Ara es mostren els items 9873-9892 de 97411

 • Aplicació mòbil per ajudar en cas d'accident de trànsit 

  Bejerano Mangrane, Buenaventura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-29)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Anàlisi, disseny i desenvolupament d'una aplicació per a Android que serveixi d'ajuda als usuaris per poder actuar de forma ràpida i coherent davant d'un accident de trànsit, per tal de donar una primera assistència o be ...
 • Aplicació mòbil per al control d'un habitatge amb energies renovables 

  Bassa de los Mozos, Albert; Solsona Ginesta, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  L’objectiu d’aquest projecte és realitzar un producte capaç de monitoritzar i controlar diferents tipus de fonts d’energia que un usuari privat pugui tenir instal·lat a casa seva. El projecte inclou totes les parts ...
 • Aplicació mòbil per la gestió d'events esportius a Barcelona utilitzant dades obertes 

  Hernández Mateu, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-29)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Creació d'un sistema d'integració de dades que, a partir de diferents fonts de dades heterogènies, genera un esquema de dades en un format comú. Per provar-ho, es desenvoluparà una aplicació que usarà aquest sistema i que ...
 • Aplicació mòbil per la recaptació de dades en el sector de la logística 

  Ayora Gonzalez, Martín (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-13)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Es pretén desenvolupar una aplicació mòbil, multi plataforma, per poder controlar les expedicions definides per una altre aplicació ja existent de l'empresa VGG, appia.TRANS. Es realitzarà també un servei web que actuarà ...
 • Aplicació mòbil: ENJOY MENORCA 

  Pérez Mayor, Noemi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-26)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En el treball final de grau que s’exposa a continuació, s’ha realitzat l’aplicació “Enjoy Menorca”. Aquesta aplicació ha estat creada per a dispositius Android, amb la intenció de donar a conèixer l’illa de Menorca al ...
 • Aplicació multimèdia per a persones amb discapacitat visual 

  Cortés Viñals, Sara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El projecte Aplicació multimèdia per a persones amb discapacitat visual es tracta de crear una aplicació que permet a persones amb discapacitat visual reduïda o nul•la poder jugar a diferents activitats utilitzant una ...
 • Aplicació multiplataforma de gestió de recursos turístics 

  Ferreras Barrero, Gemma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-30)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  [CATALÀ] Aquest projecte ha consistit en la creació d'una aplicació multi-plataforma de gestió de recursos turístics que funciona en un entorn web accessible a través d'Internet.
 • Aplicació multiplataforma per a l’aprenentatge d’alumnes en l’etapa inicial de primària 

  Sánchez López, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte es basa principalment en el disseny i desenvolupament d’una aplicació multiplataforma i multidispositiu; és a dir, per a smartphones i tabletes amb els sistemes operatius iOS i Android. A través d'aquesta ...
 • Aplicació ocupació d'espais de l'EPSEVG 

  Valverde Ramírez, Josep Anton (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-22)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En aquest projecte s’ha fet el traspàs de l'Aplicació d'Ocupació d'Aules de l'EPSEVG, de programari propietari a programari lliure. En concret es fa el canvi de llenguatge JOOMLA a llenguatge PHP. D'aquesta manera l'Escola ...
 • Aplicació per a Android basada en competicions d'avionetes acrobàtiques 

  Erill Carrera, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-22)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El projecte consisteix en un videojoc que simula un ambient similar al de la competició d'avionetes acrobàtiq ues de la Red Bull Air Race. Aquesta és una competició composta d’un seguit de curses aèries internacionals, ...
 • Aplicació per a càlcul de xarxes topogràfiques per a plataforma Android 

  Riba Pi, Edgar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En els darrers anys hi ha moltes empreses que estan integrant totes les funcions de comunicació, processament de dades, trucades telefòniques, execució d'aplicacions bàsiques en un únic aparell que a la vegada pugui estar ...
 • Aplicació per a dispositius mòbils de rutes turístiques pel parc de la Sèquia 

  Casanovas Freixa, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-12-21)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Aplicació per a dispositius mòbils de rutes turístiques pel parc de la Sèquia, a Manresa, pensada principalment per ajudar a la gent amb mobilitat reduïda a conèixer aquesta zona. Conté un conjunt de funcionalitats que ...
 • Aplicació per a dispositius mòbils en "Android": Geoshows 

  Díaz de Ugarte, Lluis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  L’objectiu del projecte és crear una aplicació sota el sistema operatiu Android per a dispositius mòbils que permeti l’accés i escriptura a una base de dades, així com la utilització de eines que ens brinden les noves ...
 • Aplicació per a dispositius mòbils per mesurar diferents característiques de la visió binocular 

  Roca Sala, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-14)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte de final de grau consta del desenvolupament d’una aplicació per a dispositius mòbils a nivell gràfic, d’usabilitat i de programació. Alhora que planteja els coneixements necessaris per a poder realitzar ...
 • Aplicació per a l'avaluació de l'estabilitat d'un fàrmac 

  Miras Rigol, Francesc; Sabarich Muray, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  L'objectiu de l'estudi és, a partir de la degradació observada als 0, 3, 6, 9 i 12 mesos i seguint les recomanacions que la Emea* fa a la directriu "Stability testing for new drug substances and products", decidir si la ...
 • Aplicació per a l'exploració de conjunts de partides d'escacs 

  Olvera Anton, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-25)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  [CATALÀ] Aquest projecte va destinat a realitzar una aplicació dirigida a dispositius Android amb les dimensions d'una tableta que permet buscar i analitzar partides d'escacs que s'hagin realitzat en un torneig mitjançant ...
 • Aplicació per a la demostració de projectes de PXC amb accés via Web 

  Freitag, Fèlix; Navarro Moldes, Leandro; Liarte Segura, Laura (2009-02-12T12:11:10Z)
  Text en actes de congrés / Comunicació de congrés
  Accés obert
  El projecte docent ha desenvolupat l’aplicació Web PxcDemo dirigida als nous estudiants de l'assignatura PXC. L'objectiu del projecte és disposar d'una aplicació Web que ensenyi als estudiants nous demos de projectes de ...
 • Aplicació per a la determinació de punts d’aprehensió en objectes de forma lliure 

  Penalba García, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-05)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  L'objectiu del present projecte és la implementació d'una aplicació software que permeti simular i experimentar amb el càlcul de prensions sobre objectes de forma lliure modelitzats amb xarxes de segments lineals (en el ...
 • Aplicació per a la gestió de qüestionaris en LearnSQL 

  Lajusticia Delgado, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-28)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Proyecto que consiste en adaptar el módulo remotequiz en la versión 1.9 de Moodle a la versión 2.6. Esté módulo esta actualmente en uso en la aplicación LearnSQL de la facultad.
 • Aplicació per a la supervisió d'un robot per a anàlisis clíniques 

  Chico Forga, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-15)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El objetivo del proyecto presentado en estas memorias consiste en analizar, diseñar e implementar una interficie que haga cómodo, intuitivo y fácil el proceso de preparación demuestras analíticas utilizando la técnica IFA.