Now showing items 5129-5148 of 69971

 • Anatomía comparada del retropié, caracteres derivados del tipo de locomoción 

  Isidro Llorens, A. (Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales, 1997-12)
  Article
  Open Access
  Tras una breve reseña a los primeros hallazgos paleontológicos que nos ayudaron a conocer como se desplazaban nuestro antecesores, y que nos lleva a afirmar que los homínidos practicaban la bipedestación hace 3,5 Ma. Se ...
 • Anatomía de un dibujo: El Palacio de Caprarola, de Lemercier 

  Martínez Mindeguía, Francisco (2009-11-30)
  Article
  Open Access
 • Anatomía de una metropoli discontinua : la Barcelona metropolitana 

  Font Arellano, Antonio (1997-01)
  Article
  Open Access
  La majoria de grans metròpolis contemporànies coneixen avui processos de difusió de les seves estructures urbanes sobre el territori. Aquests processos donen lloc a diverses tipologies de creixement que, en el cas de la ...
 • Anatomía funcional del raquis cervical 

  Llorens, A.I. (Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales, 1996)
  Article
  Open Access
 • Anatomía vascular de los tendones peroneos en el tobillo 

  Fernández Berrendero, L.; Vásquez Osorio, Mª T.; Sanz Hospital, F. J.; Murillo González, J.A.; Puerta Fonollá, A.J. (Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales, 1996-12)
  Article
  Open Access
  Estudiamos la vasculación de los tendones peroneos en el tobillo de 26 miembros inferiores de fetos humanos a término mediante disección. Previamente sometemos a los especímenes a inyección de látex teñido por arteria ...
 • ANAVMG: Automatic generation of suboptimal Navmeshes for 3D virtual environments 

  Oliva Martínez, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-09-05)
  Master thesis
  Open Access
 • Anàlisi 3D del projecte d'un edifici plurifamiliar aïllat al Papiol 

  Valero Martinell, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  In this Final Project a real architectural project has been analyzed in order to develop all the plans and scenes in three dimensions. The objective is to know and dominate the computer tools we have available in order ...
 • Anàlisi 3D del projecte d'un edifici unifamiliar aïllat a Ullastrell 

  Bermúdez Gómez, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02-20)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present treball de final de grau està basat en un projecte arquitectònic real, el qual ha servit d'origen per mostrar com desenvolupar la part infogràfica del procés arquitectònic. Així, aquest treball pretén donar a ...
 • Anàlisi audiovisual mitjançant descriptors MPEG-7 

  Bosch Anglarill, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-02-24)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Anàlisi automàtica de programes Haskell 

  Mas Rovira, Jan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Expliquem els detalls d'un analitzador automàtic de programes Haskell. L'analitzador és capaç de detectar recursivitat en les definicions d'un programa, transformar definicions per tal de millorar-ne l'eficiència mentre ...
 • Anàlisi bayesiana fent servir models lineals 

  Brichs Fernàndez, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-10)
  Master thesis
  Open Access
  Ens introduirem a la inferència Bayesiana, explicant la seva filosofia i el seu mètode. Estudiarem com es realitza la regressió lineal normal bayesiana, escollint dos tipus de distribucions a priori. Després s'estudia ...
 • Anàlisi biomecànic d'un implant intervertebral mitjançant el mètode dels elements finits 

  Aliguer Piferrer, Ignasi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-07)
  Minor thesis
  Open Access
  Sovint la fusió intervertebral és l'única opció efectiva en pacients que pateixen lesions importants de disc. És necessari conèixer de quina manera es comporta el conjunt vertebral sota aquesta nova configuració. En ...
 • Anàlisi científic d'una escena de pel·lícula on no es verifiquin les lleis de la física 

  Aragoneses Aguado, Andrés (2011-09)
  Other
  Open Access
  Es pretén que l'alumne sàpiga aplicar els conceptes apresos a classe en un context diferent a l’habitual. L’alumne ha de saber discernir entre els conceptes físics ben aplicats i els que no ho estan, ha de ser prou crític ...
 • Anàlisi cinemàtica i dinàmica del moviment dels braços en un llançament de bàsquet 

  Carnicero Carmona, Alfons (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present Treball de Fi de Grau té com a objectiu principal analitzar el moviment dels braços en un llançament de bàsquet a partir de les captures realitzades al Laboratori de Biomecànica de la UPC. En les captures es ...
 • Anàlisi cluster multinomial bayesià..Aplicació a dades electorals 

  Montón Domingo, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-10)
  Master thesis
  Open Access
  En aquest treball fi de màster se li vol donar una altra visió a les dades de resultats electorals, en concret, les del Parlament de Catalunya. Així doncs, l'eina d'anàlisi que s'utilitza és l'anàlisi clúster multinomial ...
 • Anàlisi clúster de les dades de qualitat de l’aire aplicat a l’àrea metropolitana de Barcelona 

  Mussons Torras, Patrícia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Anàlisi comparatiu de costos entre la prevenció i la no prevenció de riscos laborals 

  Cervelló Gil, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  A Espanya el 95% de les empreses són PYMES i ocupen el 45% de la població treballadora i a més aquests són els que més accidents pateixen (el 60%), tal com indica Emilio Castejón en el seu article “Incentivación de ...
 • Anàlisi comparatiu de dos sistemes educatius i els seus resultats 

  Sala López, Fàtima (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-29)
  Master thesis
  Open Access
  El treball fi de màster pretén aportar una visió general, i alhora determinar el context educatiu actual en què es troben els països d’Espanya i del Regne Unit per mitjà de la comparativa d’alguns dels seus aspectes més ...
 • Anàlisi comparatiu de solucions prefabricades de formigó i fusta en equipaments esportius 

  Bori Hernández, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-10-09)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present Projecte de Final de Grau es basa en l’estudi comparatiu de solucions prefabricades de fusta i formigó de dos pavellons esportius. L’objectiu principal d’aquest projecte és analitzar tots els processos necessaris ...
 • Anàlisi comparatiu de vins per cromatografia 

  Palazzo, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-12-04)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Es van escollir i obtindre sis vins catalans de dues diferents Denominacions d’Origen amb el fi de caracteritzar-los, comparar-los i classificar-los mitjançant la cromatografia de gasos. Es va realitzar una sèrie de ...