Recent Submissions

 • Estudio sobre la aplicación de videojuegos en la educación 

  Rodríguez Fernández de Henestrosa, Baltasar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12-09)
  Master thesis
  Open Access
  Hoy en día la educación debe lidiar con ciertos factores externos que pueden resultar muy atrayentes para el alumnado y desvían su atención. Desde el inicio de la era de internet, empezaron a proliferar aplicaciones ...
 • L’Educació Intergeneracional a la Formació Professional 

  Trullols Pericot, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-13)
  Master thesis
  Open Access
  La Formació Professional està vivint en aquests darrers anys una transformació per intentar acomplir els objectius marcats per la Unió Europea, entre els que destaquen no només millorar l’eficàcia i fer de la FP una opció ...
 • Detecció i prevenció de l’assetjament escolar a les aules de secundària 

  Villanueva Reig, Santi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-26)
  Master thesis
  Open Access
  L’assetjament escolar o “bullying”, no només és un problema que afecta als assetjadors i als assetjats, sinó que afecta a la dinàmica de l’aula i a la del centre escolar. El treball vol donar les eines per al tutor de ...
 • Composició i gravació de musica rap com a contingut didàctic 

  Puigdomènech Serra, Octavi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-26)
  Master thesis
  Open Access
  La cultura del hip hop és una de les més seguides pels joves, i la seva incorporació a les aules com a eina educativa és una excel·lent forma de motivar-los en l’aprenentatge. El present treball analitza el potencial que ...
 • Guia didàctica per utilitzar una maqueta de mesura, regulació i control de fluïts al Cicle Formatiu de Grau Superior d’Automatització i Robòtica Industrial 

  Lara Márquez, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-26)
  Master thesis
  Open Access
  La manca de manuals de teoria i pràctiques a la formació professional pot arribar a ser un problema, especialment en alguns cicles formatius. Cada Institut disposa de unes dotacions de maquinaria que pot arribar a ser molt ...
 • Pla d'actuació per incentivar la competència digital. 

  García Guillén, Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-25)
  Master thesis
  Open Access
  Aquest treball final de màster elabora un pla d'actuació per incentivar la competència del tractament de la informació i competència digital dins d'un Institut de Catalunya. Això és degut al baix nivell que s'aprecia ...
 • El GPS i les seves infinites aplicacions 

  Peiró López, Silvia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-26)
  Master thesis
  Open Access
  En aquest treball s’elabora una proposta didàctica interdisciplinària per apropar la tecnologia i el funcionament del GPS a l’alumnat de tercer d’ESO per a que l'integrin a les seves activitats i coneguin el paper fonamental ...
 • Aplicació del llenguatge de programació Scratch, juntament amb ARDUINO en un projecte de Tecnologia per quart d'ESO: Material didàctic per professor i alumne 

  Boix Boix, Elena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-26)
  Master thesis
  Open Access
  Els objectius del present TFM són realitzar una recerca de les possibilitats didàctiques pràctiques del bloc de Control i Automatismes de quart d’ESO i portar-ne a terme un pertinent anàlisi. Prendre una decisió al ...
 • Disseny de materials didàctics per a treballar la tecnologia a l'ESO aplicada a l'hort escolar 

  Estadella Serrat, Pilar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-25)
  Master thesis
  Open Access
  La desmotivació de l’alumnat de la ESO sovint és considerada com un dels factors claus del fracàs escolar i l’abandonament. Prenent com a objectiu primordial l’augment d’aquesta motivació s’ha planificat un seguit d’activitats ...
 • Desenvolupament d’una avaluació a través de l’entorn virtual Moodle 

  Cortés Comellas, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-25)
  Master thesis
  Open Access
  Són molts els centres que tenen un entorn virtual Moodle ja sigui propi o d’una editorial, i que utilitzen per a penjar material i per entregar activitats, però no tothom en els centres ho fa. Personalment, m’he trobat ...

View more