• Un Joc d'Scrabble 

    Olivera Cano, Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-06)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert