Ara es mostren els items 39775-39794 de 85849

 • Generació de codi C amb Matlab per DSP's 

  Gavaldà Bernal, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-02)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Amb aquest projecte es pretén demostrar la generació automàtica de codis C a partir d’algoritmes desenvolupats amb Matlab i les seves llibreries per poder executar-los sobre una plataforma amb DSP de Texas Instruments ...
 • Generació de codi per a I'arquitectura CELL BE 

  Franch Monras, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-16)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
 • Generació de decisions davant d'incerteses 

  Escobet i Canal, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-09-17)
  Tesi
  Accés obert
  Aquesta tesi tracta sobre la metodologia del raonament inductiu difús (FIR, de l’anglès fuzzy inductive reasoning) aplicada a sistemes de detecció i diagnòstic de fallades. La metodologia FIR sorgeix de l’enfocament del ...
 • Generació de figures eps a partir de resultats d'AMPL 

  Rider Flores, Marcos Julio; Casanellas, Glòria; Heredia, F.-Javier (Francisco Javier) (2008-11)
  Report de recerca
  Accés obert
  Research Report, Dept. of Statistics and Operations Research, UPC.
 • Generació de la corba d'oferta a partir de les dades públiques del MIBEL 

  Casanellas, Glòria; Corchero García, Cristina; Heredia, F.-Javier (Francisco Javier) (2008-11)
  Report de recerca
  Accés obert
  Research Report, Dept. of Statistics and Operations Research, UPC.
 • Generació de mapes de cobertura de tecnologies sense fils 

  Porta Abad, Josep M. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  L'objecte d'aquest projecte és la confecció de mapes de cobertura de xarxes sense fils de les tecnologies 802.11. Per aconseguir-ho es fa servir una aplicació desenvolupada en Java que adquireix les mesures de posició (GPS) ...
 • Generació de mètriques de rendiment d'aplicacions web des del punt de vista de l'usuari final 

  Fernández Ginés, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-26)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  L'objectiu d'aquest projecte és el de realitzar un estudi de les eines que existeixen actualment al mercat i de crear una solució viable que permeti realitzar diagnòstics i manteniment d'aplicacions web.
 • Generació de restriccions virtuals en l'àmbit de la cirurgia robòtica a partir de imatges biomèdiques 

  Puente Encinas, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-29)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  [CATALÀ] Aquest projecte explica el desenvolupament d'una eina informàtica per a la generació de restriccions virtuals en l'àmbit de la robòtica quirúrgica a partir d'imatges biomèdiques del pacient.
 • Generació de topografia i dany induït per radiació làser en zircònia dopada amb cèria 

  Raventós Ribera, Raimon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-23)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  La zircònia (ZrO2) dopada amb diferents òxids presenta unes altes propietats mecàniques gràcies a l'estabilització de la fase tetragonal a temperatura ambient. Degut a això, és cada vegada més utilitzada en diverses ...
 • Generació de veu sintètica cantada 

  Blázquez Bárcena, Beatriz (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-01)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
 • La generació del quaranta 

  Sagarra Trias, Ferran; Pérez, Fabián Gabriel (Publicacions ETSAB, 2011)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
 • Generació d’Electricitat a través del Biogàs en el món rural 

  Cabanas Mas, Agustí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En el present projecte es fa un estudi de viabilitat de l’energia que es podria extreure d’una explotació porcina a partir dels seus residus ramaders, mitjançant l’obtenció de biogàs a partir de la digestió anaeròbica dels ...
 • Generació d’energia elèctrica d’un gimnàs 

  Miró Torras, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-23)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb: DiR Claris
  Al llarg d'aquest treball s’ha desenvolupat un sistema que permet generar energia elèctrica a partir d'una font renovable com és l'energia cinètica generada per persones durant la seva pràctica d’spinning, una activitat ...
 • Generació d’operacions de sistema correctes a partir d’un diagrama de classes UML 

  Coroleu, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-01-23)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Com s’argumenta a [Oli07] no és possible desenvolupar un sistema d’informació sense haver definit, prèviament, el seu esquema conceptual. Per tant, considerem aquesta tasca com a essencial dins del procés de desenvolupament ...
 • Generació eficient d'interferogrames diferencials mitjantçant un DEM extrem 

  Monells Miralles, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-12-15)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte està emmarcat en el camp de la interferometria, una aplicació que permet tenir informació al llarg de l’eix d’observació d’una escena. La informació d’alçada s’extreu a partir del que s’anomena interferograma, ...
 • Generació elèctrica mitjançant gasificació de residus agrícoles a Goundi, República del Txad 

  Giral Guardia, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2013-06)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  La memòria descriu el procés social i tecnològic desenvolupat en el projecte d’electrificació rural amb gasificació de biomassa a Goundi, a la República del Txad, durant els nou últims mesos. Començant per una part ...
 • Generació espontània de vents en règim de convecció tèrmica 

  Prat Farran, Joana d'Arc (Universitat Politècnica de Catalunya, 1996-10-11)
  Tesi
  Accés obert
  En aquest treball s'estudia la convecció en una capa plana de fluid entre dues superfícies perfectament conductores sotmesa a un gradient advers de temperatura. Es considera el problema bidimensional amb periodicitat en ...
 • Generació i caracterització de supercapacitors obtinguts per electrodeposició de PEDOT i PNMPy, amb incorporació de partícules de MMT 

  Riba Orti, Natàlia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-13)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte té com a principal objectiu l’estudi d’un supercapacitor format de materials polimèrics. Aquests materials polimèrics són polímers conductors amb una alta electroactivitat, els qual són: poli(3,4-etiledioxitiofè), ...
 • Generació i control de camp magnètic en condicions de baix soroll i baixa freqüència 

  Baquero Roig, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07-03)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  [ANGLÈS] LISA and LISA Pathfinder missions demand that magnetic field meets low noise, low frequency conditions. Given Pathfinder's scientific requirments, this work wants to achieve a magnetic field with 1nt/sqrt(Hz) in ...
 • Generació i simplificació automàtica del model d'esdeveniments interns corresponent a un model conceptual deductiu 

  Farré Tost, Carles; Sancho Samsó, María Ribera (1994-12)
  Report de recerca
  Accés obert
  This report presents the implementation of a method able to generate and simplify the set of internal events rules corresponding to a deductive conceptual model. This implementation has been done using Quintus-Prolog Language.