Ara es mostren els items 32053-32072 de 84327

 • Estudi de la composició de les mostres de teixit dels enterraments de la fossa de la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor de Barcelona 

  Carrera Gallissà, Enric (Museu d'Història de Barcelona: Institut de Cultura: Ajuntament de Barcelona, 2014-07-01)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
 • Estudi de la composició química de la planta conocephalum conicum de la Conca del Mediterrani 

  Hidalgo Martín, Belén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest projecte es descriu l’estudi realitzat per a la determinació dels compostos presents en l’hepàtica Conocephalum conicum i la quantificació d’aquests, fent servir una anàlisi de cromatografia de gasos acoblada amb ...
 • Estudi de la comunitat de males herbes en un cultiu de blat i un de gira-sol en el camp experimental d’agropolis (esab-upc) Viladecans (Baix Llobregat) 

  Martrat Sanchez, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest és un treball on mitjançant l’observació, pretén identificar la comunitat de males herbes presents en un cultiu de blat i un de gira-sol. Les parcel·les es troben situades al camp experimental d’Agròpolis (ESAB-UPC), ...
 • Estudi de la connectivitat cerebral durant la vigília prolongada 

  Marta, Alcalá; Alonso López, Joan Francesc; Giménez, Sandra; Romero Lafuente, Sergio; Mañanas Villanueva, Miguel Ángel (EUETIB, 2014-12-01)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  En aquest estudi s’avaluen els efectes de la privació de son sobre el senyals electroencefalogràfics de voluntaris sans mitjançant la transferència d’entropia (TE), una tècnica no paramètrica que permet detectar dependències ...
 • Estudi de la contaminació per COVs a dintre una fàbrica de canonades de PRFV 

  Pla Guinart, Alexandre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-11)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Una de les tècniques emprades per la fabricació de canonades de PRFV, polièster reforçat amb fibra de vidre, és la de motlle obert. Existeixen diferents variants i matisos, però aquesta tècnica es caracteritza per utilitzar ...
 • Estudi de la corrosió d'Inconel® 600 en sulfat de sodi fos a 899ºC. 

  Benages Vilau, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya / Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona, 2009-03)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  L'aliatge Inconel® 600 esta dissenyada específicament per resistir ambients corrosius a altes temperatures. El sulfat de sodi fos es un possible candidat per actuat com a material per l’emmagatzemament d'energia per calor ...
 • Estudi de la crioconcentració amb un equip NormN IM5 

  Graupera Marti, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-15)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  An essay of block freeze concentration has been realised with diverse salt and sugar (glucose, fructose and sucrose) solutions. This study has analysed the concentration of solutes retained in the ice, once the samples ...
 • Estudi de la cristal·lització dels nilons 8,9 i 12,9 

  ROTA CUNILL, RAMON (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  L'objectiu del Projecte Final de Carrera és l'estudi de la cristal·lització isotèrmica dels nilons 8,9 i 12,9 així com l'anàlisi dels canvis estructurals que sofreixen al modificar la temperatura. Per fer-ho, s'han emprat ...
 • Estudi de la deformació plàstica d'una estructura enfront un sisme 

  Delgado Moreso, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-29)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El acero es un material cuyas características son muy conocidas, de manera que es fácil predecir una respuesta por parte de éste frente a la aplicación de una carga determinada. No obstante, ...
 • Estudi de la degradació de contaminants emergents mitjançant Processos Avançats d'Oxidació (PAOS) 

  Sánchez Núñez, Carmen Isabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En aquest projecte s’ha estudiat la degradació del paracetamol, contaminant habitual present en aigües residuals, i la mineralització dels seus derivats, mitjançant mètodes d’oxidació avançada (POA), Fenton, Foto-feton ...
 • Estudi de la degradació de contaminants emergents mitjançant reaccions de Fenton i Fotofenton 

  López Navarro, Sheila; Campoy Rivera, Anabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest projecte pretén contribuir a la millora de la qualitat de l’aigua contaminada amb contaminants emergents. En el PFC-1 s’estudien contaminants variats, com ara Tetraciclina, antibiotic d'ampli espectre produït pel ...
 • Estudi de la degradació de paracetamol mitjançant el procés foto-Fenton 2 

  Ortega Álvarez, Esther (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-09)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest treball pretén col·laborar en la cerca de solucions de millora de la qualitat de l’aigua que ha estat contaminada amb productes farmacèutics. Aquests productes pertanyen al grup conegut com contaminants emergents, ...
 • Estudi de la degradació del Poli(carbonat de propilè) 

  Ojeda Boix, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-05)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En el mon actual, amb la dependència dels combustibles fòssils i a l'hora amb el seu imminent esgotament, cal indagar en la producció de polímers amb fonts alternatives de carboni. A demés, si una de les fonts és la ...
 • Estudi de la demanda competencial dels recents titulats que absorveix el sector TIC a Catalunya 

  Llorens García, Ariadna; Llinàs Audet, Francisco Javier (2008)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  L’objectiu d’aquest treball és definir quines poden ser les competències professionals transversals, que els enginyers tècnics i superiors recent titulats, han d’assolir per tal de desenvolupar la seva activitat laboral ...
 • Estudi de la demanda energètica del Club Esportiu Mediterrani i viabilitat d'implementació d'energies renovables 

  Martínez Barrabeig, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest Projecte realitza una auditoria energètica de les actuals instal·lacions del Club Esportiu Mediterrani (Barcelona) per tal de conèixer el seu estat actual i valorar la viabilitat d’implementació de millores energètiques, ...
 • Estudi de la desnitrificació biològica per a aigües de consum 

  Padilla Mollfulleda, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  L’aigua és un element essencial en la vida dels éssers vius i dia a dia la disponibilitat d’aigua apte per al consum humà resulta més complicada. Aquest projecte es centra en un contaminant en particular de les aigües: ...
 • Estudi de la detecció del Xenó en les explosions nuclears subterrànies 

  Sansaloni Florit, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2009-12)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  El 9 d’octubre del 2006 Corea del Nord dugué a terme una prova nuclear. Les estacions de vigilància del CTBTO (Comprensive Nuclear Test Ban Treaty Organization) van detectar aquesta explosió mitjançant la xarxa de ...
 • Estudi de la diagonalitzabilitat d’una matriu 3x3 depenent d’un paràmetre 

  Sáez i Moreno, Germán; Breitman Mansilla, Mónica Celia (Departament de Matemàtica Aplicada IV, 2010-05-10)
  Audiovisual
  Accés obert
  Aquest exercici resolt fa l’estudi de quan una matriu tres per tres depenent d’un paràmetre real és diagonalitzable en funció dels valors del paràmetre
 • Estudi de la dinàmica de la platja de Badalona i/o agents admosfèrics 

  Abad Argemí, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-10)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
 • Estudi de la dinàmica poblacional de Digitaria sanguinalis i de l'efecte del fong Ustilago syntherismae 

  Gallart González-Palacio, Montserrat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-09-14)
  Tesi
  Accés obert
  Conèixer la dinàmica poblacional d'espècies arvenses és una informació bàsica per al disseny d'estratègies de control de males herbes eficaces i sostenibles des d'un punt de vista ambiental. La forcadella (Digitaria ...