Now showing items 17373-17392 of 77862

 • Control i gestió del procés d'elaboració de cervesa artenana 

  Curià Trullols, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-21)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - confidentiality agreement
 • CONTROL I GUIATGE (AERONÀUTICA) 

  Unknown author (Iniciativa Digital Politècnica. Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxiu, 2011-06-22T08:57:32Z)
  Course
  Open Access
 • Control i monitorització de panells solars 

  Granados Tubio, Angel; Garcia Farrés, Andreu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Gràcies a la tecnologia i al camp de l'electrònica el món de les energies renovables està patint un gran canvi de cara a la seva present i futura expansió en el mercat de l'energia. Un canvi necessari per invertir una ...
 • Control i monitorització sense fils d'un habitatge 

  Bergadà Bofill, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte consisteix en el disseny i el prototipat d’un sistema de control i monitorització sense fils d’un habitatge mitjançant el protocol ZigBee amb l’objectiu de formar una xarxa modular per a reduir el cost i ...
 • Control i operació de parcs eòlics marins connectats amb VSC-HVDC 

  Caña Baró, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball presenta l’anàlisi, la modelització, el control i la simulació d’un parc eòlic marí connectat amb un enllaç HVDC (High Voltage Direct Current). Els convertidors estudiats i emprats són els VSC (Voltage Source ...
 • Control i simulació d'un reactor catalític de membrana 

  Lopez Solà, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-30)
  Bachelor thesis
  12 months embargo
  Using some experimental data available we will have to do a model so that we can build a simulator of the reactor. After that, we will have to design a controller.
 • Control i simulació en entorn Labview 

  Peycasat Arisa, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El treball de final de carrera que es presenta a continuació consisteix en realitzar una simulació de la temperatura del conducte d’un aire condicionat d’un vagó de tren i a més a més es dissenya un programa per a poder ...
 • Control i supervisió d'un hivernacle 

  Grueso Gratacós, Josep; Arribas Garés, Sebastián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte consisteix en el disseny i construcció d’un sistema de control domòtic d’un hivernacle capaç de controlar un seguit de variables i respondre en conseqüència a ells. El sistema també permet enviar dades a ...
 • Control inalàmbric d'un robot mòbil mitjançant Iphone 

  Bitlloch Font, Pol; Mancera Gutiérrez, Mario (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Control individual y coordinado de multiples sistemas mecánicos 

  Martínez Díaz, Sonia (2007-12-19)
  Audiovisual
  Open Access
  La aplicación del control automático de sistemas es muy diversa y plantea numerosos retos. Los problemas van desde los aparentemente sencillos, como qué hacer para que un coche pueda aparcarse solo, hasta los mas complicados, ...
 • Control inteligente de un sistema I/O mediante la programación del controlador M32/87 de Renesas. Vía de peaje 

  Martínez Corrales, Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-14)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El proyecto se basa en la implementación de un sistema de control utilizando el kit del microprocesador M32C87 de Renesas. Renesas Technology Corporation es una empresa fabricante de semiconductores con sede central en ...
 • Control jeràrquic aplicat a la gestió energètica d'una microxarxa elèctrica 

  Martí Alcaire, Ferran; Martínez Porras, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-07-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Control Lineal y No Lineal de un Levitador Magnético. Estudio Comparativo 

  Milena Moreno, Juan Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En el ámbito de la investigación existen gran variedad de trabajos relacionados con el control de levitadores magnéticos, algunos de estos trabajos comprueban sus resultados únicamente mediante simulación y otros utilizan ...
 • "Control low strength materials (CLSM)" a sustainable product for our urban environment 

  López Arias, Jessica Paola (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07-16)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Control method for wireless inductive energy transfer systems with relatively large air gap 

  Van Der Pijl, Frank F. A; Bauer, Pavol T.; Castilla Fernández, Miguel (IEEE Press. Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013)
  Article
  Restricted access - publisher's policy
  Recent improvements in semiconductor technology make efficient switching possible at higher frequencies, which benefits the application of wireless inductive energy transfer. However, a higher frequency does not alter ...
 • Control methods for low voltage ride-through compliance in grid-connected NPC converter based wind power systems using predictive control 

  Alepuz Menéndez, Salvador; Busquets Monge, Sergio; Bordonau Farrerons, José; Cortés, Patricio; Kouro, Samir (2009-09)
  Conference lecture
  Open Access
  In presence of grid voltage dips, Low Voltage Ride-Through (LVRT) requirements demand the wind power plant to remain connected to the grid, helping the network to keep voltage and frequency stable. Neutral-Point-Clamped (NPC) ...
 • Control millorat i de baix cost d'un motor Brushless mitjançant un processador digital de senyal (DSP) 

  Ferrater Simón , Maria Misericòrdia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Control moderno de una autoclave 

  Laszewicki Rubin, Eyal (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte tracta del disseny elèctric, pneumàtic i del control d'una màquina destinada a l'ús de la indústria farmacèutica. Per a poder realitzar el disseny de les parts anteriorment esmentades es crea un plec ...
 • Control no lineal de convertidores conmutados CC/CC: Análisis de prestaciones y verificación experimental 

  Arteaga Orozco, Maria Isabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-01-25)
  Doctoral thesis
  Open Access
 • Control node identification in nonlinear seismic analysis of masonry arch bridges 

  Leprotti, Linda; Pelà, Luca; Aprile, Alessandra; Benedetti, Andrea (International Masonry Society, 2010)
  Conference report
  Restricted access - publisher's policy
  The structural analysis of masonry arch bridges involves several crucial issues related to the seismic safety assessment, since the application of both static and dynamic nonlinear analyses is not trivial. The reliability ...