• Tanatori Municipal de Terrassa 

    Badia Rodríguez, Jorge (2003-07-01)
    Concurs d'arquitectura i urbanisme
    Accés obert
    Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També l’adreça web si s’ha ...