Now showing items 6735-6754 of 66891

 • Aplicació web per a l'execució de tasques d'anàlisi amb informació cadastral del municipi de Torelló 

  Corral Villena, Mireia; Rosa Calero, Gisela de la (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte es basa en la creació d’una aplicació web que permeti calcular el valor de l’expropiació d’un conjunt de terrenys o propietats. L’usuari escull la zona a expropiar mitjançant una eina de dibuix que permet ...
 • Aplicació web per a l'explotació comercial i gestió interna d'una empresa constructora 

  Maristany Borge, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06-26)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Aplicació web per a l'inventari d'estructures sanitàries a Inhambane (Moçambic) 

  Samitier Juncadella, Blai (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04)
  Bachelor thesis
  Open Access
  [CASTELLÀ] Este proyecto ha consistido en la creación de una aplicación web para almacenar, tratar y centralizar información sobre las infraestructuras sanitarias de la provincia de Inhambane, para ayudar en la planificación ...
 • Aplicació web per a la gestió d'un ajuntament 

  Ojeda Martín, José Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-29)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L'objectiu principal del projecte es basa en oferir un sistema bàsic que permeti als ciutadans d'un petit poble (per començar) participar de forma activa en les decissions preses pels seus representats electes. La idea ...
 • Aplicació web per a la gestió de pràctiques d'infermeria 

  Valla Doria, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
  L’objectiu d’aquest projecte és crear una aplicació web per a la gestió de pràctiques d’alumnes que cursen la carrera d’infermeria, així com també tots els elements que intervenen en aquestes gestions com poden ser ...
 • Aplicació web per a la recollida de medicaments al Banc Farmacèutic 

  Gumbao Romero, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Aplicació web per a la transformació de fitxers Excel a base de dades i la seva gestió 

  Cusidó González, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Aplicació web per gestionar notes escolars 

  García Acosta, Jose Miguel; Ullate Valls, Pere Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-01-29)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte tracta sobre el desenvolupament d’una aplicació web per gestionar (introduir, modificar, consultar) les notes escolars dels alumnes. Partíem de la nostra experiència personal per definir les característiques ...
 • Aplicació web per gestionar serveis d’entregues a domicili amb magatzem centralitzat 

  Perez Gallart, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’objectiu final d’aquest projecte de fi de carrera és dissenyar una aplicació suportada en un servidor web, per gestionar entregues a domicili des de diferents punts de venda amb un magatzem centralitzat d’una forma més ...
 • Aplicació web per grup MPI 

  Montoya Rodríguez, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-21)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte “Aplicació web per grup MPI” té com a objectiu crear una eina que permeti administrar els grups d’investigació que formen part de MPI (aquest inclòs). A més, es vol fer un llo ...
 • Aplicació web per la gestió de incidències 

  Grau Gascón, Agustí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-03-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquesta memòria descriu el procés de desenvolupament d'un aplicatiu de gestió de les incidències i avaries d'una WAN, per part d'un servei de Helpdesk. La plataforma d'aquest aplicatiu és BEA Weblogic i Oracle 8.1, ...
 • Aplicació web per videoconferències 

  Garrigós Sabaté, Janina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-03-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest treball descriu els passos seguits per desenvolupar una aplicació de videoconferències adequada per grans corporacions. Es descriu el disseny, l’arquitectura i la implementació utilitzats per a aconseguir aquest ...
 • Aplicació Web: ex-libris 

  Bartrés Jurado, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte ha estat un encàrrec per part d'un client que volia una aplicació web capaç de gestionar ex-libris i que, a la vegada, els usuaris que visitin la web puguin realitzar cerques i veure els ex-libris. Actualment ...
 • Aplicació web: Mòdul de previsió social 

  Vives Peraita, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-18)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  [CATALÀ] La major part de la població espanyola recorre únicament al sistema públic de pensions per fer front a situacions com la invalidesa, l'atur o la jubilació. L'objectiu és proporcionar als usuaris dades que els ...
 • Aplicación "pulsar para hablar" para dispositivos móviles con compatibilidad JME y bluetooth 

  Puig Guerra, José Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-07-17)
  Bachelor thesis
  Open Access
 • Aplicación al aprendizaje de técnicas de purificación y análisis de proteínas 

  Saperas Plana, Núria; Sanchez-Giraldo, Raquel (2014)
  Article
  Open Access
  A menudo el aprendizaje de técnicas experimentales en el laboratorio se ofrece en forma de prácticas independientes inconexas en las que el alumno aprende una o unas pocas de ellas en cada sesión. ...
 • Aplicación Android de everybodyCar 

  Amer Gil, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-02-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Documentación del proyecto "Aplicació Android de everybodyCar". En él se explica la manera de hacerla, al igual que los lenguajes utilizados. También incluye conclusiones, comparación de la planificación inicial frente a ...
 • Aplicación Android de movilidad de invidentes 

  Lidó Monzón, Ingrid (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-05-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En este proyecto se ha desarrollado parte de una aplicación de movilidad de invidentes para Android. La introducción del destino se realiza por voz y a partir de ahí utilizando diversas herramientas se guía al usuario. A ...
 • Aplicación Android para la gestión de la compra 

  Chica Oosterbaan, Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Aplicación Android para supermercados 

  García Padilla, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-20)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access