Now showing items 8382-8401 of 66769

 • Automatismo para extracción y ensamblado de carretes 

  Itoha Ngüende, Leovigildo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-29)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Este proyecto trata del diseño de una máquina para la extracción y el ensamblado de carretes. Para lograr este objetivo, se ha diseñado una máquina de ensamblaje y un manipulador para la extracción de carretes. ...
 • Automatismos eléctricos programables 

  Boix Aragonès, Oriol; Saigi Grau, Miguel Ángel; Zabaleta Alaña, Fernando (Edicions UPC, 1995)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  El presente texto ha sido pensado como una introducción a los automatismos eléctricos que tienen como base al autómata programable industrial (API). Empieza estudiando los sistemes automatizados a nivel general, continua ...
 • Automatització ascensor Schneider 

  Victoria Mendez, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte tracta sobre l’automatització d’un prototipus d’ascensor a escala de l’empresa Schneider. Durant la realització del projecte es veuran i s’estudiaran diferents parts o blocs relacionats amb l’ascensor. En ...
 • Automatització d'assaigs de immunitat d'EMC 

  Navarro Cases, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-04-11)
  Master thesis
  Open Access
  [ANGLÈS] The purpose of the project is the automation of the electromagnetic compatibility immunity tests, performed at GCEM-UPC. Taking advantage of this automation, tests will be adequate to the current normative and its ...
 • Automatització d'informes estadístics per a dades financeres 

  Esteve Tomillero, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-01-19)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Automatització d'un forn de difusió i caracterització d'emissors de bor 

  Masmitjà Rusiñol, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-22)
  Master thesis
  [ENGLISH] In this project has presented the work of doing the diffusion furnace automation and of doing the fabrication and characterization of boron emitters. A programming from scratch has been designed in order to be ...
 • Automatització d'un hotel amb EIB 

  Martín Barroso, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Actualment, els hotels han de disposar de mecanismes que permetin un control sobre els seus sistemes sense minimitzar la sensació de confort per els seus usuaris. És dintre d’aquest àmbit, on es pretén realitzar ...
 • Automatització d'un procés d'impregnació d'elèctrodes 

  Fernàndez Benítez, Genís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  La impregnació és una de les etapes que passen les barres de grafit al llarg del procés de producció dels elèctrodes. Aquesta té com a finalitat millorar les propietats físiques d'aquests i així millorar el seu rendiment ...
 • Automatització d'un procés de tractament d'aigua 

  Vives Ballesta, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte consisteix en l’estudi, valoració i disseny de l’automatització i millora de la primera fase d’un procés de tractament i purificació d’aigües, on es reben diferents aigües d’entrada, que són tractades per ...
 • Automatització d'un procés industrial 

  Téllez Vila, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte va néixer de la idea d’aclarir i aprofundir en l’automatització industrial. Primerament s’ha explicat la teoria que afectava i era més propera al projecte i s’ha procedit a la programació de l’autòmat per ...
 • Automatització d'un vehicle industrial AGV 

  Riera León, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest treball tracta de l’automatització d’un vehicle industrial, anomenat sovint dins la industrial AGV (automated guided vehicle). La tasca que es du a terme en aquest projecte és elaborar els esquemes elèctrics de la ...
 • Automatització d'una cadena de transport d'un magatzem industrial 

  Zamorano Ramírez, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte final de carrera consisteix en la millora d'un sistema d'automatització obsolet del transport intern d'un magatzem industrial d'una gran empresa del sector mercantil. En aquesta millora s'han tingut en compte ...
 • Automatització d'una cèl·lula de fabricació flexible 

  Silos Sánchez, Àngel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Al món industrial es presenten, de forma sovint, petites instal·lacions industrials dedicades a la producció de peces mecàniques que ofereixen una fabricació de caràcter flexible. Molts cops es desitja disposar d’un control ...
 • Automatització d'una envasadora i millora de la seva productivitat: memòria descriptiva 

  Carrillo Fernández, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Amb aquest projecte, es pretén millorar l’automatització d’una màquina d’envasar amb sistema vertical, per augmentar la seva productivitat. Posteriorment es realitzarà un estudi per determinar les millores obtingudes. La ...
 • Automatització d'una estació depuradora d'aigües residuals 

  Manresa Potrony, Robert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El present projecte es basa en l’automatització d’una estació depuradora d’aigües residuals d’una fàbrica de productes químics. La solució adoptada es basa en el control distribuït de Siemens PCS7 i el bus de camp PROFIBUS. ...
 • Automatització d'una instal·lació agrària 

  Pruna Bassa, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte ens introdueix en el món agrari, explicant-nos les necessitats principals que tenen els cultius, els aspectes que es tenen en compte i també quins sistemes de control s‟utilitzen avui en dia, tipus de sensors ...
 • Automatització d'una línia d'envasat 

  Martínez Ambròs, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el present projecte es dissenya un sistema per mesclar botelles de dos productes provinents de diferents línees de producció. Aquest fet es realitza amb la finalitat de poder empaquetar dos envasos amb diferent contingut ...
 • Automatització d'una línia d'envasat virtual preveient la possibilitat de simular avaries 

  Carrillo, Atalay (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Automatització d'una línia de premses 

  Roda i Leal, Toni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Automatització d'una màquina de fabricació de tubs de ferro per centrifugat 

  Cristobal Granado, Esdras (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access