Ara es mostren els items 1-17 de 17

 • A measurement method to discriminate aircraft fly-over noise 

  Genesca Francitorra, Meritxell; Romeu Garbí, Jordi; Pàmies Gómez, Teresa (2010)
  Text en actes de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
  Currently aircraft noise monitoring systems use a mesh of single microphones distributed around an airport to continuously sample the noise level. This fact requires a manual process of aircraft noise event detection and ...
 • Aircraft localization using a passive acoustic method. Experimental test 

  Martín Román, Sara-Regina; Genesca Francitorra, Meritxell; Romeu Garbí, Jordi; Clot Razquin, Arnau (2016-01)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
  A passive acoustic method for aircraft localization is experimentally tested in this paper. The method relies on the Doppler effect influencing the signals received by a mesh of microphones distributed over the acoustic ...
 • An improved cohesive zone model for ductile dynamic crack propagation 

  Sagimon Buch, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya / Technische Universiteit Delft, 2008)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Ductile dynamic crack propagation is a current field of research in aerospace industry. The damage created by an explosion in a flying airplane depends on the fracture behaviour of the fuselage materials. Thus the rate ...
 • Concepció, disseny i implementació d'una aeronau autopilotada 

  Jardí Baños, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-19)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  The aerial vehicles or UAVs , as indicated , travel through the air without any action from the pilot. Born from this idea the development of this project aims to design a UAV based on modeling a plane following the criteria ...
 • Diseño de un alojamiento para experimentos en vuelos parabólicos para la aeronave CAP-10B 

  Jaume Crespí, Joan Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Disseny d’un allotjament per a experiments per dur a terme durant un vol parabòlic dintre d’una aeronau acrobàtica CAP-10B. Es selecciona una ubicació dintre de l’aeronau on allotjar els experiments i posteriorment es ...
 • Diseño y análisis térmico bajo incertidumbre en estructuras aeronáuticas 

  Díaz, J.; Hernández, S.; Romera, L.E.; Fontán, A.N. (Universitat Politècnica de Catalunya. CIMNE, 2011)
  Article
  Accés obert
  En este trabajo se muestra un procedimiento de cuantificación de la incertidumbre y otro de diseño robusto aplicados al diseño térmico de un panel de fuselaje y de una sección de cajón de ala. El método de cuantificación ...
 • Disseny d’un controlador per l’AR.Drone 2.0 

  Mauri Alarcon, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En aquest projecte es realitza un controlador pel quadrotor AR.Drone 2.0 i s’utilitza perquè aquest sigui capaç de realitzar algunes tasques senzilles de forma autònoma a partir de les dades de navegació i de les imatges ...
 • Estudi d'identificacio d'un model matemàtic per a la realizació del control de trajectòria d'un quadricòpter 

  Alcaraz Lara, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  La primera part del projecte presentat a continuació fa l'estudi de les principals variables del quadricòpter Parrot AR.Drone durant un període de vol per tal de trobar la descripció d'un model matemàtic que representi ...
 • Estudi del disseny d'un avió medicalitzat 

  Sánchez Celma, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest projecte proposa un model d'avió medicalitzat per fer trasllats secundaris, per tal de transportar pacients que requereixen una assistència especial. En primer lloc s'exposa detalladament cadascun dels elements ...
 • Ground control station for UAS over ICARUS system 

  López Liévana, Borja (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-09-15)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
 • Lightning attachement test on a scale aircraft model as subject for educational purposes 

  Romero Durán, David; March Nomen, Víctor; Montañá Puig, Juan; Van der Velde, Oscar Arnoud (2010)
  Comunicació de congrés
  Accés restringit per decisió de l'autor
  A new subject on lightning protection of aircraft has been developed at the Technical University of Catalonia. This elective subject is implemented according to project-based learning (PBL). In this way, during the ...
 • Model of aeronautical ground lighting system transformers 

  lomvarte, daniel; Monjo Mur, Lluís; Sainz Sapera, Luis; Pedra Durán, Joaquim (2015-03-02)
  Article
  Accés obert
  Airport ground lighting (AGL) systems provide visual reference to aircrafts during airport operations. In AGL systems, constant current regulators feed a beacon circuit supplied through isolation transformers. Component ...
 • NextGen trajectory approaches with air-air negotiation protocol 

  Sariñena, David; Barrado Muxí, Cristina; Pastor Llorens, Enric; Tristancho Martínez, Joshua (2009)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
 • On the trade-off between electrical power consumption and flight performance in fixed-wing UAV autopilots 

  Bertran Albertí, Eduardo; Sanchez Cerda, Alex (2016-11-01)
  Article
  Accés obert
  This paper sets out a study of the autopilot design for fixed wing Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) taking into account the aircraft stability, as well as the power consumption as a function of the selected control strategy. ...
 • Sistema de adquisición y control de datos de una aeronave 

  Lonjedo Barceló, Antoni; Simón Turón, Francesc Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest projecte es desenvolupa el hardware i el software necessaris per tal de realitzar un sistema d’adquisició i control de dades d’una aeronau, el sistema es dissenya per poder-se instal·lar en un avio de aeromodelisme ...
 • Study and design of an agriculture-oriented UAV platform 

  Bardolet Santacreu, Esteve (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-25)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Hemav is a technology-based start-up that offers aerial services with UAVs (Unmanned Aerial Vehicle). One of them is precision agriculture, where remote-sensing techniques combined with the use of several kinds of cameras ...
 • Study of a micro force sensor for colloidal engines applications 

  Gómez Consarnau, Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert