La creació i presentació d'un treball acadèmic requereix el coneixement previ de diverses informacions facilitades pel propi centre docent: terminis de matriculació i d'entrega, normativa acadèmica, borsa de treballs, premis atorgats, etc.:

En l'àmbit d'aquestes titulacions, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als següents Màsters Oficials:

Recent Submissions

 • Valorització de dissolvents 

  Saez de Cortázar Gea, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  This project explains about solvents valuation, doing the appropriate calculation to carry through a flash distillation. To carry out this calculation, we have to measure a flash separator. We have realized this calculation ...
 • Projecte d’implementació d’energia geotèrmica per la climatització d’una residència 

  Gómez Pino, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El continu augment de demanda energètica que es desenvolupa any rere any, porta a voler implantar un sistema basat en algun tipus d'energia renovable, per això, el sistema de climatització es centrarà en una bomba de ...
 • Network layer security and secret key authentication 

  Llovet Ureña, Marcel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  The goal of this project is to update Von Mann Young Rhee’s book, ‘Internet Security: Cryptographic Principles, Algorithms and Protocols’ which is about network layer security and secret key authentication. It is an extremely ...
 • Estudi de la implantació d'un sistema de control de costos de producció en un taller metal·lúrgic 

  Núñez Agüera, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En los tiempos tan difíciles que corren las empresas metalúrgicas del sector, estudiaremos dos metodologías para su implantación. Estas dos metodologías: ABC y TD-ABC nos servirá para hacer un control de los costes mucho ...
 • Design of a basic module for emergency situations: project of a fast deployable transitional shelter unit for emergency situations 

  Sieiro Torruella, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  This Bachelor thesis attempts to give a better solution to a increasing problem due to permanent people relocation. A unit prepared to give shelter and comfort with standard living characteristics will be designed in terms ...
 • Disseny d'una aplicació mòbil per al control de viàtics 

  Martín Torrens, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest document recull les eines, la metodologia i el desenvolupament d’un sistema per a introduir les despeses dels comercials en un software administratiu, mitjançant una aplicació nativa en Android i partint del ...
 • Estudi de l'activitat física mitjançant un smartwatch 

  Martínez Carmona, Damián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball es parlarà sobre els rellotges intel.ligents o smartwatches. Primerament, es farà un recorregut al llarg de la història d'aquests dispositius per, a continuació, construir un sistema que permetrà ...
 • Modelización del funcionamiento termomecánico de un motor Otto 

  Rojo Salguero, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
 • Sistema de paracaigudes per a ginys voladors 

  Rivero Prat, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  The objective of this project, is to develop a system for deploying a parachute in order to save the integrity of various flying widgets. This project was developed having in mind the idea of saving a drone. This goal wants ...
 • Convertidor estàtic per a un sistema d'alimentació ininterrompuda 

  Pérez Garrich, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El següent projecte consisteix en l’estudi, el disseny i la implementació d’un convertidor estàtic capaç d’alimentar un sistema d’alimentació ininterrompuda. En primer lloc, s’explica el concepte de convertidor estàtic amb ...

View more