Ara es mostren els items 10556-10575 de 89158

 • Aspectos prácticos de la predicción instrumental de matices. 

  Lemin, D. R. (Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial, 1965-04)
  Article
  Accés obert
  La reproducción de matices es, y ha sido siempre, una importante parte del servicio que los fabricantes de colorantes ofrecen a las industrias de la tintura y la estampación. A título de ejemplo, ICI (División de Colorantes), ...
 • Aspectos químicos del blaqueo de la lana con peróxido de hidrógeno: Modificación química de la queratina. 

  Gacén Guillén, Joaquín (Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial, 1969-07)
  Article
  Accés obert
  En este artículo se consideran los aspectos químicos del blanqueo de la lana con peróxido de hidrógeno con especial atención a las modificaciones químicas que experimenta la proteína, para cuyo mejor entendimiento se da ...
 • Aspectos tecnológicos de túneles construidos con tuneladora y dovelas prefabricadas de hormigón 

  Pialarissi Cavalaro, Sergio Henrique (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-07-24)
  Tesi
  Accés obert
  El número de túneles construidos con tuneladora tipo TBM ha aumentado considerablemente en las últimas décadas en consecuencia de los avances tecnológicos observados en estas máquinas y en el propio proceso constructivo. ...
 • Aspects of the analysis of multivariative failure time data 

  Prentice, Ross L.; Kalbfleisch, J. D. (Institut d'Estadística de Catalunya, 2003)
  Article
  Accés obert
  Multivariate failure time data arise in various forms including recurrent event data when individuals are followed to observe the sequence of occurrences of a certain type of event; correlated failure time when an individual ...
 • Aspects of wind power plant collector network layout and control architecture 

  Altin, M.; Teodorescu, Remus; Bak-Jensen, Birgitte; Rodríguez Cortés, Pedro; Kjaer, P. C. (2010)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  Recent developments in wind turbine technology go towards the installation of larger Wind Power Plants (WPPs) both onshore and offshore. As wind power penetration level increases, power system operators are challenged ...
 • ASRX (Aftersales SEAT Retail Excellence). Reorientación estratégica del modelo posventa de SEAT España 

  Torrecilla Cirera, Marià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
 • Assaig d'implantació de Platanus x acerifolia al viver 3 pins de Parcs i Jardins de Barcelona 

  Martí Saludes, Aloma; Sánchez Ibáñez, Miguel Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-04)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  S’estudia la resposta de Platanus x acerifolia a 4 tipus de terres de plantació diferents (terra origen T1, terra tipus Amsterdam T2, terra vegetal T3 i terra origen millorada T4) i 3 tipus de millores (capa de grava al ...
 • Assaig de transmissió de paquets MPEG-2 TS des d'un servidor DVB-T amb control remot des del client 

  Romero Jotel, Roberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte consisteix en dissenyar i implementar una maqueta que permeti fer proves de difusió de serveis DVB-T per diferents tipus de xarxes, commutada o d’ample de banda compartit. Després de la introducció i ...
 • Assaig de varietats de tomaqueres exteriors tardanes 

  García Pérez, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-09-15)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El tomàquet és l'hortalissa més estesa en tot el món i la de major valor econòmic. La seva demanda augmenta contínuament i amb ella el seu cultiu, producció i comerç. L'augment anual de la producció en els últims anys ...
 • Assaig de varietats d´alfals a la comarca del Segrià 

  Caixa de Pensions. Obra Agrícola (Obra Agrícola de la Caixa de Pensions, 1982)
  Article
  Accés obert
 • Assaig de viticultura de muntanya 

  Carbó Solé, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El present treball de final de carrera vol recollir la meva opinió respecte un marc vitícola que, encara que tant antic com la pròpia viticultura, a dia d’avui torna a estar de moda: la viticultura de muntanya. Com esteu ...
 • Assaig d’engreix de vedells amb dos tipus d'ensitjats 

  Pujolriu Masoliver, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-11)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El ensayo de engorde de terneros con dos tipos de alimentación se ha llevado a cabo en la explotación Carrera d’en Bas, S.L. Esta finca está situada en el término municipal de la Vall d’en Bas y se dedica básicamente a la ...
 • Assaig, anàlisi i simulació de bastidors de perfils metàl·lics prims oberts conformats en fred 

  Noguera Vich, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-12)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El projecte s’emmarca dins una de les línies de recerca del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria, secció ETSEIB, dedicada a l’anàlisi i simulació del comportament a vinclament dels perfils ...
 • Assaigs estètics : poesies 

  Zanné, Jeroni, 1873-1934 (L'Avenç, 1905)
  Llibre
  Accés obert
 • Assainissement dans les pays en développement : analyse de la situation, des tendances et des projets 

  Vivó Carreño, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya / École Centrale Paris, 2009)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  De nos jours, l’absence d’accès à l’assainissement amélioré est une réalité quotidienne pour près de cinquante pour cent de la population du monde en développement, soit 2,5 milliards de personnes. L’accès insuffisant à ...
 • Assajos cristal·logràfics de complexos d'oligonucleòtids rics en adenina i timina amb fàrmacs, pèptids i HMGA1a(50-91) 

  Baquero González, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-11)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Gran part dels esforços realitzats en les últimes dècades dins el camp de la medicina corresponen a la investigació sobre les causes, la prevenció i el tractament del càncer. Les proteïnes HMGA (High Mobility Group A) s’han ...
 • Assajos sobre les mostres d’acer codis: 3922 (Report nº 111013-S01173) 

  Puigvert Cobos, Francesc; Bernat Masó, Ernest (2011-10)
  Report de recerca
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • ASSAM: enhancing autonomy through mobility 

  Barrué Subirana, Cristian; Cortés García, Claudio Ulises; Martínez Velasco, Antonio Benito; Millet, Sandra; Pla, Llluisa (2013)
  Comunicació de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
  El objetivo principal del proyecto ASSAM es contribuir al desarrollo de la próxima generación de herramientas de soporte a la movilidad inteligentes y semiautónomas para gente mayor y gente con discapacidades (física y/o ...
 • Assecador rotatiu tipus pas a través per a bugaderies industrials 

  Garcia Ferrera, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-11)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest document recull la descripció del procés de disseny d’un assecador de roba rotatiu tipus pas a través (“pass-through”), integrable a una línia automàtica de rentat de roba. Aquest projecte s’ha recolzat en l’experiència ...
 • Assecat de sòlids: 1. Presentació de la planta pilot 

  Fernández Herran, Noemí (2011-04)
  Audiovisual
  Accés obert