Now showing items 21682-21701 of 69873

 • Disseny i construcció d'un sistema volador no tripulat (UAV) 

  Rebull Mestres, Jordi; Pérez Talamino, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest Projecte Final de Grau s'ha realitzat conjuntament entre dues persones degut a la seva envergadura, i s'ha dividit en dues memòries complementàries. El projecte consisteix en el disseny, construcció i programació ...
 • Disseny i construcció d'un violí controlador MIDI 

  Friedhoff i Calvo, Artur Emili (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-05)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Els controladors MIDI en forma de violí disponibles comercialment avui dia basen el seu funcionament en l’anàlisi freqüencial de les vibracions de les seves cordes, amb el principal inconvenient que el temps de resposta ...
 • Disseny i construcció d'una antena planar per a la banda de UHF 

  Riera i Roura, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06-29)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte ha consistit en el disseny, implementació, ajustament i mesura de tres prototips d’antenes planars logoperiòdiques per a la banda alta de UHF adaptades a la impedància d’entrada d’un receptor de televisió ...
 • Disseny i construcció d'una bodega a la zona del penedès 

  Jové Mateu, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte, es realitzen diversos treballs d’enginyeria, amb el que s’aconsegueix el disseny, dimensionament, i construcció d’una bodega a la zona del Penedès, en concret al terme municipal de Vilobí del ...
 • Disseny i construcció de bobines de mida arbitrària de camp magnètic conformable 

  Sánchez Moragues, Miguel Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En aquest projecte es desenvolupen metodes per conformar un camp magnètic dins l'interior de bobines de mida arbitrària. Aplicació a la mesura de la concentració de provetes de formigó refoçades amb fibres d'acer.
 • Disseny i construcció de noves configuracions de sistemes d'aiguamolls construïts de flux subsuperficial horitzontal per depurar aigües 

  Lesan Grau, Gemma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-05)
  Minor thesis
  Open Access
  L’objectiu principal d’aquest estudi és determinar la millora de l’eficiència de depuració en aiguamolls construïts de flux subsuperficial horitzontals, segons les diferents maneres d’operar, després de passar per diferents ...
 • Disseny i construcció del sistema de direcció d’un Formula Student 

  Mañé Ramírez, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L’objecte d’aquest treball és el disseny, anàlisi i posteriorment construcció del sistema de direcció d’un monoplaça de Formula Student. El context en el qual s’emmarca és el CAT08e en la vuitena temporada de l’ETSEIB ...
 • Disseny i construcció d’ un instrument de percussió. Treball interdisciplinari científico-tecnològic a les aules 

  Soler Cid, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-06)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Aquest TFM busca la introducció del treball interdisciplinari dins el camp de la tecnologia i la ciència a partir del disseny i la realització d'un instrument de percussió que emplaci a l'alumnat a una acció completa. Dels ...
 • Disseny i construcció d’estructures a escala reduïda per a la docència 

  Diego Cortés, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-05)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte consisteix en el disseny d’un conjunt d’estructures a escala reduïda per a l’estudi del seu comportament dinàmic, en els casos de sol·licitació harmònica i impulsional, així com en l’especificació de la ...
 • Disseny i construcció d’un aqüífer a escala pilot per l’estudi de les variacions de temperatura en el subsòl d’un sistema de refrigeració hidrogeotèrmic 

  Ortiz Becerra, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-05)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte tracta del disseny i la construcció d’un aqüífer a escala pilot sobre el que es plasmarà l’activitat d’un sistema de refrigeració geotèrmic per realitzar estudis de viabilitat. Un cop construït l’aqüífer es ...
 • Disseny i construcció d’un banc d’assaig de desgast de coixinets lineals de plàstic 

  Sanjuán Mercadal, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’objectiu del projecte que es presenta a continuació és dissenyar i construir un banc d’assaig que permeti obtenir dades relatives al desgast a què estan sotmesos els coixinets lineals de plàstic, que guien el carro de ...
 • Disseny i construcció d’un banc hidràulic de proves per a bombes volumètriques 

  Lopez Anguita, Francisco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte consisteix en el disseny i muntatge d’un banc de proves hidràulic per a bombes volumètriques, destinat a la realització de pràctiques docents. Es podrà veure i analitzar el funcionament d’una bomba volumètrica, ...
 • Disseny i construcció d’un emulador de panells fotovoltaics basat en un convertidor d’alta freqüència 

  Martín Segura, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Als darrers anys l’industria fotovoltaica ha experimentat un gran creixement més enllà de les primeres aplicacions aeroespacials degut en gran mesura a l’augment del preu del petroli, la disminució del preu dels panells, ...
 • Disseny i construcció d’un equip de captura de dades, control i identificació RFID i biomètrica per IP 

  Martín Fuster, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El projecte consisteix en la realització d'un dispositiu de xarxa d'alta robustesa i tolerància tèrmica i vibratòria, que recollirà d'un lector de proximitat Mifare una identificació d'usuari i enviarà una trama ...
 • Disseny i construcció d’un estany solar amb gradient salí 

  Arcal Cunillera, Jordina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte s’estudia el comportament d’un estany solar amb gradient salí tant a nivell teòric com pràctic. Com a anàlisi previ es fa un estat de l’art de la tecnologia, tenint en compte les diferents experiències ...
 • Disseny i construcció d’un odonat mecànic 

  Mingorance Galan, Ruben (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
 • Disseny i construcció d’un prototipus d’ondulador trifàsic de 1,5 kW amb correcció del factor de potència 

  Juncosa Miró, Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-04)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En els darrers anys l’evolució de l’electrònica de potència i de control ha permès que la indústria adquireixi un grau d’automatització molt important. La tendència actual és que el motor elèctric, l’element principal ...
 • Disseny i construcció d’un sistema de plataformes per anivellar les suspensions d’un vehicle Formula Student 

  Roig Bauzà, Rafel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Els objectius principals del present projecte són el disseny i fabricació d’un sistema de plataformes, lleuger i econòmicament assequible pel pressupost de l’equip Racing ETSEIB, per poder col·locar un vehicle Formula ...
 • Disseny i Construcció d’un solar tracker 

  Turmo Planuch, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte es dissenya, es construeix i s'estudia la viabilitat d’un seguidor solar. Un seguidor solar consisteix en una placa solar que es manté sempre encarada al Sol, encara que aquest vagi canviant la seva ...
 • Disseny i construcció d’un solar tracker 

  Ramis Estalrich, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En els darrers anys l’energia solar ha anat guanyant pes dintre del conjunt de totes les energies renovables. El repte, doncs, implica estendre la tecnologia abaratint els costos actuals per situar l’energia solar en un ...