Ara es mostren els items 4538-4557 de 96392

 • Actuación preventiva de diagnóstico y control de movimientos en los edificios afectados por subsidencia en el barrio de la Estación de Sallent (Barcelona) 

  Díaz Gómez, César; Cornadó Bardón, Còssima; Santamaria Garcia, Pere Santamaria garcia; Rosell Amigó, Juan Ramón; Navarro Ezquerra, Antonia (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 2015-07-21)
  Article
  Accés obert
  El presente artículo se refiere a la problemática de subsidencia surgida en los edificios de un barrio de la población de Sallent como consecuencia de los efectos de la excavación de las galerías subterráneas de una antigua ...
 • Actuación Puerto-ciudad en Las Palmas de Gran Canaria 

  Ferrater Lambarri, Carlos (2007-03-14)
  Concurs d'arquitectura i urbanisme
  Accés obert
 • Actualidad Construida, 4 obras singulares 

  Zamora i Mestre, Joan-Lluís (NovoPerfil, 1998-01)
  Article
  Accés obert
 • Actualidad espacial 

  Armengou, Ester (Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació de Barcelona, 1999)
  Article
  Accés obert
 • Actualidad y futuro de la arquitectura de bambú en Colombia. 

  Salas Delgado, Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-11-15)
  Tesi
  Accés obert
  La guadua Angustifolia es planta arborescente abundante en la zona de los cafetales del Viejo Caldas (Colombia), es una especie de bambú, una caña que crece galopantemente (puede llegar hasta los 21cm en un día) y adquiere ...
 • Actualitat. Maig del 2005. 

  Associació Ide@Sostenible (2005-10-07T09:02:31Z)
  Article
  Accés obert
  JORNADA “PREVENCIÓ EN ORIGEN DE LA CONTAMINACIÓ A L’EMPRESA” i 7A MOSTRA D'ENTITATS DEL DISTRICTE DE LES CORTS
 • Actualitza la informació d’Atenea només enviant un missatge de correu electrònic 

  Ornat Longarón, Cèsar; Kallas, Zein (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2011-06-14)
  Comunicació de congrés
  Accés obert
  L’ús dels blocs com a eina de suport a ATENEA ja ha estat emprada per part dels docents i aplicada en tasques educatives. No obstant això, en aquest pòster es pretén mostrar com s'incrusta un bloc dins de l'estructura d‘un ...
 • Actualització a Drupal 8 de la web Reutilitza.cat: consolidació de la versió TransferHub 1.0 

  Homs Masanas, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  eReuse.org és una iniciativa que té per objectiu aconseguir un sistema integral de reutilització de dispositius electrònics. Defineix una sèrie de protocols i procediments en els que intervenen diverses aplicacions ...
 • Actualització automàtica SEG Tarificador 

  Maristany Ramos, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-01)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  El desenvolupament d'aquest projecte pretén reduir el manteniment del SEG Tarificador, un producte de l'empresa MPM Software. Per aconseguir-ho, intentarem automatitzar el procés d'actualització de l'eina, que actualment ...
 • Actualització consistent de bases de dades deductives 

  Mayol Sarroca, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2000-04-03)
  Tesi
  Accés obert
  En aquesta tesi, proposem un nou mètode per a l'actualització consistent de bases de dades deductives. Donada una petició d'actualització, aquest mètode tradueix de forma automàtica aquesta petició en el conjunt de totes ...
 • Actualització d'un nucli d'activitat 

  Sibila Vidal, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-30)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Aquest treball fi de màster és l'actualització d'un nucli d'activitat. El que hem fet ha estat agafar la documentació que es tenia fins al moment, buscar el currículum que actualment s'està usant ( en format LOGSE ), i ...
 • Actualització d'un programari d'anàlisi d'estructures de barres i desenvolupament d'un manual d'usuari 

  Garrido Domínguez, Santiago (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-05)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest projecte consisteix en la posta en marxa d'un software anomenat Estruwin3D, una aplicació informàtica d'anàlisi d'estructures de barres. Els dos objectius principals que es tracten al projecte són: d‟una banda ...
 • Actualització de la pagina web de la SCGHSVN amb Joomla 

  Bermejo Fernàndez, Domingo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-27)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
 • Actualització de pràctiques docents de comunicació Ethernet amb la Zedboard de Xilinx 

  Cos Aguilera, Josep Manel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Over the last few years the IoT has jumped from the theory to the things we use every day, so the easy development of embedded products is a goal to accomplish. The Zedboard is an integrated board for embedded developments ...
 • Actualització del model de trànsit del Pla de Carreteres de Catalunya 

  Álvarez Moretó, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2003-09)
  Tesina
  Accés obert
  El Pla de Carreteres de Catalunya conté un model de trànsit que ha perdut validesa per l'evolució dels indicadors que el defineixen. Aquesta tesina recull les dades actuals necessàries i realitza els càlculs per tal de ...
 • Actualització del pla director d’accessibilitat de Badalona amb eines SIG 

  Iglesias Molina, José Amador (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-11)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  L’any 2006 s’el·labora el Pla Director d’Accessibilitat del municipi de Badalona. L’objectiu del Pla Director és conèixer el nivell d’accessibilitat de tots els carrers segons els criteris de la llei de supressió de ...
 • Actualització del projecte elèctric de la màquina cablejadora doble torsió 

  Bosch, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte tracta de l’actualització de l’equip elèctric de la màquina cablejadora doble torsió del model 1250 de l’empresa “ Construccions Mecàniques Caballé ”. Aquesta empresa és fabricant de maquinària per al ...
 • Actualització del Sistema de Reporting de SabentisPro 

  García Bertrans, Zahara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Actualització d’exercicis pràctics docents de Màquines Tèrmiques 

  García Corulla, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte pretén apropar una part important de la docència de l‟assignatura Màquines Tèrmiques, les seves pràctiques, a un món cada vegada més informatitzat i interconnectat. Per la seva redacció s‟ha ...