Ara es mostren els items 9862-9881 de 93123

 • Aplication of Interferometric Radiometry to Earth Observation 

  Camps Carmona, Adriano José (Universitat Politècnica de Catalunya, 1996-11-22)
  Tesi
  Accés obert
  La tesis contiene en primer lugar un estudio de las técnicas de interferometria radiometrica, con énfasis en las causas de error y su impacto en las características del sensor. A continuación se proponen y comparan varias ...
 • Aplication of remote senging techniques to the study of internal waves in the strait of Gibraltar 

  Vázquez, Águeda; Navarro, Gabriel; Flecha, Susana; Bruno, Miguel (SARTI (Technological Development Centre of Remote Acquisition and Data processing Systems), 2010-03-15)
  Article
  Accés obert
  The generation and propagation of internal waves is one of the most interesting oceanographic processes in the Strait of Gibraltar. In this paper, radar (ASAR) and ocean colour images (MODIS y MERIS) have been used in ...
 • Aplicatiu Android que integrarà l'actual módul de manteniment del producte Fama/AFM 

  Segarra Roda, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-01)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Aquest projecte tracta del disseny i desenvolupament d'una aplicació Android que permet sincronitzar-se amb una aplicació web ja existent. Aquesta aplicació Web és un gestor de manteniment i l'objectiu principal del projecte ...
 • Aplicatiu de Market Basket Analysis per a una botiga virtual 

  Larrubia Cao, Jose María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El projecte consisteix en l estudi, disseny i implementació d una aplicació de MBA (Anàlisi de la cistella de la compra), on es calculen i generen les regles d associació d odre 2 (amb un antecedent i conseqüent) donat un ...
 • Aplicatiu multimedia per a l'assignatura sistemes de producció integrats 

  Morillas Lara, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-02)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Aplicatiu per a l’etiquetació de senyals inercials en malalts de Parkinson 

  Fort Vela, Ricart (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Technical Research Centre for Dependency Care and Autonomous Living (CETpD)
  La malaltia de Parkinson(MP) és un trastorn degeneratiu del sistema nerviós central. Va ser descrita per primera vegada el 1817 per James Parkinson, un metge britànic que va publicar un article anomenant-la “la par{lisi ...
 • Aplicatiu per Edit Decision List 

  Carmona Romero, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-01-21)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  MDC Infinia
  Este proyecto final de carrera (PFC) está destinado al trabajo con EDL’s para facilitar las ediciones, modificaciones, etc. De éste tipo de archivos, en un entorno en que actualmente se realiza a mano o se utilizan máquinas ...
 • Aplicatiu web centre de salut sexual i reproductiva 

  Roldós Dinarès, Josep M. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  El present projecte tracta d'un prototip del que podria ser el producte real i final d'una pàgina web capaç de gestionar moltes de les necessitats digitals del Centre de Salut Sexual i Reproductiva, ja que actualment té ...
 • Aplicativo Android. Monitorización de residuos sólidos urbanos 

  Bhambi Blanco, Manak (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07-21)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  [ANGLÈS] With this project, what has been tried, has been to design a functional tool in mobility, for the control and management of the elements are there in the contract by the final user. Trying to achieve this goal, ...
 • Aplicativo de gestión de RRHH en el ámbito de la restauración 

  Ferrán Mestres, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En els últims darrers anys, la restauració ha patit una gran transformació. Els seus serveis en general van més enllà de la simple demanda alimentària. Tant l’exigència dels comensals com la competitivitat del sector en ...
 • Aplicativos para seguir un curso asíncrono: resultados 

  Bielsa González, Nerea (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2015-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Mi objetivo es desarrollar aplicativos Shiny dinámicos para analizar datos acumulativos del curso de Bioestadística para no estadísticos. Métodos: el 12 de enero de 2015, un total de 93 alumnos habían realizado 4459 ...
 • Apocalipsis siglo XXI: Representación audiovisual en el género de terror 

  Noguera Romero, Esther (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
 • Apolo 13, ¡tenemos un problema! 

  Montes Palacio, Manuel (Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació de Barcelona, 1998)
  Article
  Accés obert
 • Apolo y Dionisos : el temperamento en la arquitectura moderna 

  Ferrándiz Gabriel, Javier (Edicions UPC, 1999)
  Llibre
  Accés restringit a la comunitat UPC
  En este libro se ensaya una visión de la arquitectura moderna dirigida a diferenciar sus aspectos racionales de aquellos que son consecuencia de la emoción. Buscar en la dualidad razón-sentimiento el origen del proceder ...
 • Apoptosis-like cell death induction and aberrant fibroblast properties in human incisional hernia fascia 

  Diaz, Ramon; Quiles Pérez, María Teresa; Guillem Martí, Jordi; López-Cano, Manuel; Huguet, Pere; Ramon-y-Cajal, Santiago; Reventós, Jaume; Armengol Carrasco, Manuel; Arbós Vilà, Maria Antonia (2011-06-06)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
  Incisional hernia often occurs following laparotomy and can be a source of serious problems. Although there is evidence that a biological cause may underlie its development, the mechanistic link between the local tissue ...
 • Aportaciones a la Caracterización y Diseño de los Sistemas de Registro y Almacenamiento de Datos de los Sismómetros de Fondo Marino (OBS) 

  Shariat-Panahi, Shahram (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-12-14)
  Tesi
  Accés obert
  En esta tesis doctoral se presenta un nuevo sistema de registro y almacenamiento de datos diseñado especialmente para la adquisición de señales sísmicas en el fondo marino. Además, se han diseñado herramientas de caracterización ...
 • Aportaciones a la eficiencia energética en el contexto normativo actual 

  Aubach Altés, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Existeix un problema mundial pel que fa als recursos energètics, donat que aquests són limitats i la població va en augment i també s'està incrementant ostensiblement la despesa energètica degut a les necessitats derivades ...
 • Aportaciones a la identificación de señales impulsivas generadas por impactos 

  Molino Minero, Erik (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-05-31)
  Tesi
  Accés obert
  En este trabajo tesis se estudia el procesado de señales impulsivas generadas por impactos entre cuerpos rígidos. Uno de los problemas que se encuentran al trabajar con impactos es que su análisis generalmente se ve limitado ...
 • Aportaciones a la modelización y resolución del problema de reparto proporcional con aplicaciones a la organización 

  Bautista Valhondo, Joaquín; Companys Pascual, Ramon; Corominas Subias, Albert (Centre de Publicacions d'Abast (CPDA - ETSEIB), 1999-09-16)
  Capítol de llibre
  Accés obert
  El problema del reparto proporcional ha sido estudiado principalmente en relación con el reparto de escaños en una cámara de representantes, pero tiene muchas otras aplicaciones, una de las cuales es la resolución del ...