Now showing items 23748-23767 of 77877

 • Disseny d'un sistema punt a punt via radioenllaç en entorns rurals orientat a aplicacions en telemedicina 

  Garcia Poy, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Disseny d'un sistema radar per la detecció de petroli al mar 

  Palau Tomàs, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-04-21)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Disseny d'un sistema robòtic d'escaneig, marcat i polit de superfícies en un entorn industrial 

  Pàmias Prohias, Maurici (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’objectiu del projecte és el desenvolupament d’un sistema autònom d'escaneig, polit i marcat de superfícies, dins el marc del procés industrial de l'acabat en la fabricació de peces de grans dimensions. Per al desenvolupament ...
 • Disseny d'un sistema silvopastoral a la Ferme École 

  Garcia i Puig, Elisabet (2011)
  Poster (CCD project)
  Open Access
 • Disseny d'un software per l'extracció de mesures amb analitzador d'espectres 

  Flores Rosconi, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-07-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
 • Disseny d'un suport de càmera d'acció 

  Grané Anglarill, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  A una empresa de venda, distribució i fabricació de càmeres d'acció i suports per aquestes observa que encara queda molt mercat en el tema de suports per a càmeres d'acció i vol desenvolupar un suport nou que englobi part ...
 • Disseny d'un tanc d'escalfament per inducció per a materials no ferromagnètics 

  Duran i Reus, Francesc Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  La inducci o electromagn etica va ser descoberta el 1831 per Michael Faraday. Des de llavors, aquest fen omen ha estat investigat i estudiat en un ampli ventall d'aplicacions, com ara motors el ectrics, transformadors el ...
 • Disseny d'un taxi urbà elèctric 

  Ramells i Rubio, Josep; Trias Miquel, Francesc Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2000-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
  Es tracta de dissenyar un vehicle de servei públic que s'adeqüi a les necessitats actuals d'aquest tipus de transport. El motiu d'aquest projecte és trobar una solució que ajudi a resoldre els problemes de trànsit al centre ...
 • Disseny d'un test de severitat per a components de bombes d'injecció 

  Domeyó Fauró, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Les noves lleis referents al respecte del medi ambient afecten plenament al món de l’automoció. En quan a emissions, lleis com la nova EURO 5 obliguen a que els futurs vehicles emetin la meitat d’emissions que els que ...
 • Disseny d'un túnel de vent per aplicacions en arquitectura 

  Ayats Lopez, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07-18)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Actualment a Catalunya existeixen pocs túnels de vent operatius que puguin ser emprats amb regularitat. Tanmateix, cap d’ells és adient per l’anàlisi de les càrregues aerodinàmiques sobre un edifici en una escala adient ...
 • Disseny d'un vehicle tipus CM per a la copa d'Espanya de muntanya 

  Bayarri Mauri, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte es basa en el disseny i estudi d’un xassís tubular per a vehicles tipus CM, així com la seva estructura de seguretat i la geometria de les suspensions. De manera secundària, es realitza un estudi dels frens, ...
 • Disseny d'un veler de fusta de 19' 

  Carbonés Turró, Esteve (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Disseny d'un vial per connectar Llívia amb França 

  Cabot De Pomes, Beatriz; Ruiz Condez, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  L’objectiu principal del projecte es la projecció d’un traçat d’una obra lineal. El projecte es localitza dintre del municipi de Llívia, a la comarca de la Cerdanya. La situació del tram treballat es una antiga carretera ...
 • Disseny d'un Voltejador per a la Indústria de l'Automòbil 

  Pagà Homedes, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Disseny d'un xassís de motocicleta 

  Daviu Folguera, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte té com objectiu el primer disseny, la geometria bàsica i l'anàlisis per elements finits d'un xassís de motocicleta de competició amb un sistema de suspensió alternatiu Hossack. Tant el disseny com l'estudi ...
 • Disseny d'una activitat internivell en l'àrea de geometria d'ESO 

  Anaut Ezquer, Mónica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-26)
  Master thesis
  Open Access
  L’experiència diària a l’aula mostra que, per més que els corrents pedagògics actuals defensen la diversificació de les metodologies didàctiques i el foment de la interacció entre alumnes, l’ensenyament en general i el ...
 • Disseny d'una aeronau no tripulada per al desenvolupament i assaig de sistemes d'abord 

  Coma Company, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En aquest projecte es porta a terme el disseny preliminar d'una aeronau no tripulada destinada al desenvolupament i assaig de sistemes d'abord (Unmanned Air Systems UAS). Els requeriments operacionals han estat proposats ...
 • Disseny d'una aixeta automàtica domèstica 

  Boya Roca, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2000-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
  En el present projecte es desenvoluparà una aixeta automàtica vàlida per a l'ús domèstic. És evident que en una casa hi ha diversos tipus d’aixetes que s’utilitzen en diferents espais i per a funcions també diferents. ...
 • Disseny d'una aplicació mòbil per al control de viàtics 

  Martín Torrens, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest document recull les eines, la metodologia i el desenvolupament d’un sistema per a introduir les despeses dels comercials en un software administratiu, mitjançant una aplicació nativa en Android i partint del ...
 • Disseny d'una aplicació per gestionar l'accés simultani a laboratoris remots 

  Gallardo Casals, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access