Ara es mostren els items 6735-6754 de 89449

 • Anàlisi d'imatge d'ultrasons per la identificació de lesions del sòl pelvià 

  Nolla Colomer, Carme (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  En aquest treball es presenta un programa creat amb el software MATLAB per tal de tractar imatges adquirides per ultrasons (ecografies) i realitzar un reconeixement de les estructures anatòmiques d’aquestes així com la ...
 • Anàlisi d'imatges òptiques multiespectrals 

  Torres Carbonell, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
 • Anàlisi d'un model de suspensió-amortiment 

  Pellicer Sabadí, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-09-17)
  Tesi
  Accés obert
  DE TESI DOCTORAL.<br/>Els sistemes formats per una molla fixa en un extrem i una massa rígida en moviment en l'altre, s'han modelitzat clàssicament mitjançant l'EDO de segon ordre mu''(t) + du'(t) + ku(t) = 0. Però aquest ...
 • Anàlisi d'un núvol tòxic produït pels gasos de combustió tòxics generats per un incendi d'un magatzem de productes químics 

  Sarrate Rogent, Claudia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01-12)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En aquest projecte de fi de carrera s’ha desenvolupat l’Anàlisi Quantitatiu de Risc d’un núvol tòxic generat pels gasos de combustió tòxics que es produeixen en l’incendi del magatzem de productes tòxics de les instal·lacions ...
 • Anàlisi d'un sistema de recol·lecció d'energia a partir de treball mecànic per l'automatització de contenidors d'escombraries 

  Gaspà i Manzana, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  S’ha realitzat aquest projecte amb l’objectiu de comprovar la viabilitat tècnica d’operar un sistema de recol·lecció d’energia basat en el treball mecànic d’una persona. La primera part del projecte presenta l’estat de ...
 • Anàlisi d'una eina digital d'aprenentatge basada en un videojoc d'aventura 

  Masanas
 Mustienes, Joan 
Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-30)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Aquest treball forma part d'un projecte europeu anomenat Pro‐Active que promou l'ús de videojocs com a eines educatives. L'objectiu principal és de veure com es pot utilitzar un videojoc per a treballar les matemàtiques ...
 • Anàlisi d'una empresa de rehabilitació 

  Rosillo Reyes, Nuria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-10-10)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest Projecte Final de Grau tracta de resoldre les inquietuds que l’empresa de rehabilitació Grupo ADM va proposar per l’acollida d’un estudiant en pràctiques. Amb la realització del projecte es pretenia donar solució ...
 • Anàlisi de BitTorrent per la transmissió de vídeo mitjançant Streaming 

  Martí Moya, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-07)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
 • Anàlisi de bones pràctiques de gestió energètica en edificis d’oficines 

  Pratdepàdua Bufill, Maria Carme (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El canvi climàtic constitueix una de les majors amenaces ambientals d’aquest segle, un fet avui dia reconegut per governs, científics, empreses i organismes de tot tipus. Encara que la variació del clima constitueix un ...
 • Anàlisi de capacitat i nivell de servei en infraestructures aeroportuàries 

  Garrido Palomar, Rosalía (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-05-08)
  Tesina
  Accés obert
  L’ús del transport aeri ha sofert un espectacular increment en els darrers anys, que moltes vegades, en no haver-se pogut tractar de manera adequada, s’ha traduït en una disminució dels nivells de servei oferts pels ...
 • Anàlisi de dades diiscretes: freqüència de freqüències i dades multinomials 

  Puig, Xavier (Puig Oriol) (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-12-18)
  Tesi
  Accés obert
  La Tesi la integren dues parts molt diferenciades que tenen en comú tractar de l'anàlisi de dades discretes i l'utilitzar conjunts de dades com a punt de partida. La primera part està escrita en anglès i s'adapta al ...
 • Anàlisi de dades hidrológiques. Aplicació al cas de la conca de la Muga (Alt Empordà) 

  Giró Piracés, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
 • Anàlisi de dades sobre la inspecció tècnica de vehicles entre el Novembre de 1996 i el Juliol de 1999 

  Buxó Pujolràs, Maria; Estrada Coma, Emma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2000-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Al final els objectiu de l'estudi són: a) determinar si els vehicles que puntualment es sotmeten a la inspecció tecnica obligatoria presenten menys problematica que els que es retarden en el seu compliment. b) si existeixen ...
 • Anàlisi de diferents paràmetres en la cobertura de TDT 

  López Santos, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-25)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  There are conflict zones where the planning of the DTT reception is like the case of the Berquedà, that has an upland area. This project consists on analysing the configuration parameters of the transmitters of the zones ...
 • Anàlisi de diferents tipus de sistemes làser pel processat de materials 

  Bosom Garcia, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest projecte estudia les característiques dels polsos emesos per tres sistemes làser destinats al processat de materials. La longitud d’ona dels tres sistemes es troba al voltant dels 1064nm, però les tecnologies ...
 • Anàlisi de discontinuïtats finline 

  Barlabe Dalmau, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 1996-02-26)
  Tesi
  Accés obert
  En esta tesis se han desarrollado los siguientes métodos numéricos para el análisis de estructuras planares, especialmente finline, en la banda de microondas y ondas milimétricas: <br/>-el método de las líneas con ...
 • Anàlisi de fiabilittat d'estructures marítimes de recer mitjançant nivell III 

  Aguirre Font, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-12-13)
  Tesina
  Accés obert
  En enginyeria civil, el càlcul determinista ha estat, i en menor mesura segueix sent, la tendència dominant. Així en el càlcul estructural, en la mecànica del sòl o per exemple en enginyeria marítima i tant per a models ...
 • Anàlisi de fitxers de Log en sistemes amb un gran volum d'informació i contingut crític i sensible 

  Farran Centelles, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Everis
  Aquest projecte és un Treball Final de Grau (TFG) de modalitat B, això significa que està desenvolupat en una empresa. El principal objectiu d’aquest projecte és desenvolupar una plataforma per poder consultar traces ...
 • Anàlisi de fitxes d'inspecció de façanes mitjançant mètodes multicriteris 

  Siscart de la Cruz, Bibiana Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-03-18)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  La inspecció d’edificis és una acció que s’ha anat desenvolupant amb més força al llarg dels anys, arribant a l’actualitat a imposar!se de forma obligatòria. Fa uns anys, a través d’un encàrrec fet ...
 • Anàlisi de jocs Direct3D9 mitjançant estadístiques d'API i comptadors hardware 

  Murciego Rico, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-01)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El simulador d'ATTILA ja té un sistema de recollida d'estadístiques. El problema que té aquest és que s'ha de realitzar la simulació de la traça per tal d'obtenir les dades, i això requereix molt de temps. A més a més, ...