Ara es mostren els items 29549-29568 de 96618

 • Disseny d'una unitat d'injecció portàtil per termoplàstics 

  Torres Escribano, Clementino (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  L’objectiu del present projecte és el disseny d’una unitat d’injecció portàtil per termoplàstics per ser adaptada a una altra màquina i poder així fabricar peces de més d’un component. Es limita al disseny mecànic i ...
 • Disseny d'una xarxa d'accés FTTH 

  Dorca Moreno, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Des de l’Ajuntament de Centelles es proposa dotar d’una infraestructura i un desplegament de fibra òptica que permeti la creació d’una xarxa d’accés FTTH (Fiber to the Home) per a una zona determinada del municipi. Aquesta ...
 • Disseny d'una xarxa d'àrea local per entorn hospitalari 

  Gonzalvo Puiggené, Eulàlia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Actualment, les tecnologies i els sistemes de comunicació estan en elevat creixement en quant a innovacions i noves tendències. Per això, s'ha de tenir en consideració diversos factors dins del gran ventall de possibilitats ...
 • Disseny d'una xarxa de bombament d'aigua per reg del pantà de la Llosa del Cavall 

  Besora Solé, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-07-15)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
 • Disseny d'una xarxa de comunicacions per a la connexió de centres educatius mitjançant tecnologia VoIP 

  Garres González, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-02-01)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  120 months embargo
  Schools are immersed in a profound transformation both in the teaching-learning methodologies and resource management and on new ways of establishing relations with the entire educational community. Schools cannot ignore ...
 • Disseny d'una xarxa de sensors acústics i ambientals pel projecte SIAC 

  Cardona Fernández, Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-04-18)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest projecte s'han estudiat les capacitats de la plataforma Arduino pel que fa a processat i comunicació de dades entre nodes. Això s'ha fet per poder dissenyar xarxes de sensor sense fils que siguin capaces d'adquirir ...
 • Disseny d'una xarxa de transport escolar a Sarrià - Sant Gervasi 

  Puig i Cantín, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte pretén desenvolupar una solució vial per a una zona com és la part alta del districte de Sarrià-Sant Gervasi, caracteritzada per un gran nombre d’escoles de volums d’alumnes molt importants. L’objectiu ...
 • Disseny d'una xarxa per a dispositius industrials en el campus de l'aeroport de Barajas amb equips Hirschmann 

  Tena Hernandez, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-12-10)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  When we think in a common airport, the first thing that comes in mind is the image of a airplane, but it's more than this what lies behind this infrastructure. Needs in the field of telecommunications requiring any airport ...
 • Disseny d'unes barres antibolcada per un Renault R5 

  Pallarols Pujol, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Disseny d’unes barres antibolcada o arc de seguretat per un Renault R5 es tracta d’un projecte on es realitza un Benchmark de tots els arcs de seguretat existents el mercat amb la finalitat de fer-ne un de propi que compleixi ...
 • Disseny d'unes cambres frigorífiques per la conservació de pomes i peres 

  Bernat Masó, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-03-07)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
 • Disseny d'uns auriculars per a processament de so 

  Cuquet Palau, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-05)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Es dissenyen uns auriculars que permetin aïllar els sorolls exteriors i que es podran comercialitzar per aconseguir un benefici econòmic. El projecte es composa d'un primer apartat on s'estudia el mercat i les necessitats ...
 • Disseny d'un algorisme per a l'assignació de paquets de viatge 

  Rua Herrera, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-02-15)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  The project has been developed in a company that offers destination surprise travels. Travellers have a possible destinations list, but they do not know where they are travelling to until two days before the departure ...
 • Disseny d'utillatges manuals pel muntatge de tubs de combustible i fre Renault 

  Fajardo Toribio, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  La industria de l’automòbil està experimentant un creixement continu, sent un sector en el que la recerca, innovació, competitivitat i exigència per la qualitat i la millora de processos estan a l’ordre del dia. És per ...
 • Disseny de 2 pràctiques d’Energia Solar Tèrmica 

  Bermúdez Morata, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  L’esgotament progressiu dels recursos energètics fòssils i el impacte ambiental que provoquen ha fet augmentar considerablement el nombre d’instal·lacions que aprofiten les energies renovables. Des de l’entrada en vigor ...
 • El disseny de Barcelona al món 

  Roig, Isabel (2013-03-21)
  Audiovisual
  Accés obert
  L'experiència d'Isabel Roig en estratègia, en identitat visual, publicitat, comunicació corporativa i desenvolupament de nous productes ha estat determinant per que en l'etapa actual, el BCD hagi assumit una destacada ...
 • Disseny de bioreactor pilot per a l'obtenció de poli-èpsilon-lisina 

  Antequera Martínez, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Les cada vegada més dificultats que presenta l’ús de derivats del petroli, tant a nivell ambiental com de consum de recursos, obliga a la societat tecnològica a buscar alternatives netes i sostenibles. Per aquesta via ...
 • Disseny de capçal per a màquina eina de tancament de tubs per rotació 

  Santamaria Hernàndez, Francesc Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-04)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El projecte que es presenta a continuació té per objectiu el disseny d’un nou capçal per a màquina eina de tancament de tubs per rotació. El capçal d’una màquina eina de tancament de tubs per rotació és la part de la ...
 • Disseny de concessions d'autopistes madures "brownfields" després de vèncer el termini de concessió: el cas d'Abertis 

  Busquets Casals, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-14)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  El sistema de concessions, com és el cas de les autopistes de peatge, ha estat una solució molt utilitzada que ha permès a l’Administració augmentar els seus recursos i traslladar gran part del risc associat a les ...
 • Disseny de controladors avançats aplicats a la maqueta del pèndol invertit 

  Colomera Castellano, Alfredo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El propòsit d'aquest projecte és conèixer i aplicar les possibilitats que dóna el software Matlab en l'aplicació de mètodes de control d'espai-estats i lògica difusa. Aquests coneixements s'aplicaran sobre una maqueta ...
 • Disseny de dos circuits opto-electrònics desplaçadors de la longitud d'ona per xarxes d'accés per fibra òptica (FTTH) 

  Solé Sánchez, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-11-21)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  120 months embargo
  [ANGLÈS] In this work it is presented the design and simulation of two different opto-electronic circuits to perform a wavelength shifting at optical network units (ONU) of Fiber To The Home (FTTH) networks. This significantly ...