Ara es mostren els items 3922-3941 de 92047

 • Accidentes laborales de tráfico y su prevención 

  Pedragosa Raduà, Josep Lluís; Xiqués Triquell, Jordi; Loewe Baranger, Sonia; Monzón Cid, Patrocinio; Jiménez Vizuete, Ruth (2012)
  Comunicació de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
  Las estadísticas de accidentalidad laboral son concluyentes al demostrarnos que el lugar de trabajo más accidentógeno es la vía pública, el equipo de trabajo más agresivo es el móvil (vehículo o máquina) y la máxima ...
 • Accidentes laborales viales 

  Corzo Suárez, Susana (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona / Universitat Pompeu Fabra, 2012-07)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El objetivo principal de este proyecto es dar a conocer la problemática de la aplicación del de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en la evaluación y prevención de los riesgos de los ...
 • Accidents laborals a Espanya: anàlisi de les diferències entre gèneres 

  Pablo Escribano, Àngela (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-17)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  L’objectiu d’aquest projecte és estudiar l’accidentalitat laboral des del punt de vista de gènere per tal d’observar si hi ha diferències significatives en els accidents en funció de si l’accidentat és un home o una ...
 • Els accidents laborals: nova proposta per la seva gestió integrada entre els agents socials implicats 

  Fuster López, Sergi; Baz Bernal, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  A principis del mes de juliol de 2011, i en el moment d’iniciar el nostre projecte final de Grau, ens motivà molt trobar un tema que fos d’interès al mercat actual, així com de satisfacció personal i cloenda d’un període ...
 • Accionaments elèctrics per avions solars 

  Pérez Martí, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-07)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte té com a objectiu principal l’estudi de diferents accionaments elèctrics per avions solars, amb la finalitat de facilitar el seu control i integrar-los dintre d’un entorn de proposta per construir. Introduïm ...
 • Accionamiento y control del posicionado de aperos agrícolas mediante actuadores oleohidráulicos 

  Rivas, José Ricardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-06-21)
  Tesi
  Accés obert
  La presente tesis doctoral trata sobre el accionamiento y control del posicionado de aperos agrícolas que configuran aspectos funcionales de máquinas tales como palas cargadoras frontales, máquinas cosechadoras de caña de ...
 • Accionamiento y diseño del aparato mecatrónico de control de un sistema de regulación de posición de un asiento de automóvil 

  Alcaide Hernández, Olallo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-11)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
 • Accionamientos de reluctancia autoconmutados con control de par para dirección asistida eléctrica 

  Gomila González, Marcos; Sánchez López, José Antonio; Andrada Gascón, Pedro; Blanqué Molina, Balduino; Martínez Piera, Eusebio; Perat Benavides, Josep Ignasi; Torrent Burgués, Marcel (2016-05-01)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
  Nowadays, the power steering is a standard device in commercial vehicles. The electric power steering is becoming an alternative to the traditional hydraulic power steering. Right now, the electric drive commonly used in ...
 • Acciones de grupos borrosas 

  Boixader Ibáñez, Dionís; Recasens Ferrés, Jorge (2016)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  Este trabajo generaliza (fuzzifica) las acciones de un grupo sobre un conjunto para tratar situaciones donde hay imprecisión e incertidumbre. Las acciones borrosas pueden tratar la granularidad de un conjunto o incluso ...
 • Acciones para el diseño sísmico de estructuras 

  Aguiar Falconí, Roberto (Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE), 1998)
  Llibre
  Accés obert
  Diseñar una estructura cumpliendo las especificaciones técnicas no es suficiente para garantizar un comportamiento adecuado de la misma ante acciones sí­smicas. El análisis sísmico, no sirve, por más que se utilice un ...
 • Accions de cooperació per al control de la bartonelosi 

  Valle Mendoza, Luis Javier del (2007)
  Pòster (projecte CCD)
  Accés obert
 • Accions enfront la crisi i baixada de vendes d’un negoci de Fleca/Cafeteria 

  Civit Cardelús, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  La situació actual de crisi arriba a tots els àmbits i sectors industrials, i no dóna més opció a les empreses que reinventar-se, prendre noves acciones i adaptar-se al nou escenari i fer-ho de la manera més competitiva ...
 • Les accions musicals de Josep Maria Mestres Quadreny i Joan Brossa a Casa Gomis-Bertrand de la Ricarda (1963-1966) 

  Martin Nieva, Helena (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
 • Accions tipus sobre ponts de ferrocarril sota trens de càrrega diferents 

  Font Torra, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-07-03)
  Tesina
  Accés obert
  Els ponts de ferrocarril constitueixen uns elements de capital importància per a la xarxa ferroviària i, com a tals, requereixen un estricte tractament normatiu que condiciona en gran mesura el seu disseny. En aquest ...
 • Acció del vent sobre edificis complexes: dels assajos en túnels de vent a la creació de càrregues a aplicar a un model d'elements finits 

  Huguet Aguilera, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-11-26)
  Tesina
  Accés restringit per decisió de l'autor
  L’estudi de l’acció del vent sobre edificis complexes (estadis, torres de gran altura...) requereix sovint una precisió superior a l'obtinguda mitjançant l’aplicació directa de les normatives (Eurocodi 1-4) i avui dia ...
 • Acció del vent sobre una estructura. Anàlisi teòric i experimental 

  Trillas, Enric, 1940- (Universitat Politècnica de Catalunya, 1998-02-06)
  Tesi
  Accés obert
  Aquest treball s'estructura a partir d'una sèrie de reflexions que es contextualitza a partir de la voluntat de sistematitzar l'estudi de l'acció del vent sobre un edifici o una estructura. Després de diferents períodes ...
 • Acció dels extrets d'escorça suprarenal sobre les rates mascles immadures 

  Homenes i Ranquini, Joan (ESAB, 1937)
  Article
  Accés obert
 • Acció enzimàtica sobre l'elastina d'un cuir curtit al crom 

  Solé Ferrer, Maria Mercè (Universitat Politècnica de Catalunya, 2001-07)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  L'estudi tècnic va començar amb un seguiment de l'activitat enzimàtica damunt d'un substrat artificial, pols d'elastina. El curs de la reacció va ser seguit per mitjà d'assaig espectrofotomètric. A partir dels resultats ...
 • Acció mobilitzadora per a la renovació de la metodologia docent en el primer curs dels nous graus a l'ETSETB 

  Bragós Bardia, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2011-02-02)
  Comunicació de congrés / Text en actes de congrés
  Accés obert
 • Acción de los agente secuestrantes en el blanqueo de las lanas que contienen hierro. 

  Cegarra Sánchez, José; Gacén Guillén, Joaquín; Maillo Garrido, Josefina (Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial, 1977-07)
  Article
  Accés obert
  Se estudia dar influencia ejercida por tres tipos de agentes secuestrantes de diferente constitución química en el blanqueo de tres lanas que difieren en su contenido de hierro. Los resultados del blanqueo en ausencia de ...