• An algorithm to find minimal cuts of coherent fault-trees with event-classes using a decision tree 

  Carrasco, Juan A.; Suñé, Víctor (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 1999-03)
  Article
  Accés obert
  A new algorithm (CS-MC) for computing the minimal cuts of s-coherent fault trees is presented. Input events of the fault tree are assumed classified into classes, where events of the same class are indistinguishable. This ...
 • Caminos de desviación mínima local 

  Abellanas, Manuel; Hernández, Gregorio; Sacristán Adinolfi, Vera (U. Zaragoza, 2009)
  Text en actes de congrés
  Accés obert
  Un camino que conecta dos puntos s y t en el plano es de desviación mínima respecto de un conjunto de puntos S si la mayor de las distancias entre un punto del camino y S es la menor posible entre todos los caminos que ...
 • Comparativa de mètodes per l'anàlisis dels assatjos de captures de ceratitis capitata 

  Rodero de Lamo, Lourdes (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  L'objectiu del projecte és fer una passejada pels diferents mètodes estadístics tot veient quines són les limitacions i els riscos d'aplicar-los i no conèixer el que a priori seria més correcte. Les metodologies van ...
 • Estudi d'una nova varietat de galeta des de la perspectiva de concepte, producte, preu i envàs 

  Solanes i Giner, Sara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-02)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  L’objectiu general d’aquest estudi és obtenir informació concreta i específica que faciliti la presa de decisions d’una empresa a l’hora de llençar al mercat una nova varietat d’un dels seus productes, en aquest cas són ...
 • Measuring resilience at the community scale: the peoples framework 

  Puigdellivol Goday, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya / Politecnico di Torino, 2012)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  The paper is proposing a holistic framework for defining and measuring disaster resilience for a community at various scales. Seven dimensions characterizing community functionality have been identified and are represented ...
 • Nivell socieconòmic i prevalença d'asma en adults joves : un anàlisi multinivell en l'European Community Respiratory Health Survey 

  Basagaña Flores, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2003-04)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En aquest projecte final de carrera es presenta una part d'un estudi que encara no ha estat publicat que investiga la relació entre asma i nivell socioeconòmic, és a dir, si,per exemple, són les classes socials més baixes ...
 • Position estimation for IR-UWB systems using compressive sensing 

  Floriach Pigem, Genís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-07-12)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Ultra-Wideband (UWB) technology, thanks to its high time resolution, arises as an excellent candidate to provide accurate positioning information in cluttered environments. However, the dense multipath and strong attenuation ...
 • The HOM problem is EXPTIME-complete 

  Creus López, Carles; Gascón Caro, Adrià; Godoy Balil, Guillem; Ramos, Lander (2012)
  Text en actes de congrés
  Accés restringit per política de l'editorial
  The HOM problem questions whether the image of a given regular tree language through a given tree homomorphism is also regular. Decidability of HOM is an important theoretical question which was open for a long time. ...
 • Um estudo da simulação de serviços da Amazon ec2 utilizando o simulador Cloudsim 

  Crespo Guzmán, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-09-23)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  English: In the first part of the project, is made a theoric study of Cloud Computing's technology and Amazon's company. After this, it has a introduction about the simulador CloudSim. The second part is devoted to the ...