Now showing items 9893-9912 of 76118

 • Avaluació d’un proxy en entorns amb i sense fils 

  Rodatos Rite, Álvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Avaluació d’una metodologia de generació automàtica de Bieles i Tirants per el dimensionament de regions D, en estructures de Formigó 

  Planas Cerezales, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-05-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Habitualment en el disseny de formigó estructural es distingeixen dues regions diferents en les estructures. És a dir, les regions B o aquelles en què és aplicable la teoria general a flexió i les regions D en les què ...
 • Avaluació eficient dels residus de productes absorbents d’higiene personal a través d'una nova combinació d'un reactor autoclau i la gasificació 

  Jover Vilaró, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present Treball de Final de Grau s’ha realitzat durant l’estada a l’empresa Fater S.p.A. a la ciutat de Pescara, Itàlia. Aquest treball forma part d’un projecte europeu anomenat VIRGIN (Highly-efficient ValorIsation of ...
 • Avaluació energètica al CEIP Torre de la Llebre 

  Crosas Batlló, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En els darrers anys hem vist créixer la necessitat de limitar el consum energètic i millorar qualitat dels edificis en la vessant d’eficiència energètica, donades les circumstàncies mediambientals, socials i econòmiques ...
 • Avaluació energètica d'edificis : l'experiència de la UPC, una metodologia d'anàlisi 

  Bosch González, Montserrat; Ruiz Martorell, Galdric; López Plazas, Fabián; Rodríguez Cantalapiedra, Inma (Edicions UPC, 2006)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  El llibre recull la metodologia d'anàlisi utilitzada per avaluar energèticament els edificis de la UPC. Aquesta metodologia va ser utilitzada en la realització dels projectes finals de carrera dels estudiants d'Arquitectura ...
 • Avaluació energètica d'edificis de la UPC com eina d'educació en sostenibilitat 

  Bosch González, Montserrat; Rodríguez Cantalapiedra, Inma (Centre per a la Sostenibilitat, 2007-07-12)
  Conference report / Conference lecture
  Open Access
  A partir de maig de 2003, per iniciativa del Vicerectorat adjunt d’Edificacions de la UPC, el Centre Interdisciplinari de Tecnologia, Innovació i Educació per a la Sostenibilitat (CITIES) treballa en l’elaboració i la ...
 • Avaluació energètica d'un edifici existent mitjançant OpenStudio, propostes de millora amb valoració econòmica 

  Rodríguez Làzaro, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte presenta com a finalitat l’avaluació energètica integral d’un edifici existent de varis usos mitjançant OpenStudio i calculat amb Energy+. Es tracta d’un edifici antic situat al centre del barri del ...
 • Avaluació energètica de dos escoles per la fundació Ascamm, en col·laboració amb el projecte europeu ZEMedS 

  Solernou Fàbregas, Borja; Ramis Mackay, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee: Ascamm
  El present treball de fi de grau s’ha realitzat gràcies a un conveni de la UPC amb la fundació privada Ascamm i forma part d’un projecte europeu de la IEE (Inteligent Energy Europe) anomenat ZEMedS (Zero Emissions ...
 • Avaluació energètica de l'escola El Solell 

  Pallarés Gorgues, Marcel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte consisteix en l’avaluació energètica de l’escola C.E.I.P. El Solell de la Palma de Cervelló. Això significa que l’edifici serà sotmès a un estudi de les seves característiques arquitectòniques, constructives, ...
 • Avaluació energètica de l'Hospital St. Juan de Deu de Martorell 

  Berges Romani, Marc Adriano (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-03-02)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L'objectiu del treball és aconseguir definir el conjunt de l'edifici (envolupant, instal•lacions i gestió) de tal manera que es puguin posar de manifest els vicis i disconformitats presents i que la solució d'aquests ...
 • Avaluació energètica de residus industrials biodegradables a Catalunya 

  Vilamajó Llobera, Clara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  La digestió anaeròbia és un dels processos més adequats per a la gestió dels residus orgànics, l’aprofitament energètic d’aquests residus i la conservació i/o millora del valor fertilitzant dels productes tractats. A més ...
 • Avaluació energètica de residus industrials biodegradables a Catalunya 

  Vilamajó Llobera, Clara; Flotats Ripoll, Xavier (Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació, 2011-12)
  Article
  Open Access
  El procés de digestió anaeròbia és una peça clau per a la gestió sostenible de residus orgànics. Contribueix a la producció d’energia renovable, a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i a la reducció de ...
 • Avaluació energètica de subproductes i residus orgànics biodegradables a Gàmbia 

  Carmona Maurici, Julia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-29)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Organic matter can be decomposed through anaerobic digestion and generate a gas rich in methane: biogas. This process is one of the most suitable for the management and use of organic waste and energy conservation or the ...
 • Avaluació energètica dels sistemes operatiusLinux 

  Gomez Trallero, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-23)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En aquest projecte farem una valoració sobre el consum energètic dels sistemes operatius basats en Linux. Per aconseguir-ho farem jocs de proves per valorar els diferents comportaments del sistema opertiu i poder així veure ...
 • Avaluació energètica en diferents sistemes de producció i distribució d'energia per a la producció de calor i ACS en sectors residencial i terciari 

  Bonell Ruiz, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu final d’aquest projecte ha de ser el de fixar els criteris objectius per poder triar el sistema de producció i distribució més eficient des d’un punt de vista de l’energia, sense aprofundir en criteris econòmics. ...
 • Avaluació energètica i proposta d'actuació del centre geriàtric " Residencia Sant Miquel" a Viladecavalls " 

  Villa López, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02-18)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte final de grau és l’avaluació energètica del centre geriàtric “RESIDÈNCIA SANT MIQUEL” de Viladecavalls i proposa una sèrie d’actuacions per tal de millorar l’eficiència energètica de l’edifici. L’objectiu ...
 • Avaluació energètica i propostes d’actuació d’un conjunt de cinc edificis públics a la Palma de Cervelló (Baix Llobregat) 

  Rosell Mulinari, Mariona; Porto Sánchez, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Avaluació energètica de cinc edificis públics situats a la Palma de Cervelló. Els cinc edificis que s'han estudiat han estat: l'ajuntament, la biblioteca municipal, la llar d'infants El Patufet, el centre d'atenció primària ...
 • Avaluació energètica, IES Barcelona Congrès 

  Gómez Bravo, Miriam (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-29)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte final de grau es tracta de l’avaluació energètica del IES Barcelona- Congrés. És un centre públic que es troba a la ciutat de Barcelona i està destinat a l’ensenyament. Aquest edifici està construït ...
 • Avaluació ergonòmica ambiental al final d’una línia d’envasat 

  Moreno Rodríguez, Miquel (Universitat Politècnica de CatalunyaUniversitat de BarcelonaUniversitat Pompeu Fabra, 2014-06)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  Els elements i factors que intervenen en els processos productius de la indústria de l’alimentació (cambres de refrigeració, maquinària, organització del treball, etc.), sovint comporten que les persones que hi treballen ...
 • Avaluació experimental d'un protocol d'encaminament multicamí basat en AODV 

  Gonzálvez Lober, Rubén; Sánchez Colomé, Albert; Villagrasa Batalla, Alexandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-07-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Actualment les xarxes inalàmbriques, i en especial les xarxes ad-hoc (MANET), són un punt important d’investigació per part dels científics degut al gran ventall de camps a on poden ser aplicades. Encara que les MANETs suposin ...