Ara es mostren els items 21682-21701 de 97618

 • Control en modo deslizante para un convertidor reductor multifase en entrelazado con ecualización de corriente 

  Ramos Lara, Rafael Ramón; Biel Solé, Domingo; Fossas Colet, Enric (2011)
  Comunicació de congrés
  Accés obert
  La presente comunicación aplica la técnica de control en modo de deslizamiento para la obtención de robustez frente a variaciones de la tensión de entrada, de la carga y de la tensión de referencia en un convertidor ...
 • Control en tiempo real de depósitos de retención como alternativa de rehabilitación a la cuenca de la riera Roja de Sant Boi de Llobregat 

  Alcarria Escribano, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2004)
  Tesina
  Accés obert
 • Control estadístic de l'ús del CAR 

  Vilaseca Dachs, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  A la documentació que s’adjunta seguidament hi ha exposada la metodologia, les eines, els llenguatges i el desenvolupament que s’han utilitzat per implementar les estadístiques del Cloud Active Reception (CAR). CAR és un ...
 • Control estructural de fonamentacions profundes mitjançant assaigs d'integritat i de càrrega 

  Rios i Osia, Jofre (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2008-05)
  Tesina
  Accés obert
  Recull d'informació dels dos tipus d'assaigs més utilitzats actualment per l'estudi d'integritat estructural de pilons: l'assaig sònic i ultrasònic. S'han descrit diferents parts que composen aquests dos tipus d'assaigs, ...
 • Control físicament realista d'un robot bíped virtual 

  Vergés Vilarrubia, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-17)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte té la intenció de dissenyar i implementar un programa que permeti a l'usuari realitzar animacions a partir punts intermitjos d'un moviment i calcular-ne el moviment complet.
 • Control flexible para la operación de inversores trifásicos en modo de tensión o corriente en microrredes eléctricas 

  Jiménez Checa, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-02-02)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El trabajo consiste en simular el comportamiento de una pequeña microrred eléctrica cuando ésta trabaja conectada a la red eléctrica y cuando lo hace en modo aislado. La microrred eléctrica, que está formada por dos ...
 • Control for power conditioner based PEM fuel cell and back-up power system with supercapacitor 

  Trujillo Caballero, Juan Carlos; Gomis Bellmunt, Oriol; Montesinos Miracle, Daniel; Sumper, Andreas; Sudrià Andreu, Antoni; Junyent Ferré, Adrià (IEEE Press. Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011)
  Text en actes de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
  This paper presents a new control strategy to operate a Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) 1,2 kW and supercapacitor (SC) through a hybrid converter proposed. The Fuel Cell (FC) has a slow dynamic device by its ...
 • Control gestual de vehicle aeri no tripulat 

  Catllà Garcia, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El control gestual ha creat una nova era tecnològica en els últims anys. En aquest treball es fa un recorregut sobre l’evolució de les interfícies d'entrada dels computadors fins l'actualitat i, es presenta un breu resum ...
 • Control GPI-repetitivo de corriente en inversores en entornos con impedancia de red incierta. 

  Ramos Fuentes, Germán Andrés; Cortés Romero, John Alexander; Costa Castelló, Ramon (2012)
  Comunicació de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
  Cada vez existen más dispositivos que inyectan o consumen energía en la red de distribución. El intercambio de energía debe realizarse buscando un factor de potencia uno en el punto de conexión. Alcanzar este comportamiento ...
 • Control gráfico de formas y superficies de transición 

  Crespo Cabillo, Isabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-03-04)
  Tesi
  Accés obert
  El treball parteix de la idea que l'arquitectura és essencialment geomètrica i vol demostrar que el coneixement de la geometria és imprescindible per a arribar a fer una obra d'arquitectura.<br/>S'estudien uns 30 exemples ...
 • Control higrotérmico en los edificios 

  Folguera Caveda, Eduardo ([Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona], 1977)
  Llibre
  Accés obert
 • Control i diagnòstic del vis sense fi 

  Mayol Planes, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El projecte està dedicat a entendre el control d’un eix lineal mitjançant les eines i la programació d’automatismes a partir del material Rockwell Automation. Es tindrà en compte l’abast d’una aplicació d’un accionament ...
 • Control i gestió del procés d'elaboració de cervesa artenana 

  Curià Trullols, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-21)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • CONTROL I GUIATGE (AERONÀUTICA) 

  Autor desconegut (Iniciativa Digital Politècnica. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxiu, 2011-06-22T08:57:32Z)
  Curs
  Accés obert
 • Control i monitorització d'una peixera 

  Torres Farràs, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte descriu i mostra un sistema que monitoritza i controla una peixera. Des de fa anys que tenia ganes de fer aquest projecte i el treball final de grau ha sigut l'excusa per poder-lo dur a terme sense haver ...
 • Control i monitorització de l'energia en una planta solar fotovoltaica 

  Garcés Orteu, Míriam (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-02)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
 • Control i monitorització de panells solars 

  Granados Tubio, Angel; Garcia Farrés, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Gràcies a la tecnologia i al camp de l'electrònica el món de les energies renovables està patint un gran canvi de cara a la seva present i futura expansió en el mercat de l'energia. Un canvi necessari per invertir una ...
 • Control i monitorització sense fils d'un habitatge 

  Bergadà Bofill, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte consisteix en el disseny i el prototipat d’un sistema de control i monitorització sense fils d’un habitatge mitjançant el protocol ZigBee amb l’objectiu de formar una xarxa modular per a reduir el cost i ...
 • Control i operació de parcs eòlics marins connectats amb VSC-HVDC 

  Caña Baró, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest treball presenta l’anàlisi, la modelització, el control i la simulació d’un parc eòlic marí connectat amb un enllaç HVDC (High Voltage Direct Current). Els convertidors estudiats i emprats són els VSC (Voltage Source ...
 • Control i simulació d'un reactor catalític de membrana 

  Lopez Solà, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-30)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Using some experimental data available we will have to do a model so that we can build a simulator of the reactor. After that, we will have to design a controller.