Now showing items 9353-9372 of 76211

 • Auditori i escola de música al Poblenou 

  Vidal Huix, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Auditori Joan Salvadó 

  Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (2013-05-25)
  Audiovisual
  Open Access
 • Auditoria - Inventari de l'Aula Taller de Tecnologia 

  Valldeperez Vidal, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-08)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Aquest TFM pretén millorar l'organització d'una aula Taller de Tecnologia i facilitar les tasques del professorat del Departament Didàctic de Tecnologia a l'hora de desenvolupar activitats pràctiques en aquest espai. El ...
 • Auditoria de la prestació de serveis generals d'un conjunt d'edificis 

  Poyatos Ventura, Noèlia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-30)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El nostre entorn està ple de recintes singulars conformats per diferents edificis, la gestió dels quals no està prou parametritzada. Cada recinte, precisament per la seva singularitat, té uns trets diferencials però la ...
 • Auditoria de producto 

  Rodríguez Pérez, José Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-26)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En este proyecto se ha desarrollado la distribución e implantación de la auditoría de producto para una empresa dedicada a la fabricación de motores para automóviles. La auditoría del producto valora la eficacia del ...
 • Auditoria de projecte executiu a Parets del Vallès i pràctica d'obra 

  Bargalló Aylagas, Ruth (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Auditoria de seguretat en sistemes informàtics 

  Machado, Roberto (2009-05-25)
  Audiovisual
  Open Access
 • Auditoria de seguridad sobre el entorno virtual de aprendizaje "Quantum LEAP": un entorno basado en herramientas y recursos digitales para el aprendizaje de inglés académico 

  Hernández Sánchez, Antonio Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-27)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Auditoria de una red de comunicaciones 

  Cepa Andreu, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En la actualidad, las redes de comunicaciones son elementos críticos de cualquier organización empresarial que nace de necesidades concretas en un momento determinado, que se amplia y evoluciona con las necesidades del día ...
 • Auditoria del projecte executiu de reurbanització del carrer Deu i Mata i del passatge de les Cinc Torres de Barcelona 

  Farrerons Vidal, Óscar; Marti, Miquel (2012-12-18)
  External research report
  Open Access
 • Auditoria del projecte titulat “Adaptació del projecte de reurbanització dels interiors de Guineueta Fase 2” 

  Farrerons Vidal, Óscar; Marti, Miquel (2013-11-30)
  External research report
  Open Access
 • Auditoria energètica a l'EUETIB 

  Gómez Santamaría, José; Vallès Gassó, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present document té com a objectiu la realització d’una auditoria energètica a l’edifici de l’EUETIB, amb la finalitat de detectar anomalies sobre el consum dels recursos energètics disponibles o en la seva gestió. L’estudi ...
 • Auditoria energètica d'un centre d'educació 

  Lo Tartaro, Cecilia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El problema energètic i mediambiental que hi ha mundialment, com a conseqüència de la necessitat de mitigar el canvi climàtic, i d'un horitzó proper i finit dels combustibles fòssils, ha desencadenat la constant necessitat ...
 • Auditoria energètica d'un edifici situat a Granollers 

  Villà Sabé, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte final de grau, consisteix en desenvolupar una avaluació energètica d’un edifici situat a Granollers, Barcelona. Aquest estudi consta de quatre fases: • Aixecament de dades Aquest primer punt, ens ...
 • Auditoria energètica d'un habitatge unifamiliar aïllat edificat amb criteris d'arquitectura bioclimàtica a l'any 2000 

  Tortosa Ramos, Olga (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present Projecte de Final de Grau és una auditoria energètica d’un habitatge unifamiliar aïllat existent, situat al c/ Menahem Beguin 4-6 de Rubí, edificat amb criteris d’arquitectura bioclimàtica a l’any 2000. Els ...
 • Auditoria energètica d'una central de cogeneració de 25 MWe amb motors de combustió interna per a l'assecatge de fangs de depuradora 

  Lozano Alberto, Olga (Universitat Politècnica de CatalunyaUniversitat de Barcelona, 2012-06)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte planteja la realització d'una auditoria energètica d'una central de cogeneració de 25 MWe.Es descriu el procés auditat, donant detalls dels equips que composen la central, i una descripció conceptual ...
 • Auditoria energètica de l'edifici CEIP El Sagrer 

  Martínez Pellicer, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-02-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objecte d'aquest projecte és realitzar una auditoria energètica, concretament, de l'edifici del CEIP El Sagrer, escola situada al carrer Costa Rica núm. 27 de Barcelona. Aquest edifici va ser construït a principis dels ...
 • Auditoria energètica de la Biblioteca de l'EPSEB 

  Creixans Tolós, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball analitza energèticament la biblioteca de l’EPSEB com a fase prèvia d’una auditoria energètica. En primer lloc, es defineix exhaustivament l’espai estudiat (emplaçament, memòria constructiva, instal·lacions, ...
 • Auditoria energètica de tres edificis plurifamiliars 

  Garcia Bassaganya, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte d’auditoria energètica de 3 edificis plurifamiliars, formats per 7 habitatges i 1 local, es pretén desenvolupar l’anàlisi de l’eficiència energètica partint d’un estat inicial de cada habitatge o local, ...
 • Auditoria energètica d’una ludoteca 

  Lacambra Fernández, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-04)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte d’auditoria energètica de l’edifici destinat a ludoteca al Pirineu es pretén desenvolupar l’anàlisi de l’eficiència energètica partint d’un estat inicial de l'edifici, per a posteriorment poder proposar ...