Now showing items 9747-9766 of 76912

 • Automatització de mesura i ajust de repetidors de telefonia mòbil GSM 

  García Martínez, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-10-13)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar un sistema combinat de hardware i software que permeti automatitzar –via GPIB—els quatre bancs de test que té l’empresa Mier Comunicaciones, S.A. destinats a la fabricació i ...
 • Automatització de terminals de contenidors a la Península Ibérica : Estudi de cas i perspectives de futur 

  Giménez Sánchez, Eduard Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-09-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Per poder entendre la realitat del que han estat, són i seran les terminals de contenidors, s’ha cregut convenient fer un estudi del port d’Algeciras des dels seus orígens, fent un repàs a la seva història i evolució al ...
 • Automatització de variables ambientals per a la producció de productes farmacèutics 

  Álvarez Borràs, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte pretén fer l’estudi per a la implantació d’un sistema de control i adquisició de dades en un entorn amb especificacions ambientals pròpies dels productes farmacèutics. Prèviament es realitzarà l’estudi de ...
 • Automatització del control i monitorització d'un sistema d'aquacultura 

  Molins Amat, Joan Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-02-22)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest TFC tracta l’automatització d’una estació bàsica d’aqüicultura implementada amb noves tecnologies. Hi ha una sèrie d’objectius inicials com la monitorització de la qualitat de l’aigua, el control remot del ...
 • Automatització del procés de redacció de projectes d'enginyeria - ICT 

  Sastre Juan, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-22)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Automatització del Taller de Primera Cocció d’una fàbrica d’elèctrodes de grafit 

  Andreu Bech, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El principal objectiu d’aquest projecte és l’automatització, el control i la monitorització del nou Taller de Primera Cocció d’una fàbrica dedicada a la producció d’elèctrodes de grafit, propietat d’una multinacional i ...
 • Automatització d’un sistema de commutació d’elèctrodes per mesures de tomografia d’impedància elèctrica 

  Claver Pont Guiu, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Automatització d’una màquina de paletització de caixes de cava 

  Baca Marquez, Sebastian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-07-08)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Automatització en activitats d’atenció al client i comercials en un centre de trucades 

  Molins Mateu, Santi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  La memòria del projecte final de carrera està basat en un projecte laboral de l’àmbit en la consultoria empresarial. Europraxis Consulting va vendre aquest projecte a una empresa multinacional del sector utilities i que ...
 • Automatització i control d'un sistema d'aigua osmotitzada 

  González Curado, Juan Anotnio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte està creat i dissenyat per minimitzar l’alt i greu risc de fallada d’un procès de creació i subministrament d’aigua osmotitzada. A l’hora, pot gestionar i controlar el funcionament de tot el procès, i en ...
 • Automatització i control d'un sistema multi eixos 

  Rísquez Rísquez, Juan Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte intenta donar a conèixer la manera de portar a la pràctica en un entorn industrial real, un sistema de control de posició d’alta precisió, d’un grup de cilindres hidràulics amb realimentació per sensors ...
 • Automatització i control de planta d'aigua 

  Villena Marcos, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Automatització i control de sistemes de reg en finques agrícoles 

  Sánchez Muro, Álvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-13)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Automatització i control SCADA de la màquina Tecnocable, per el procés de fabricació de cable elèctric 

  Belmonte Bernadó, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte final de carrera té l’objectiu d’automatitzar i controlar mitjançant un SCADA la línia 6 o Tecnocable de la fàbrica Cavigel que té Prysmian a Vilanova i la Geltrú. Aquesta màquina és l’encarregada de, ...
 • Automatització i disseny d’un sistema d’agitació per ultrasons i una conquilla per la caracterització de metall colat 

  Sintes Juanico, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Degut al desenvolupament tecnològic i els grans avanços en els programes de disseny d’anàlisi i bases de dades, utilitzar programes de disseny en 3 dimensions i poder fer un anàlisis posterior per validar-lo utilitzant ...
 • Automatització i instal.lacions d'il·luminació, electricitat i aigua d'un càmping 

  Soto Ortega, Pedro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte en qüestió, tracta del disseny d'una sèrie d'instal·lacions, il·luminació, electricitat, xarxa d'aigua freda, xarxa d'aigua calenta i producció d'aigua calenta sanitària mitjançant l'aprofitament del sol ...
 • Automatització i programació dels fulls de càlcul 

  Casabó, Jordi; Jacas Moral, Juan; Gómez, Joan; Roset Calzada, Jaime; Tomás Belenguer, María Santos (ICE, 2008-02-07)
  Conference report
  Open Access
  En la “Convocatòria d’ajuts per a projectes de millora de l’any 2003/2004” presentàvem el projecte “Temes de càlcul numèric amb el full de càlcul”. Amb aquell projecte proposàvem la utilització dels fulls de càlcul com ...
 • AUTOMATITZACIÓ INDUSTRIAL 

  Cristobal Raya Giner (Iniciativa Digital Politècnica. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxiu, 2013-03-18T08:21:15Z)
  Course
  Open Access
 • Automatització industrial amb GRAFCET 

  Boix Aragonès, Oriol; Sudrià Andreu, Antoni; Bergas Jané, Joan Gabriel (Edicions UPC, 1998)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Aquest text pretén donar una visió aprofundida del GRAFCET com a mètode de descripció d'automatismes seqüencials en general i per a la programació d'autòmats programables en particular. A més descriu la guia GEMMA, que ...
 • Automatitzación de una planta desmineralizadora 

  Cruz Santiago, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte consisteix en la realització de l’automatització d’una planta desmineralitzadora d’aigua per a usos industrials mitjançant el mètode d’intercanvi iònic utilitzant resines aniòniques i catiòniques. El ...