Now showing items 12101-12120 of 72473

 • Càlcul d'una instal·lació solar fotovoltaica connectada a la xarxa de baixa tensió (BT) 

  Tutusaus Ramon, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En el present projecte, anomenat “Càlcul d’una instal·lació solar fotovoltaica connectada a la xarxa de Baixa Tensió (BT)”, es pretén dissenyar i calcular una horta de 100 kWn per poder vendre l’energia produïda a la ...
 • Càlcul d'una variable 

  Leseduarte Milán, María Carme; Llongueras Arola, Maria Dolors; Magaña Nieto, Antonio (Edicions UPC, 2009)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Uns bons fonaments són la base per assolir els coneixements necessaris per esdevenir un bon professional. La col·lecció Temes Clau hi vol contribuir oferint uns materials de conceptes bàsics de les matèries inicials ...
 • Càlcul de l'estructura d'un edifici destinat a diferents usos 

  Comas Basso, Albert (Universitat Politècnica de CatalunyaTallinna Tehnikaülikool (Tallin University of Technology), 2009)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  The diploma of civil engineering studies aim is to design the reinforced bearing constructions for the bureau and office building. This edifice is situated in Viljandi. The safety, comfort and accordance with the standards ...
 • Càlcul de l'estructura d'una nau industrial a Polinyà 

  Fernández Albareda, Nora (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-03)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte té per objecte el disseny i càlcul de l’estructura d’una nau industrial ubicada al polígon industrial de Can Humet a Polinyà. En el disseny de la nau s’ha volgut projectar una nau amb el màxim possible ...
 • Càlcul de l'estructura d'una nau industrial amb instal·lacions elèctrica i pneumàtica dedicada al manteniment i reparació de vehicles 

  Pueyo Blazquez, Nicolas (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-03-21)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
 • Càlcul de la rendibilitat de les accions en el mercat borsari espanyol 

  Caviedes Zambrano, Gema Mª (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
 • Càlcul de la transmitància tèrmica d’una façana mitjançant un sistema electrònic 

  Valls Ribas, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Poder determinar el bescanvi energètic entre l’exterior i interior d’un edifici és un punt clau per a avaluar l’eficiència energètica del habitatge en qüestió. Com més gran sigui aquest bescanvi més necessaris seran els ...
 • Càlcul de les càrregues de treball d’una planta productora de taps de plàstic i aplicadors d’esponja I propostes per augmentar-ne la productivitat 

  Rodríguez Jurado, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El següent projecte té com a finalitat el càlcul de les càrregues de treball dels operaris de la planta de muntatge de l’empresa Menshen Iber per tal d’optimitzar-ne l’assignació, així com també la definició de nous ...
 • Càlcul de les taules hidrostàtiques i del Criteri d'Estabilitat segons ISO 12217-1 de l'embarcació "Lady" 

  Ferrer Mañas, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Càlcul de lloses posteses a l'edificació 

  Edo Monfort, José Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-05)
  Minor thesis
  Open Access
  L'objectiu serà el de familiaritzar-se amb tot l'estat de l'art i càlcul de lloses posteses i la seva aplicació a l'edificació actual. Per una altra part caldrà, a partir de totes les normatives vigents europees i americanes, ...
 • Càlcul de l’estructura d’una grua Super Post Panamax 

  Jarne Borràs, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Càlcul de l’estructura d’una nau industrial de l’empresa Toyota 

  Bisbal Bellobi, Nelson (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El següent projecte té per objectiu principal, dissenyar i calcular l’estructura metàl·lica d’una nau industrial de l’empresa TOYOTA. Com a objectiu secundari, es projecta una instal·lació solar fotovoltaica a la ...
 • Càlcul del blindatge d’un microtró de pista d’electrons de 12 MeV 

  Fuente Pérez, Cristina de la (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte que es presenta té com a principal objectiu el disseny del blindatge necessari d’un accelerador compacte d’electrons de 12 MeV de tipus Microtró de Pista (Race-Track Microtron en anglès, acrònim RTM) que està ...
 • Càlcul del cost de la indisciplina en entorns urbans 

  Morillo Carbonell, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-02)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  L’objectiu de l’estudi que es presenta en aquest document és doble ja que per una banda vol ser una eina descriptiva de les tipologies d’indisciplina d’estacionament existents fora plaça – aquelles que es cometen quan ...
 • Càlcul del pes ideal d'un patró de la classe Europa 

  Salamé Dominguez, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest treball consisteix en calcular el pes adequat d’un patró d’una embarcació de la classe europa, per un perfil d’una vela determinat. La raó de fer aquest treball és que he navegat molts anys amb aquest tipus de vaixell ...
 • Càlcul diferencial d'una i diverses variables : problemes resolts 

  Clotet Juan, Josep; Ferrer Llop, Josep; García Planas, María Isabel (Edicions UPC, 2000)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Aquest recull de problemes resolts de càlcul diferencial d'una i diverses variables és adreçat als estudiants de primer curs d'enginyeria de cicle llarg i, en particular, als de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers ...
 • Càlcul diferencial d'una variable : problemes resolts 

  Clotet Juan, Josep; Ferrer Llop, Josep; García Planas, María Isabel (Edicions UPC, 1994)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Aquest recull de problemes resolts de càlcul infinitesimal d'una variable va adreçat als estudiants de primer curs d'enginyeries de cicle llarg i, en particular, als de l'ETSEIB. Aquest text posa a l'abast dels estudiants ...
 • Càlcul diferencial de n variables : problemes resolts 

  Clotet Juan, Josep; Ferrer Llop, Josep; García Planas, María Isabel (Edicions UPC, 1996)
  Book
  Restricted access to the UPC academic community
  Aquest recull de problemes resolts de càlcul diferencial de n-variables és adreçat als estudiants de primer curs d'enginyeria de cicle llarg i, en particular, als de l'ETSEIB. Amb aquest objectiu, hem seleccionat els ...
 • Càlcul d’un tanc cilíndric d’emmagatzematge de gasoil 

  Montesinos Figueras, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte següent consta de la realització d’un tanc cilíndric vertical atmosfèric de 25000m³ d’emmagatzematge de gasoil, que tindrà com a funció l’emmagatzematge del producte una vegada ha sortit de planta. A continuació ...
 • Càlcul estructural d'un edifici d'oficines en zona sísmica 

  Castillo Esmel, Judit; Guasch Morera, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access