La creació i presentació d'un treball acadèmic requereix el coneixement previ de diverses informacions facilitades pel propi centre docent: terminis de matriculació i d'entrega, normativa acadèmica, borsa de treballs, premis atorgats, etc.:

En l'àmbit d'aquestes titulacions, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als següents Màsters Oficials:

Enviaments recents

 • Estudi i posta a punt d'una planta pilot d'un reactor continu tubular 

  Pabán Sierra, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  L’objectiu d’aquest treball de final de grau consisteix en la posta a punt i l’estudi d’una planta pilot d’un reactor tubular per a utilitzar com a pràctica docent dins de l’assignatura d’Experimentació en Enginyeria ...
 • Sensorització d'un establiment i obtenció de les dades a través de l'entorn web. 

  Llordella i Vilaró, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El canvi constant i la capacitat de modernitzar-nos està essent imprescindible en l'era actual. Per aquest motiu, i aprofitant el fet de tenir un negoci familiar amb procés de modernització, s'han estudiat les mancances ...
 • Industrialization of a fine blanking part 

  Bueno Solano, Alfredo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  The project scope is to define what fine blanking technology is, and how it works. Prepare a technical feasibility study before quote the part to our customer in order to know if we are capable to produce the parts in an ...
 • Maqueta per a l’estudi de la viabilitat d’energies renovables 

  Lagén Morancho, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte es basa en el disseny d’una maqueta autònoma per ajudar a decidir la viabilitat d’una instal·lació d’energies renovables en una ubicació concreta. El projecte es focalitza en l’estudi de l’energia eòlica i ...
 • Estudi de la composició química de la planta conocephalum conicum de la Conca del Mediterrani 

  Hidalgo Martín, Belén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest projecte es descriu l’estudi realitzat per a la determinació dels compostos presents en l’hepàtica Conocephalum conicum i la quantificació d’aquests, fent servir una anàlisi de cromatografia de gasos acoblada amb ...
 • Projecte executiu de substitució d'una instal·lació d'enllumenat públic d'una urbanització a Monistrol de Montserrat 

  López Miralles, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Ens trobem dins del projecte executiu de la substitució i renovació de la instal·lació d’enllumenat públic, de la urbanització La Batanera de Monistrol de Montserrat, la qual després d’uns quants anys i per motius que tot ...
 • Interacción gráfica en Servicios de Android 

  Struth Izquierdo, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Lo común y tradicional en las aplicaciones de SmartPhone es interactuar con el usuario a través de aplicaciones o widgets. A través de servicios, al correr en segundo plano, podemos dotarlos de interacción gracias al ...
 • Visualization of software development metrics on a dashboard 

  Vidal Dura, Héctor Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Resulta difícil entendre, i més encara millorar, la qualitat del programari sense conèixer el procés de desenvolupament del mateix i dels seus productes. És necessari dur a terme algun tipus de procés d’avaluació per tal ...
 • El disseny dels processos de separació a la indústria química i l'equilibri líquid-vapor 

  Ristol Gómez, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte pretén estudiar si els models termodinàmics utilitzats en la indústria química per a calcular les fraccions molars de vapor, són realment fiables o si pel contrari fallen més de l’esperat. Els models que ...
 • Diseño de una central termoeléctrica de biomasa 

  Pelegrina Ortiz, Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Este proyecto consiste en el diseño de una central termoeléctrica que utilice como combustible biomasa de origen forestal del Solsonés. El propósito es que dicha central genere una potencia eléctrica suficiente para abastecer ...

Mostra'n més