Ara es mostren els items 28296-28315 de 91891

 • Disseny d’una estructura amb la petjada de carboni mínima 

  Anglarill Rubio, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-22)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El projecte consta en el disseny d’una nau industrial amb unes dimensions determinades la qual es vol que tingui la petjada de carboni mínima, es a dir, que sigui la més, neta, ecològicament parlant. Ens centrarem sobretot ...
 • Disseny d’una estructura de recol·lecció de dades d’un robot ABB140 

  Güell Brocal, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Amb el present treball s’exposa el desenvolupament i implementació d’un sistema de monitorització de les dades manipulades per la controladora S4 del robot IRB140 del laboratori de robòtica i CIM de l’edifici TR11 de ...
 • Disseny d’una etapa de guany per un Amplificador de Baix Soroll (LNA) amb tecnologia MMIC en banda Ku per aplicacions d’espai 

  Tantiñà Espuña, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-02-17)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  Mier Comunicaciones
  Aquest PFC consisteix en el disseny i validació d'un amplificador monolític integrat de microones (MMIC) en banda ku per aplicacions d'espai.
 • Disseny d’una etiqueta RFID per superfícies metàl·liques 

  Pons Pons, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-12-12)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Darrerament l’ús de la tecnologia RFID està creixent considerablement i cada cop són més els camps on s’aplica. La indústria, la medicina o els transports són alguns exemples de sectors que utilitzen aquesta tecnologia ...
 • Disseny d’una font commutada amb correcció del factor de potència 

  Guardiola Escrihuela, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-10)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  A continuació es detallen els objectius concrets del present treball. -Explicar breument els antecedents històrics de la font commutada i el concepte de correcció del factor de potència. Intentar comprendre perquè a ...
 • Disseny d’una galga nuclear per determinar el gruix d’una mostra per retrodispersió de partícules beta 

  Aymerich Soler, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  L’objectiu d’aquest projecte és dissenyar una galga nuclear capaç de determinar el gruix de pintura epoxi d’una mostra usant el mètode de retrodispersió de partícules beta. En el disseny de la galga s’ha escollit la font ...
 • Disseny d’una instal·lació de climatització, elèctrica i de control per a cabines experimentals d’olors 

  López Agustí, Héctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-05)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En aquest projecte es proposa el disseny d’una instal·lació de climatització amb el seu control i la seva pròpia instal·lació elèctrica per a un conjunt de cabines experimentals. Aquestes cabines tenen la funció de servir ...
 • Disseny d’una instal·lació domòtica enfocada en l’estalvi energètic, comoditat i seguretat 

  Calpe Blanch, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-27)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En aquest projecte es pretén fer la instal·lació d’una vivenda domotitzada enfocada a l’estalvi energètic, el confort i la seguretat. Per aconseguir aquests objectius s’han fet les instal·lacions bàsiques d’una vivenda ...
 • Disseny d’una instal·lació d’assecat instantani 

  Mañe Santaliestra, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte sorgeix de la necessitat de desenvolupar un nou model d’assecador del tipus instantani en una empresa especialitzada en instal·lacions d’aquesta mena. La principal diferència respecte dels models habituals, ...
 • Disseny d’una joguina voladora 

  Martínez Molina, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En aquest projecte es desenvolupa el disseny d’una joguina voladora, amb la dificultat afegida que se la vol dotar d’aparença humana. Un cop superades algunes fases de disseny de producte, es realitza un estudi aerodinàmic ...
 • Disseny d’una lluminària modular 

  Zapater Martí, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-10)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El projecte té com a objectiu el disseny d’una lluminària modular amb tecnologia led que permet, amb diversos accessoris, utilitzar part, es realitza un estudi de mercat per a escoll lluminària, així com una descripció ...
 • Disseny d’una màquina de cafè expresso 

  Farrerons Vidal, Óscar; Debon, Daniel (2017-01-31)
  Report de recerca
  Accés obert
  Aquest projecte consta en el disseny i fabricació d’una màquina de cafè professional. Es parteix d’un model anterior el qual s’actualitza i millora. L’objectiu és redissenyar l’exterior i implementar electrònica ...
 • Disseny d’una màquina de control per visió amb computador basada en eines de codi obert 

  García Guzmán, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-11)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  L'objectiu d'aquest projecte és el disseny d'una màquina de control de qualitat basada en tecnologies de codi obert, per provar així la capacitat d’aquestes en un entorn industrial. La màquina està pensada per ser integrada ...
 • Disseny d’una màquina de roscar espigues per a motors eixugaparabrises 

  Vilaseca Canal, Edgard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-09-05)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Disseny d’una màquina de roscar peces de xapa a alta velocitat 

  Gavilán Gómez, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-04)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En aquest projecte final de carrera s’ha realitzat el disseny d’una roscadora de peces de xapa a alta velocitat. L'ús d’aquesta roscadora permet una alta productivitat en la fabricació de peces de xapa per sectors com ...
 • Disseny d’una màquina dispensadora de pilotes de golf 

  Muñoz Carceller, Virgili (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-03)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El projecte consisteix en el disseny d’una màquina dispensadora de pilotes de golf. La demanda d’aquest tipus de màquines és petita i per tant, l’oferta que les empreses relacionades amb l’àmbit del golf han generat també ...
 • Disseny d’una màquina d’enrotllar fil d’acer per a fabricar molles 

  Madurell Piñol, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En el present projecte de final de carrera es pretén dissenyar un mecanisme capaç de fabricar molles de tracció a partir de fil d’acer. El dimensionament dels diferents elements que composen la màquina han estat optimitzats ...
 • Disseny d’una màquina frigorífica amb l’aplicació d’un ejector 

  Bruguera Pallarès, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-04)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En el present projecte es pretén dissenyar una màquina frigorífica d’innovació tecnològica, que mitjançant l’aplicació d’un ejector venturi, millori l’eficiència en relació a una màquina frigorífica convencional. Es ...
 • Disseny d’una metodologia docent basada en la creació de vídeos docents de baix cost per al desenvolupament de competències transversals a la UPC 

  Amante García, Beatriz (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació, 2011-02-02)
  Comunicació de congrés / Text en actes de congrés
  Accés obert
 • Disseny d’una metodologia específica per la utilització dels continguts de l’ambit de les MMT en les assignatures del nou pla d’estudis a l’ETSEIB 

  Gascón Herrero, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Amb aquest projecte es pretén plantejar una nova metodologia docent, adaptada al nou Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) per les assignatures Enginyeria i Màquines Tèrmiques (EiMT) i Ampliació de Motors Tèrmics ...