el usuario a través de aplicaciones o widgets. A través de servicios, al correr en segundo plano, podemos dotarlos de interacción gracias al ...
 • Visualization of software development metrics on a dashboard 

  Vidal Dura, Héctor Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Resulta difícil entendre, i més encara millorar, la qualitat del programari sense conèixer el procés de desenvolupament del mateix i dels seus productes. És necessari dur a terme algun tipus de procés d’avaluació per tal ...
 • El disseny dels processos de separació a la indústria química i l'equilibri líquid-vapor 

  Ristol Gómez, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte pretén estudiar si els models termodinàmics utilitzats en la indústria química per a calcular les fraccions molars de vapor, són realment fiables o si pel contrari fallen més de l’esperat. Els models que ...

Mostra'n més