Now showing items 26163-26182 of 69873

 • ESTADÍSTICA 

  Unknown author (Iniciativa Digital Politècnica. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxiu, 2011-06-21T11:27:39Z)
  Course
  Open Access
 • L'estadística a secundària i batxillerat. Síntesi de suport. 

  Andreu Ramírez, Néstor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-27)
  Master thesis
  Open Access
  Català: Aquest treball consisteix en una web la finalitat principal de la qual és servir com a suport a l'explicació de/la professor/a (projectada en una pantalla o pissarra electrònica), i la secundària és servir de ...
 • L'estadística als estudis de mercat 

  Olivella Bladé, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-11)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Es veuen els passos a seguir per tal de realitzar un estudi de mercat. S'expliquen els diferents tipus d'estudi que es poden realitzar segons els objectius del client: estudis de concepte i tests de producte, estudis base, ...
 • Estadística aplicada per a enginyeria 

  Ras Sabido, Antoni (Edicions UPC, 1993)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Aquest llibre d'estadística s'orienta cap a la part aplicada d'aquesta matèria. Tracta dels temes següents: anàlisi exploratòria de dades, probabilitat i inferència, control estadístic de qualitat i regressió lineal. ...
 • Estadística de la rotura de circona dopada con itria sometida a degradación hidrotérmica 

  García Marro, Fernando; Mestra Rodríguez, Álvaro Miguel; Anglada Gomila, Marcos Juan (2010)
  Conference report
  Open Access
  En este trabajo se ha estudiado la influencia de la degradación hidrotérmica en la resistencia a flexión de circona tetragonal estabilizada con 3% molar de itria. El material se ha evaluado tanto en estado original como ...
 • Estadística en acción: qué es y para qué sirve la estadística a través de casos prácticos basados en proyectos final de carrera 

  Grima Cintas, Pedro (2008)
  Book
  Open Access
  Descripció de setze casos tractats en projectes de final de carrera que donen una visió general de les possibilitats d’aplicació de l’estadística.
 • La estadística en las casas de apuestas: modelos y simulaciones en el caso del fútbol 

  Prats Quintana, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En l'àmbit de les apostes, una simple quota és el resultat de complexos procediments amb l'objectiu d'afinar al màxim en la predicció d'un esdeveniment esportiu i obtenir-hi un benefici. Tot i que les cases d'apostes ...
 • ESTADÍSTICA I AJUST D'OBSERVACIONS 

  Unknown author (Iniciativa Digital Politècnica. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxiu, 2011-06-21T10:20:28Z)
  Course
  Open Access
 • L'estadística i els nous mitjans de càlcul 

  Lebart, Ludovic (2014-01-30)
  Other
  Open Access
  Aquesta exposició vol presentar breument el ventall d'eines disponibles, la terminologia utilitzada i, en general, el marc metodològic de l'estadística exploratoria i de l'analisi de dades, el paradigma de la disciplina. En ...
 • Estadística multivariable 

  Polo Miranda, Carlos (Edicions UPC, 2005)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Este libro ha sido elaborado y editado para los estudios de segundo ciclo de Ingeniería de Organización Industrial, que se imparten en la ETSEIT de la UPC. La estadística multivariable permite el análisis y la interpretación ...
 • Estadística multivariable 

  Polo Miranda, Carlos (Edicions UPC, 2002)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Este libro ha sido elaborado y editado para los estudios de segundo ciclo de Ingeniería de Organización Industrial, que se imparten en la ETSEIT de la UPC. La estadística multivariable permite el análisis y la interpretación ...
 • Estadística Oficial. Diversitat i complementarietat de les fonts estadístiques 

  Costa, Àlex (Institut d'Estadística de Catalunya, 2000)
  Article
  Open Access
  Se presenta la diversidad de las fuentes generales de estadística oficial, poniendo de relieve la importancia de censos, encuestas, aprovechamiento de registros administrativos y estimaciones contables. Se justifica esta ...
 • Estadística per a enginyers informàtics 

  González, José A. (Edicions UPC, 2008)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  En enginyeria informàtica, hi ha molts fenòmens que no són deterministes, és a dir, que estan subjectes a error aleatori, com ara el temps de resposta d'un ordinador en sistemes complexos. Per poder modelar aquests fenòmens ...
 • Estadística pràctica per a alumnes de 4t d’ESO 

  Camprodon Masnou, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-28)
  Master thesis
  Open Access
  Malgrat que l’estadística està en un dels millors moments respecte l’ensenyament universitari, no es pot dir el mateix en el cas de l’ESO; a la gran majoria d’Instituts els alumnes acaben l’ensenyament obligatori havent ...
 • Estadística y probabilidades : teoría y práctica 

  Perelló, Miguel Ángel (Edicions UPC, 2002)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Cálculo de probabilidades. Variables aleatorias. Modelos de probabilidad. Muestreo y estimación. Contraste de hipótesis.
 • Estadística, fiabilitat i veritat 

  Costa, Àlex (Institut d'estadística de Catalunya, 1996)
  Article
  Open Access
  En la sección de Estadística Oficial de este número de Qüestiió se presentan tres trabajos agrupados bajo un título genérico: "Estadística y fiabilidad". Resulta destacable que si bien es cierto que en los tres casos es ...
 • Estadística, societat i veritat 

  Cuadras, C.M. (Carlos Maria) (Institut d'Estadística de Catalunya, 2002)
  Article
  Open Access
  Se hace una exposición general de la incidencia de la estadística en la sociedad, desde una perspectiva histórica y actual. Los métodos y resultados de la estadística representan una forma actual e imprescindible del ...
 • Estadística, vida quotidiana i sentit comú 

  Alsina, Claudi (2013-11-25)
  Audiovisual
  Open Access
  L’Estadística és la ciència de les dades. En aquesta xerrada veurem amb exemples com coses d’Estadística molt elementals ens poden ajudar en moltes accions de la nostra vida quotidiana. Nombres i bones dosis de sentit comú ...
 • Estadísticas eBuzoneo 

  Real Hinarejos, Francisco Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-21)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
  Memoria del PFC Estadísticas eBuzoneo