Ara es mostren els items 11276-11295 de 89225

 • Automatismos eléctricos programables 

  Boix Aragonès, Oriol; Saigi Grau, Miguel Ángel; Zabaleta Alaña, Fernando (Edicions UPC, 1995)
  Llibre
  Accés restringit a la comunitat UPC
  El presente texto ha sido pensado como una introducción a los automatismos eléctricos que tienen como base al autómata programable industrial (API). Empieza estudiando los sistemes automatizados a nivel general, continua ...
 • Automatització ascensor Schneider 

  Victoria Mendez, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06-11)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest projecte tracta sobre l’automatització d’un prototipus d’ascensor a escala de l’empresa Schneider. Durant la realització del projecte es veuran i s’estudiaran diferents parts o blocs relacionats amb l’ascensor. En ...
 • Automatització d'assaigs de immunitat d'EMC 

  Navarro Cases, Victor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-04-11)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  [ANGLÈS] The purpose of the project is the automation of the electromagnetic compatibility immunity tests, performed at GCEM-UPC. Taking advantage of this automation, tests will be adequate to the current normative and its ...
 • Automatització d'informes estadístics per a dades financeres 

  Esteve Tomillero, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-01-19)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
 • Automatització d'un banc de circulació de líquid 

  Domingo Martínez, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  Frape Behr Service
 • Automatització d'un forn de difusió i caracterització d'emissors de bor 

  Masmitjà Rusiñol, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-07-22)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  [ENGLISH] In this project has presented the work of doing the diffusion furnace automation and of doing the fabrication and characterization of boron emitters. A programming from scratch has been designed in order to be ...
 • Automatització d'un hotel amb EIB 

  Martín Barroso, Ivan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Actualment, els hotels han de disposar de mecanismes que permetin un control sobre els seus sistemes sense minimitzar la sensació de confort per els seus usuaris. És dintre d’aquest àmbit, on es pretén realitzar ...
 • Automatització d'un magatzem industrial connexionat amb producció 

  Raya Jordan, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest projecte és pretén automatitzar els processos de gestió d’estoc d’un magatzem de matèria primera. El projecte es divideix en dues parts. La primera part consisteix en el disseny i la programació del automatisme ...
 • Automatització d'un procés d'impregnació d'elèctrodes 

  Fernàndez Benítez, Genís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-10)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  La impregnació és una de les etapes que passen les barres de grafit al llarg del procés de producció dels elèctrodes. Aquesta té com a finalitat millorar les propietats físiques d'aquests i així millorar el seu rendiment ...
 • Automatització d'un procés de fabricació d'apòsits 

  Calvo Baron, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest treball de fi de grau té per objectiu el dimensionament de la instal·lació elèctrica d’una indústria de fabricació d’apòsits. El treball comença amb una presentació de l’objecte i abast del projecte, continua amb ...
 • Automatització d'un procés de tractament d'aigua 

  Vives Ballesta, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte consisteix en l’estudi, valoració i disseny de l’automatització i millora de la primera fase d’un procés de tractament i purificació d’aigües, on es reben diferents aigües d’entrada, que són tractades per ...
 • Automatització d'un procés de tractament de pells 

  Parareda Ordeig, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest projecte es dissenya una màquina per a dosificar colorants i productes químics per a poder preparar pastes per a l’estampació. El sistema permet dosificar diverses solucions des d’un únic mecanisme, cosa que ...
 • Automatització d'un procés industrial 

  Téllez Vila, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest projecte va néixer de la idea d’aclarir i aprofundir en l’automatització industrial. Primerament s’ha explicat la teoria que afectava i era més propera al projecte i s’ha procedit a la programació de l’autòmat per ...
 • Automatització d'un vehicle industrial AGV 

  Riera León, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest treball tracta de l’automatització d’un vehicle industrial, anomenat sovint dins la industrial AGV (automated guided vehicle). La tasca que es du a terme en aquest projecte és elaborar els esquemes elèctrics de la ...
 • Automatització d'una cadena de transport d'un magatzem industrial 

  Zamorano Ramírez, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El projecte final de carrera consisteix en la millora d'un sistema d'automatització obsolet del transport intern d'un magatzem industrial d'una gran empresa del sector mercantil. En aquesta millora s'han tingut en compte ...
 • Automatització d'una cèl·lula de fabricació flexible 

  Silos Sánchez, Àngel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Al món industrial es presenten, de forma sovint, petites instal·lacions industrials dedicades a la producció de peces mecàniques que ofereixen una fabricació de caràcter flexible. Molts cops es desitja disposar d’un control ...
 • Automatització d'una envasadora i millora de la seva productivitat: memòria descriptiva 

  Carrillo Fernández, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Amb aquest projecte, es pretén millorar l’automatització d’una màquina d’envasar amb sistema vertical, per augmentar la seva productivitat. Posteriorment es realitzarà un estudi per determinar les millores obtingudes. La ...
 • Automatització d'una estació depuradora d'aigües residuals 

  Manresa Potrony, Robert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El present projecte es basa en l’automatització d’una estació depuradora d’aigües residuals d’una fàbrica de productes químics. La solució adoptada es basa en el control distribuït de Siemens PCS7 i el bus de camp PROFIBUS. ...
 • Automatització d'una instal·lació agrària 

  Pruna Bassa, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte ens introdueix en el món agrari, explicant-nos les necessitats principals que tenen els cultius, els aspectes que es tenen en compte i també quins sistemes de control s‟utilitzen avui en dia, tipus de sensors ...
 • Automatització d'una línia d'envasat 

  Martínez Ambròs, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En el present projecte es dissenya un sistema per mesclar botelles de dos productes provinents de diferents línees de producció. Aquest fet es realitza amb la finalitat de poder empaquetar dos envasos amb diferent contingut ...