Now showing items 1-16 of 16

 • A freshmen mentoring program at the Universitat Politècnica de València over the period 2000-2010 

  Barrachina, Xavier; Conejero, J. Alberto; García Félix, Eloína (School of Industrial and Aeronautic Engineering of Terrassa (ETSEIAT). Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 2011-04)
  Article
  Open Access
  Purpose: We quantify the dedication of mentors and mentees in a double-mentor program for freshmen. We also analyze the fulfillment of the expectations of all the participants and the utility of each mentor during the ...
 • Actividades de orientación y tutoría en el grado de Informática 

  León, Coromoto (Universidade de Santiago de Compostela. Escola Técnica Superior d'Enxeñaría, 2010-07-07)
  Conference lecture
  Open Access
  La finalidad básica de la tutoría universitaria es la de ayudar al alumnado a la integración y adaptación al entorno universitario, el acceso a la información, la transición profesional, etc. El Modelo de Orientación y ...
 • Como mejorar el aprendizaje de los grados en ingeniería desde la perspectiva de los estudiantes 

  Navarro Antúnez, Ramón; Molinero Albareda, Xavier (2011)
  Conference report
  Open Access
  La implantación de las nuevas titulaciones derivadas del Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto para las Escuelas de Ingeniería un considerable desafío, no tanto por su contenido o metodología docente, sino ...
 • De les tutories-coaching als estudis atractius... Eines per al foment dels estudis d'enginyeria 

  Salán Ballesteros, Maria Núria; García-Almiñana, Daniel; Mudarra López, Miguel; Griful Ponsati, Eulàlia (2008)
  Conference report
  Restricted access - publisher's policy
  En aquesta comunicació es presenta el pla de tutories de l’ETSEIAT (Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa) que ha servit per “acompanyar” l’estudiantat, especialment el de nou ingrés, ...
 • Estratègies i recursos per les hores de tutoria 

  Rodriguez Martí, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-26)
  Master thesis
  Open Access
  L’acció tutorial és un dels pilars bàsics de l’actual sistema educatiu. A l’hora setmanal de classe de Tutoria s’hi concentren molts aspectes de caire logístic, organitzatiu o administratiu qu ...
 • Help to new students of ICT Systems Engineering Degree at EPSEM-UPC: Mentoring 

  Gorchs Altarriba, Roser; Molinero Albareda, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació (ICE), 2014)
  Article
  Open Access
  New students at the Manresa School of Engineering (EPSEM, Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa) of the Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) are voluntarily provided with the mentoring service during ...
 • La tutoria: opcional o obligada? 

  Gorchs Altarriba, Roser; Giralt Mas, Ma. Rosa; Molinero Albareda, Xavier (2011)
  Conference lecture
  Open Access
 • La Mentoría como elemento de mejora en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

  Gómez Hernández, José Antonio; Eisman Cabeza, Eduardo M. (Universidad de Sevilla. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, 2011-07-05)
  Conference lecture
  Open Access
  Este artículo describe una experiencia de mentoría llevada a cabo dentro de la Universidad de Granada con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza que en ella se ofrece. Se han realizado diferentes actividades ...
 • Mentoría entre iguales: alumnos que comparten experiencias y aprendizaje 

  García García, María José; Gaya López, María Cruz; Velasco Quintana, Paloma Julia (Universidade de Santiago de Compostela. Escola Técnica Superior d'Enxeñaría, 2010-07-07)
  Conference lecture
  Open Access
  Uno de los problemas con los que se encuentran la mayoría de los alumnos universitarios de primer año es la adaptación a un medio diferente: nuevos compañeros, nuevos profesores, nuevos métodos de aprendizaje, y en muchos ...
 • Millora del pla d'acció tutorial a primer curs de cicles formatius de grau mitjà d'electromecànica de vehicles 

  Soler Ramos, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-27)
  Master thesis
  Open Access
  Actualment, el fracàs escolar és un greu problema a Espanya i a Catalunya on les taxes són molt elevades i per tant es pot dir que el sistema educatiu actual té un desafiament alhora de resoldre el fracàs i l'abandó ...
 • Un nou espai de tutoria a la FP: la tutoria virtual 

  Lope Blas, Félix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-28)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Un dels objectius d'aquest projecte ha estat trobar un nou espai horari de tutoria grupal pels alumnes que estudien un cicle de Grau Mitja de Formació Professional (GMFP). Per aquest motiu hem fet un estudi normatiu de ...
 • Noves experiències de tutorització a la universitat: definició, processos i avaluació 

  Corbalán Fuertes, Montserrat; Borrero, Raquel; Hampshire, Stephen; Yuste, Rocío (2011)
  Conference report
  Open Access
  Es presenten les principals valoracions, discussions, conclusions, etc. dels assistents al taller Noves experiències de tutoria en la universitat: definició, processos i avaluació. Els resultats descrits en aquesta ponència ...
 • Pasado, presente y futuro de la mentoría en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa 

  Gorchs Altarriba, Roser; Molinero Albareda, Xavier; Garriga Sucarrats, Salvador (2013)
  Article
  Open Access
  This work details the coaching (mentoring) at Manresa School of Engineering (Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa). It considers the evolution from the beginning (course 2009-10) to the present. Each course ...
 • Pla d'acció Tutorial per a 3r ESO 

  Salvador Atienza, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-27)
  Master thesis
  Open Access
  Català: En el treball final de màster s’ha realitzat l’elaboració d’un pla d’acció tutorial de 3r d’ESO. Per a la realització d’aquest, s’han considerat les necessitats, problemàtiques,preocupacions i interessos ...
 • Recolzament als nous estudiants del grau d’Enginyeria de sistemes TIC en l’EPSEM –UPC: la mentoria 

  Gorchs Altarriba, Roser; Molinero Albareda, Xavier (Universitat de Girona. Servei de Publicacions, 2013)
  Conference lecture
  Open Access
  Als estudiants de nou ingrés a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la UPC se'ls proporciona voluntàriament
 • Les tutories a secundària; temes, recursos i organització 

  Herrero Abellanas, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-29)
  Master thesis
  Open Access
  Treball que tracta sobre les tutories a secundària, fent un estudi sobre les funcions del tutor i la organització dels centres dins del marc legal de Catalunya, cercant recursos que poden ser útils per als tutors i ...