• Aplicació de patrons de requeriments a projectes de selecció de software 

    Yuste López, Raul (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-30)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    Català: L'aplicació PABRE-Man del grup de recerca GESSI és un repositori i gestor de patrons de requisits no funcionals. Emprats durant el procés inicial de disseny dels projectes software, els patrons de requisits serveixen ...
  • PABRE-Man: Management of a requirement patterns catalogue 

    Palomares Bonache, Cristina; Quer Bosor, Maria Carme; Franch Gutiérrez, Javier (2012)
    Text en actes de congrés
    Accés restringit per política de l'editorial
    Software requirement patterns have been proposed as an artifact for fostering requirements reuse. In this paper we present PABRE-Man, a software subsystem aimed at managing a catalogue of patterns ready to be applied in ...