• Contributions to Libration Orbit Mission Design using Hyperbolic Invariant Manifolds 

  Canalias Vila, Elisabet (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-07-24)
  Tesi
  Accés obert
  Aquesta tesi doctoral està emmarcada en el camp de l'astrodinàmica. Presenta solucions a problemes identificats en el disseny de missions que utilitzen òrbites entorn dels punts de libració, fent servir la teoria de sistemes ...
 • The epicycle model 

  Cubarsí Morera, Rafael (2013-06)
  Article
  Accés obert
  Las soluciones de las ecuaciones del movimiento para una part cula de masa puntual bajo un campo de fuerzas conservativo estan generalmente ligadas a un conjunto b asico de integrales del movimiento, que dependen del ...
 • The scattering map in the spatial Hill's problem 

  Delshams Valdés, Amadeu; Masdemont Soler, Josep; Roldán González, Pablo (2006-11)
  Article
  Accés obert
  We present a framework and methodology to compute the scattering map associated to heteroclinic trajectories in the spatial Hill's problem. The scattering map can be applied to design of zero-cost transfer trajectories in ...