Ara es mostren els items 12678-12697 de 96667

 • Avaluació energètica d'edificis : l'experiència de la UPC, una metodologia d'anàlisi 

  Bosch González, Montserrat; Ruiz Martorell, Galdric; López Plazas, Fabián; Rodríguez Cantalapiedra, Inma (Edicions UPC, 2006)
  Llibre
  Accés restringit als usuaris de la UB, UAB, UPC, UPF, UdG, UdL, URV, UOC, BC, UVic, UJI, URL, UIC
  El llibre recull la metodologia d'anàlisi utilitzada per avaluar energèticament els edificis de la UPC. Aquesta metodologia va ser utilitzada en la realització dels projectes finals de carrera dels estudiants d'Arquitectura ...
 • Avaluació energètica d'edificis de la UPC com eina d'educació en sostenibilitat 

  Bosch González, Montserrat; Rodríguez Cantalapiedra, Inma (Centre per a la Sostenibilitat, 2007-07-12)
  Text en actes de congrés / Comunicació de congrés
  Accés obert
  A partir de maig de 2003, per iniciativa del Vicerectorat adjunt d’Edificacions de la UPC, el Centre Interdisciplinari de Tecnologia, Innovació i Educació per a la Sostenibilitat (CITIES) treballa en l’elaboració i la ...
 • Avaluació energètica d'un edifici existent mitjançant OpenStudio, propostes de millora amb valoració econòmica 

  Rodríguez Làzaro, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte presenta com a finalitat l’avaluació energètica integral d’un edifici existent de varis usos mitjançant OpenStudio i calculat amb Energy+. Es tracta d’un edifici antic situat al centre del barri del ...
 • Avaluació energètica de dos escoles per la fundació Ascamm, en col·laboració amb el projecte europeu ZEMedS 

  Solernou Fàbregas, Borja; Ramis Mackay, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Ascamm
  El present treball de fi de grau s’ha realitzat gràcies a un conveni de la UPC amb la fundació privada Ascamm i forma part d’un projecte europeu de la IEE (Inteligent Energy Europe) anomenat ZEMedS (Zero Emissions ...
 • Avaluació energètica de l'escola El Solell 

  Pallarés Gorgues, Marcel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-22)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte consisteix en l’avaluació energètica de l’escola C.E.I.P. El Solell de la Palma de Cervelló. Això significa que l’edifici serà sotmès a un estudi de les seves característiques arquitectòniques, constructives, ...
 • Avaluació energètica de l'Hospital St. Juan de Deu de Martorell 

  Berges Romani, Marc Adriano (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-03-02)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  L'objectiu del treball és aconseguir definir el conjunt de l'edifici (envolupant, instal•lacions i gestió) de tal manera que es puguin posar de manifest els vicis i disconformitats presents i que la solució d'aquests ...
 • Avaluació energètica de residus industrials biodegradables a Catalunya 

  Vilamajó Llobera, Clara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-02)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  La digestió anaeròbia és un dels processos més adequats per a la gestió dels residus orgànics, l’aprofitament energètic d’aquests residus i la conservació i/o millora del valor fertilitzant dels productes tractats. A més ...
 • Avaluació energètica de residus industrials biodegradables a Catalunya 

  Vilamajó Llobera, Clara; Flotats Ripoll, Xavier (Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació, 2011-12)
  Article
  Accés obert
  El procés de digestió anaeròbia és una peça clau per a la gestió sostenible de residus orgànics. Contribueix a la producció d’energia renovable, a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i a la reducció de ...
 • Avaluació energètica de subproductes i residus orgànics biodegradables a Gàmbia 

  Carmona Maurici, Julia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-29)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Organic matter can be decomposed through anaerobic digestion and generate a gas rich in methane: biogas. This process is one of the most suitable for the management and use of organic waste and energy conservation or the ...
 • Avaluació energètica dels sistemes operatiusLinux 

  Gomez Trallero, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-23)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En aquest projecte farem una valoració sobre el consum energètic dels sistemes operatius basats en Linux. Per aconseguir-ho farem jocs de proves per valorar els diferents comportaments del sistema opertiu i poder així veure ...
 • Avaluació energètica en diferents sistemes de producció i distribució d'energia per a la producció de calor i ACS en sectors residencial i terciari 

  Bonell Ruiz, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  L’objectiu final d’aquest projecte ha de ser el de fixar els criteris objectius per poder triar el sistema de producció i distribució més eficient des d’un punt de vista de l’energia, sense aprofundir en criteris econòmics. ...
 • Avaluació energètica i proposta d'actuació del centre geriàtric " Residencia Sant Miquel" a Viladecavalls " 

  Villa López, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02-18)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El present projecte final de grau és l’avaluació energètica del centre geriàtric “RESIDÈNCIA SANT MIQUEL” de Viladecavalls i proposa una sèrie d’actuacions per tal de millorar l’eficiència energètica de l’edifici. L’objectiu ...
 • Avaluació energètica i propostes d’actuació d’un conjunt de cinc edificis públics a la Palma de Cervelló (Baix Llobregat) 

  Rosell Mulinari, Mariona; Porto Sánchez, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Avaluació energètica de cinc edificis públics situats a la Palma de Cervelló. Els cinc edificis que s'han estudiat han estat: l'ajuntament, la biblioteca municipal, la llar d'infants El Patufet, el centre d'atenció primària ...
 • Avaluació energètica, IES Barcelona Congrès 

  Gómez Bravo, Miriam (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-29)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El present projecte final de grau es tracta de l’avaluació energètica del IES Barcelona- Congrés. És un centre públic que es troba a la ciutat de Barcelona i està destinat a l’ensenyament. Aquest edifici està construït ...
 • Avaluació ergonòmica ambiental al final d’una línia d’envasat 

  Moreno Rodríguez, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona / Universitat Pompeu Fabra, 2014-06)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Els elements i factors que intervenen en els processos productius de la indústria de l’alimentació (cambres de refrigeració, maquinària, organització del treball, etc.), sovint comporten que les persones que hi treballen ...
 • Avaluació experimental d'un protocol d'encaminament multicamí basat en AODV 

  Gonzálvez Lober, Rubén; Sánchez Colomé, Albert; Villagrasa Batalla, Alexandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-07-11)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Actualment les xarxes inalàmbriques, i en especial les xarxes ad-hoc (MANET), són un punt important d’investigació per part dels científics degut al gran ventall de camps a on poden ser aplicades. Encara que les MANETs suposin ...
 • Avaluació experimental de la millora de l’aprenentatge en estadística 

  Muñoz, Pilar; González, José Antonio; Cobo Valeri, Erik; Jover, Luis (ICE, 2007-06-28)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  Background: e-status is a web-based tool able to generate different statistical exercices and to provide immediate feed-back to students´ answers. Although the use of Information and Communication Technologies (ICTs) is ...
 • Avaluació experimental de la millora de producció energètica en sistemes fotovoltaics reconfigurables connectats a xarxa 

  Gómez Artigas, Lucas (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El present treball pretén demostrar de manera experimental que existeix una millora de l’eficiència energètica utilitzant sistemes fotovoltaics reconfigurables connectats a xarxa. Per fer-ho, s’estudia en que consisteix ...
 • Avaluació i anàlisis d'una instal·lació a l'IESFFG per l'aplicació d'energies renovables i la conscienciació energètica 

  Fernández Gutiérrez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
 • Avaluació i certificació energètica de l'edifici Vèrtex 

  Vidal Valiente, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-18)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El propòsit d’aquest projecte és la realització de l’avaluació i certificació d’eficiència energètica del edifici Vèrtex. Aquest és un edifici d’ús principalment administratiu pertanyent a la UPC, situat dins del conjunt ...