Ara es mostren els items 20051-20070 de 84411

 • Current trends in free software research 

  Navarro Bosch, Ramon; Vila Marta, Sebastià (2009-02)
  Report de recerca
  Accés obert
  This report analyzes how scientific research is studying free software. We find which research is being done on free software by looking into scientific journals and conferences publications. The data thus obtained is ...
 • Current Trends of Topology Discovery in OpenFlow-based Software Defined Networks 

  Ochoa Aday, Leonardo; Cervelló Pastor, Cristina; Fernández Fernández, Adriana (2015-09)
  Report de recerca
  Accés obert
  The explosion of Internet services such as video on demand, big data, server virtualization and cloud services is among the trends driving the networking industry to change traditional network architectures to more flexible ...
 • Current-balancing technique for interleaved voltage source inverters with magnetically coupled legs connected in parallel 

  Capellá Frau, Gabriel José; Pou Félix, Josep; Ceballos Recio, Salvador; Zaragoza Bertomeu, Jordi; Agelidis, Vassilios (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2015-03-01)
  Article
  Accés obert
  Connecting legs in parallel in a voltage source inverter is a way to increase the output current and, thus, its rated power. The connection can be made using either coupled or uncoupled inductors, and achieving an even ...
 • Current-induced concentration polarization of interfaces between non-ideally perm-selective ion-exchange media and electrolyte solutions 

  Yaroshchuk, Andriy (2012-04-01)
  Article
  Accés restringit per política de l'editorial
  In non-ideally perm-selective ion-exchange media and/or nano-porous/nano-channel systems, ion transport numbers depend on the salt concentration. Under conditions of current-induced polarization, this concentration changes ...
 • Current-Mode One-Cycle Control Applied to Linear-Assisted DC/DC Converters 

  Martínez García, Herminio; Grau Saldes, Antoni; Bolea Monte, Yolanda; Martínez González, Rubén (IEEE Press. Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  This article shows the proposal of an current-mode one-cycle control for linear-assisted DC/DC converters. Linearassisted DC/DC converters are structures that allow to take advantages of the two classic alternatives in the ...
 • Current-mode one-cycle control applied to linear–assisted DC/DC converters 

  Martínez García, Herminio; Grau Saldes, Antoni; Bolea Monte, Yolanda (2012)
  Text en actes de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
  This article shows the proposal of a current-mode one-cycle control for linear-assisted DC/DC converters. Linear-assisted DC/DC converters are structures that allow to take advantages of the two classic alternatives in ...
 • Current-mode one-cycle control applied to linear–assisted DC/DC converters 

  Martínez García, Herminio; Grau Saldes, Antoni; Bolea Monte, Yolanda; Gámiz Caro, Juan (2011)
  Comunicació de congrés
  Accés obert
  This article shows the proposal of an current-mode one-cycle control for linear-assisted DC/DC converters. Linear-assisted DC/DC converters are structures that allow to take advantages of the two classic alternatives in ...
 • Current-Steering Switching Policy for a SIDO Linear-Assisted Hysteretic DC/DC Converter 

  Martínez García, Herminio; Silva-Martínez, José; Alarcón Cot, Eduardo José; Poveda López, Alberto (Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 2010)
  Comunicació de congrés
  Accés obert
  This paper proposes the use of linear-assisted switching power converters in the context of single-inductor dual-output (SIDO) applications. By combining a DC/DC ripplecontrolled switching power converter with the respective ...
 • Current/historical: An efficient bitemporal storage structure for data warehousing 

  Martín Escofet, Carme; Montero, O; Surroca, C (2005-11)
  Report de recerca
  Accés obert
  A Data Warehouse is defined as a time variant set of non-volatile data. This can be easily related to temporal database concepts (i.e. a database supporting Valid Time and Transaction Time is known as a bitemporal database). ...
 • Currents' physical components (CPC) concept in wind farm harmonic current studies 

  Sainz Sapera, Luis; Cunill Solà, Jordi (2011)
  Comunicació de congrés
  Accés obert
  Very little information about actual wind farm harmonic measurements is available in the literature. This paper analyzes the harmonic measurements of an 18 MW wind farm with the CPC concept to determine if they are ...
 • Current–mode one-cycle control applied to linear-assisted DC/DC converters 

  Martínez García, Herminio; Grau Saldes, Antoni; Bolea Monte, Yolanda (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2012)
  Comunicació de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
  This article shows the proposal of a current-mode one-cycle control for linear-assisted DC/DC converters. Linear-assisted DC/DC converters are structures that allow to take advantages of the two classic alternatives in the ...
 • Current–Mode One-Cycle control applied to linear–assisted DC/DC converters 

  Martínez García, Herminio; Grau Saldes, Antoni; Bolea Monte, Yolanda; Gámiz Caro, Juan (2011)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  This article shows the proposal of an current-mode one-cycle control for linear-assisted DC/DC converters. Linear-assisted DC/DC converters are structures that allow to take advantages of the two classic alternatives in ...
 • El currículo de la educación superior para el desarrollo humano y social 

  Taylor, Peter (Mundiprensa, 2008)
  Article
  Accés obert
  Este artículo examina aspectos relacionados con el desarrollo, la impartición y la evaluación de los currículos de educación superior que tienen como objetivo facilitar el aprendizaje en el contexto del desarrollo humano ...
 • Currículum centrat en la pràctica i coneixement de la tecnologia present a les aules, per a alumnes d’aula oberta 

  Del Arco Cristià, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-25)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  El projecte consisteix en el plantejament, justificació i desenvolupament d’una idea: la possibilitat de realitzar una adaptació curricular de l’assignatura de Tecnologia, per als alumnes de l’Aula Oberta, que comporti ...
 • El currículum de les matemàtiques a l’ESO. Aprenent amb les equacions i el suport wiris 

  Mató Pujol, Susana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-26)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Al llarg de tot el curs, en totes les matèries realitzades en el Màster, ens han mostrat eines i recomanat diferents recursos per poder planificar i avaluar processos d’ensenyament–aprenentatge, així com, adquirir estratègies ...
 • Curs "Dirección estratégica de universidades para el desarrollo sostenible" 

  Bruno, Aina (2006)
  Pòster (projecte CCD)
  Accés obert
 • Curs 0 d'informàtica a la ESO 

  Morena, Francesco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-29)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  La idea neix d'una necessitat del centre del practicum d'uniformitzar els coneixements bàsics d’informàtica que l’alumnat ha de tenir per seguir profitosament l'ESO (i encara més dins de l’àmbit de l’Educat 1x1). Considerada ...
 • Curs bàsic d'àlgebra 

  Gou Cano, Òscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest projecte neix com a resposta de la necessitat als alumnes que acaben d’entrar a la universitat, i no tenen el nivell mínim necessari d’àlgebra per tal de superar algunes de les matèries amb les que es trobaran ...
 • Curs d'elements finits amb aplicacions 

  Masdemont Soler, Josep (Edicions UPC, 2002)
  Llibre
  Accés restringit a la comunitat UPC
  El llibre Curs d'elements finits amb aplicacions conté les eines i les bases d'un curs introductori d'elements finits, amb algunes ampliacions i referències de conceptes més avançats. La presentació, feta a partir dels ...