• Desenvolupament d'un site dinàmic utilitzant recurs XML i gestió de continguts 

  Vallcorba Griñán, Isaac (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  Museu Etnològic de Barcelona / Institut de Cultura de Barcelona
  En l’actualitat han sorgit noves necessitats pel que fa als llocs web: dinamisme de continguts, possibilitat de poder efectuar canvis en presentacions, noves plataformes i dispusitius on poder visualitzar-los, grans ...
 • Desenvolupament de la interoperabilitat entre l'eina propietària Recover i eines de software lliure 

  Puig Azoara, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-29)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Sogeti
  Aquest projecte mostra el treball realitzat per tal d'afegir dins l'eina Recover funcionalitats que permeten poder exportar la documentació i els casos de prova que genera l'eina a eines de software lliure, concretament, ...
 • Generador XML/EDI - Enviador Multiagent 

  Ortiz Figueroa, Guillermo Anton (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-30)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Sistema de integración con la AEAT (Agencia Española de Administración Tributaria) para el envío de Documentos Únicos Administrativos (DUAs) utilizando el servicio Web que provee la Agencia. Se reemplaza el componente ...